ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
POWIAT 61407
STATUT POWIATU 14768
RADA POWIATU 293935
eSesja 1578
Transmisja na żywo 3013
Materiały archiwalne 0
Protokoły sesji Rady Powiatu 77144
Protokoły z Komisji Rady Powiatu 4242
Uchwały Rady Powiatu - rok 1998 22556
Uchwały Rady Powiatu - rok 1999 124458
Uchwały Rady Powiatu - rok 2000 125527
Uchwały Rady Powiatu - rok 2001 108200
Uchwały Rady Powiatu - rok 2002 153253
Uchwały Rady Powiatu - rok 2003 101698
Uchwały Rady Powiatu - rok 2004 94342
Uchwały Rady Powiatu - rok 2005 159947
Uchwały Rady Powiatu - rok 2006 165730
Uchwały Rady Powiatu - rok 2007 86092
Uchwały Rady Powiatu - rok 2008 77596
Uchwały Rady Powiatu - rok 2009 106074
Uchwały Rady Powiatu - rok 2010 109008
Uchwały Rady Powiatu - rok 2011 95632
Uchwały Rady Powiatu - rok 2012 100031
Uchwały Rady Powiatu - rok 2013 79681
Uchwały Rady Powiatu - rok 2014 94919
Uchwały Rady Powiatu - rok 2015 119713
Uchwały Rady Powiatu - rok 2016 87010
Uchwały Rady Powiatu - rok 2017 93736
Uchwały Rady Powiatu - rok 2018 81527
Uchwały Rady Powiatu - rok 2019 61330
Uchwały Rady Powiatu - rok 2020 34306
Uchwały Rady Powiatu - rok 2021 4480
ZARZĄD POWIATU 1192042
STAROSTWO POWIATOWE 73896
Telefony w Urzędzie 63618
Struktura organizacyjna 30568
Regulamin Organizacyjny Starostwa 9594
Kierownictwo Urzędu 29166
Kompetencje wydziałów i stanowisk 19127
Wydział Budownictwa 12518
Wydział Finansowy 8301
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami 16888
Wydział Komunikacji 15706
Wydział Organizacyjny 11124
Samodzielne Stanowisko ds. Archiwum 2909
Samodzielne Stanowisko ds. Informatyki 3623
Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa 19199
Wydział Spraw Obywatelskich 9486
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 9798
Sprawozdania z działalności Rzecznika 7902
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej 8242
Biuro Rady Powiatu 5096
Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepepłnosprawności 17
Zdobyte certyfikaty 7635
Efektywność energetyczna 6686
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU 73134
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 15433
Centrum Promocji i Informacji Turystycznej 11381
Dom Pomocy Społecznej 8456
I Liceum Ogólnokształcące 6348
II Liceum Ogólnokształcące 7173
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji 8196
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 13657
Powiatowy Urząd Pracy 9896
Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych 10500
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy 7505
Zakład Aktywności Zawodowej 7492
Zarząd Dróg Powiatowych 18658
Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych 7947
Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu 7258
Zespół Szkół Zawodowych 10352
SŁUŻBY, STRAŻE I INSPEKCJE 17410
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 7076
Komenda Powiatowa Policji 8122
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 41735
PRAWO MIEJSCOWE 287046
FORMULARZE I ZAŁATWIANIE SPRAW 53754
Formularze 49022
Wydanie prawa jazdy 4907
Załatw sprawę 652906
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ 18760
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 4097
REJESTRY I EWIDENCJE 31441
Stacje Kontroli Pojazdów 10217
Ośrodki Szkolenia Kierowców 24138
Ewidencja umów cywilno-prawnych 16830
Przewozy osób i rozkłady jazdy 3239
MIENIE POWIATU, BUDŻET, FINANSE 16821
Mienie Powiatu 8229
Budżet Powiatu 178028
Sprawozdania budżetowe 80915
Raport o stanie Powiatu Gizyckiego 3269
załączniki do raportu 158
