ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
POWIAT 73592
STATUT POWIATU 17616
RADA POWIATU 366391
eSesja 1980
Transmisja na żywo 4080
Materiały archiwalne 0
Protokoły sesji Rady Powiatu 103700
Protokoły z Komisji Rady Powiatu 5036
Uchwały Rady Powiatu - rok 1998 28246
Uchwały Rady Powiatu - rok 1999 155473
Uchwały Rady Powiatu - rok 2000 158666
Uchwały Rady Powiatu - rok 2001 135230
Uchwały Rady Powiatu - rok 2002 193138
Uchwały Rady Powiatu - rok 2003 127317
Uchwały Rady Powiatu - rok 2004 117116
Uchwały Rady Powiatu - rok 2005 199277
Uchwały Rady Powiatu - rok 2006 205053
Uchwały Rady Powiatu - rok 2007 105931
Uchwały Rady Powiatu - rok 2008 94253
Uchwały Rady Powiatu - rok 2009 129766
Uchwały Rady Powiatu - rok 2010 131645
Uchwały Rady Powiatu - rok 2011 115479
Uchwały Rady Powiatu - rok 2012 121513
Uchwały Rady Powiatu - rok 2013 98225
Uchwały Rady Powiatu - rok 2014 119566
Uchwały Rady Powiatu - rok 2015 146876
Uchwały Rady Powiatu - rok 2016 105588
Uchwały Rady Powiatu - rok 2017 116216
Uchwały Rady Powiatu - rok 2018 109666
Uchwały Rady Powiatu - rok 2019 86890
Uchwały Rady Powiatu - rok 2020 58355
Uchwały Rady Powiatu - rok 2021 23329
Uchwały Rady Powiatu - rok 2022 2888
ZARZĄD POWIATU 1527253
STAROSTWO POWIATOWE 82752
Telefony w Urzędzie 75902
Struktura organizacyjna 37128
Regulamin Organizacyjny Starostwa 12057
Kierownictwo Urzędu 35030
Kompetencje wydziałów i stanowisk 23160
Wydział Budownictwa 15334
Wydział Finansowy 10377
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami 20871
Wydział Komunikacji 19864
Wydział Organizacyjny 13931
Samodzielne Stanowisko ds. Archiwum 3606
Samodzielne Stanowisko ds. Informatyki 4463
Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa 23299
Wydział Spraw Obywatelskich 11693
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 11998
Sprawozdania z działalności Rzecznika 10389
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej 10211
Biuro Rady Powiatu 6377
Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności 1021
Zdobyte certyfikaty 9106
Efektywność energetyczna 8565
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU 87861
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 19316
Centrum Promocji i Informacji Turystycznej 14524
Dom Pomocy Społecznej 10987
I Liceum Ogólnokształcące 8202
II Liceum Ogólnokształcące 9100
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji 10212
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 16599
Powiatowy Urząd Pracy 12931
Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych 12797
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy 9672
Zakład Aktywności Zawodowej 9433
Zarząd Dróg Powiatowych 21463
Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych 10138
Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu 9362
Zespół Szkół Zawodowych 13436
SŁUŻBY, STRAŻE I INSPEKCJE 20214
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 8852
Komenda Powiatowa Policji 10588
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 49759
PRAWO MIEJSCOWE 365268
FORMULARZE I ZAŁATWIANIE SPRAW 66596
Formularze 62722
Wydanie prawa jazdy 6351
Załatw sprawę 774252
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ 22069
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 5182
REJESTRY I EWIDENCJE 36994
Stacje Kontroli Pojazdów 12754
Ośrodki Szkolenia Kierowców 33069
Ewidencja umów cywilno-prawnych 25432
Przewozy osób i rozkłady jazdy 4835
MIENIE POWIATU, BUDŻET, FINANSE 19435
Mienie Powiatu 10584
Budżet Powiatu 217051
rok 2005 376
rok 2006 1133
rok 2007 820
rok 2008 1101
rok 2009 635
rok 2010 1000
rok 2011 1676
rok 2012 1849
rok 2013 2091
rok 2014 1934
rok 2015 1509
rok 2016 1880
rok 2017 1542
rok 2018 1721
rok 2019 1593
rok 2020 2332
rok 2021 1472
rok 2022 942
Sprawozdania budżetowe 106828
Raport o stanie Powiatu Gizyckiego 5562