PROGRAMY I STRATEGIE ROZWOJU 14224
Wykaz uchwał dot. programów i strategii rozwoju 11218
Strategia Zintegrowanego Rozwoju Powiatów Wielkich Jezior Mazurskich 2014-2022 3237
Program zrównoważonego rozwoju powiatu 2003-2014 6262
Stowarzyszenie "Wielkie Jeziora Mazurskie 2020" 3452
Program Bezpieczeństwa 173
Realizowane projekty 136
ze środków budżetu państwa lub PFC 168
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE (STOWARZYSZENIA), KONKURSY 48422
INFORMACJE OGÓLNE 15229
OTWARTE KONKURSY OFERT 103210
WNIOSKI ART. 19A 38240
PROGRAM WSPÓŁPRACY 16155
Komisja Konkursowa 15586
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego 27940
OCHRONA ŚRODOWISKA 78945
Rejestr decyzji (pozwolenia zintegrowane) 5290
Instalacje wytwarzające pole elektromagnetyczne 5047
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 35195
Rok 2013 3516
Radni 2772
Pozostali pracownicy 15556
Rok 2014 3327
Radni - koniec kadencji 2014 2692
Członkowie Zarządu - koniec kadencji 2014 2285
Radni - początek kadencji 2014 r. 4000
Członkowie Zarządu - początek kadencji 2014 2911
Pozostali pracownicy 4572
Pozostali pracownicy - roczne 5732
Radni - ośw. roczne 3830
Rok 2015 2901
Radni 2525
Pozostali pracownicy 15573
Rok 2016 2463
Pozostali pracownicy 5883
Radni 6762
Rok 2017 2215
Pozostali pracownicy 14363
Radni 2598
Rok 2018 2322
Pozostali pracownicy - ośw. roczne 5272
Radni - koniec kadencji 2018 1653
Członkowie Zarządu Powiatu - koniec kadencji 2018 1599
Członkowie Zarządu Powiatu - początek kadencji 2018-2023 1820
Radni - początek kadencji 2018 1974
Radni - oświadczenie roczne 2225
Rok 2019 1808
Pozostali pracownicy 8261
Radni - oświadczenie roczne 1396
Rok 2020 1202
Pozostali pracownicy 2526
Radni - oświadczenia roczne 186
Rok 2021 363
Pozostali pracownicy 526
KONTROLE 15902
Przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną 37065
Przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne 62695
kontrole głównego specjalisty ds. kontroli zarządczej 82188
Schemat procedury kontrolnej 2303
Dostępność 362
ELEKTRONICZNY DZIENNIK WOJEWÓDZTWA WARMINSKO - MAZURSKIEGO 9467
Monitor Polski, Dziennik Ustaw, Dzienniki Urzędowe 6512
PRZYDATNE LINKI DO STRON 14296

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 3228
Statystyka 6623
Strona główna 24006
Instrukcja korzystania z BIP 6308
O Biuletynie 5723
Rejestr zmian 1663181
Redakcja Biuletynu 6354
Instrukcja obsługi 4612
Pliki do pobrania 17605
Mapa serwisu 5507
Prawo miejscowe 258547

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona internetowa Starostwa 0
Nabór na wolne stanowiska 651954
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 1238497
Obligacje 13470
Plan postępowań na podst. ustawy PZP 20146
OGŁOSZENIA 76467
Ważne komunikaty 208055
Wszczęte postępowania administracyjne 132468
Obwieszczenia PGW Wody Polskie 6167
SPRZEDAŻ, ZBYCIE, DZIERŻAWA 430770
ZGŁOSZENIA BUDOWY 90955
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 27540
Działania edukacyjne zwiększające świadomość prawną społeczeństwa 2893
Porady prawne (edukacja prawna) 2705
Nieodpłatne poradnictwo specjalistyczne 2579
Konsultacje społeczne 35264
Petycje 12020
Interpelacje 11935
Rzeczy Znalezione 73212
Ogłoszenia - rok 2011 6813
Ogłoszenia - rok 2012 19835
Ogłoszenia - rok 2013 3215
Ogłoszenia - rok 2014 22031
Ogłoszenia - rok 2015 21051
Ogłoszenia - rok 2016 2441
Ogłoszenia - rok 2017 12225
Ogłoszenia - rok 2018 4224
Wybory Samorządowe 2018 18385
Ankieta - badanie satysfakcji klienta 14837
Elektroniczna Skrzynka Podawcza (składanie wniosków) 20388
« powrót do poprzedniej strony