załączniki do raportu 790
PROGRAMY I STRATEGIE ROZWOJU 16907
Wykaz uchwał dot. programów i strategii rozwoju 14144
Strategia Zintegrowanego Rozwoju Powiatów Wielkich Jezior Mazurskich 2014-2022 4190
Program zrównoważonego rozwoju powiatu 2003-2014 7402
Stowarzyszenie "Wielkie Jeziora Mazurskie 2020" 4407
Program Bezpieczeństwa 816
Realizowane projekty 676
ze środków budżetu państwa lub PFC 724
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE (STOWARZYSZENIA), KONKURSY 54036
INFORMACJE OGÓLNE 20592
OTWARTE KONKURSY OFERT 128818
WNIOSKI ART. 19A 51609
PROGRAM WSPÓŁPRACY 20581
Komisja Konkursowa 20962
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego 41265
OCHRONA ŚRODOWISKA 89782
Rejestr decyzji (pozwolenia zintegrowane) 7172
Instalacje wytwarzające pole elektromagnetyczne 9755
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 39350
Rok 2013 3806
Radni 3465
Pozostali pracownicy 21460
Rok 2014 3610
Radni - koniec kadencji 2014 3428
Członkowie Zarządu - koniec kadencji 2014 2824
Radni - początek kadencji 2014 r. 5214
Członkowie Zarządu - początek kadencji 2014 3671
Pozostali pracownicy 5714
Pozostali pracownicy - roczne 6986
Radni - ośw. roczne 4801
Rok 2015 3179
Radni 3133
Pozostali pracownicy 21282
Rok 2016 2642
Pozostali pracownicy 6510
Radni 9074
Rok 2017 2388
Pozostali pracownicy 19992
Radni 3396
Rok 2018 2523
Pozostali pracownicy - ośw. roczne 7430
Radni - koniec kadencji 2018 2234
Członkowie Zarządu Powiatu - koniec kadencji 2018 2198
Członkowie Zarządu Powiatu - początek kadencji 2018-2023 2390
Radni - początek kadencji 2018 2586
Radni - oświadczenie roczne 3363
Rok 2019 2064
Pozostali pracownicy 12915
Radni - oświadczenie roczne 2551
Rok 2020 1831
Pozostali pracownicy 6947
Radni - oświadczenia roczne 1272
Rok 2021 1150
Pozostali pracownicy 2083
Radni - oświadczenia roczne 79
Rok 2022 98
Pozostali pracownicy 267
KONTROLE 18202
Przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną 45698
Przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne 79960
kontrole głównego specjalisty ds. kontroli zarządczej 104564
Schemat procedury kontrolnej 2935
Dostępność 1786
ELEKTRONICZNY DZIENNIK WOJEWÓDZTWA WARMINSKO - MAZURSKIEGO 10603
Monitor Polski, Dziennik Ustaw, Dzienniki Urzędowe 7529
PRZYDATNE LINKI DO STRON 17125

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 4126
Statystyka 7465
Strona główna 28291
Instrukcja korzystania z BIP 6925
O Biuletynie 6277
Rejestr zmian 2356334
Redakcja Biuletynu 6979
Instrukcja obsługi 5108
Pliki do pobrania 19052
Mapa serwisu 6055
Prawo miejscowe 334174

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona internetowa Starostwa 0
Nabór na wolne stanowiska 785759
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 1483875
Obligacje 18967
Plan postępowań na podst. ustawy PZP 24169
OGŁOSZENIA 82430
Ważne komunikaty 263463
Postępowania administracyjne 176309
Obwieszczenia PGW Wody Polskie 9457
SPRZEDAŻ, ZBYCIE, DZIERŻAWA 507483
PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄCE ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO 1754
Postępowania w sprawie pozwolenia na budowę z zakresu łączności publicznej 41
ZGŁOSZENIA BUDOWY 134726
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 39284
Działania edukacyjne zwiększające świadomość prawną społeczeństwa 3668
Porady prawne (edukacja prawna) 3475
Nieodpłatne poradnictwo specjalistyczne 4021
Konsultacje społeczne 45482
Petycje 16229
Interpelacje 19404
Rzeczy Znalezione 94076
Ogłoszenia - rok 2011 8408
Ogłoszenia - rok 2012 24258
Ogłoszenia - rok 2013 3471
Ogłoszenia - rok 2014 28407
Ogłoszenia - rok 2015 27008
Ogłoszenia - rok 2016 2719
Ogłoszenia - rok 2017 15794
Ogłoszenia - rok 2018 5154
Wybory Samorządowe 2018 21859
Ankieta - badanie satysfakcji klienta 18062
Elektroniczna Skrzynka Podawcza (składanie wniosków) 24440
« powrót do poprzedniej strony