ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
POWIAT 59013
STATUT POWIATU 14158
RADA POWIATU 277933
eSesja 1473
Transmisja na żywo 2816
Materiały archiwalne 0
Protokoły sesji Rady Powiatu 72893
Protokoły z Komisji Rady Powiatu 4071
Uchwały Rady Powiatu - rok 1998 21267
Uchwały Rady Powiatu - rok 1999 117652
Uchwały Rady Powiatu - rok 2000 118233
Uchwały Rady Powiatu - rok 2001 102044
Uchwały Rady Powiatu - rok 2002 144550
Uchwały Rady Powiatu - rok 2003 96149
Uchwały Rady Powiatu - rok 2004 89192
Uchwały Rady Powiatu - rok 2005 151327
Uchwały Rady Powiatu - rok 2006 157040
Uchwały Rady Powiatu - rok 2007 81838
Uchwały Rady Powiatu - rok 2008 73911
Uchwały Rady Powiatu - rok 2009 100878
Uchwały Rady Powiatu - rok 2010 104075
Uchwały Rady Powiatu - rok 2011 91143
Uchwały Rady Powiatu - rok 2012 95192
Uchwały Rady Powiatu - rok 2013 75453
Uchwały Rady Powiatu - rok 2014 89228
Uchwały Rady Powiatu - rok 2015 113558
Uchwały Rady Powiatu - rok 2016 83062
Uchwały Rady Powiatu - rok 2017 88790
Uchwały Rady Powiatu - rok 2018 75491
Uchwały Rady Powiatu - rok 2019 55549
Uchwały Rady Powiatu - rok 2020 28561
Uchwały Rady Powiatu - rok 2021 2042
ZARZĄD POWIATU 1123854
STAROSTWO POWIATOWE 71874
Telefony w Urzędzie 61017
Struktura organizacyjna 29222
Regulamin Organizacyjny Starostwa 9100
Kierownictwo Urzędu 27971
Kompetencje wydziałów i stanowisk 18308
Wydział Budownictwa 11901
Wydział Finansowy 7844
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami 15942
Wydział Komunikacji 14778
Wydział Organizacyjny 10517
Samodzielne Stanowisko ds. Archiwum 2770
Samodzielne Stanowisko ds. Informatyki 3453
Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa 18170
Wydział Spraw Obywatelskich 9003
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 9324
Sprawozdania z działalności Rzecznika 7430
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej 7821
Biuro Rady Powiatu 4854
Zdobyte certyfikaty 7328
Efektywność energetyczna 6338
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU 70352
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 14773
Centrum Promocji i Informacji Turystycznej 10794
Dom Pomocy Społecznej 7974
I Liceum Ogólnokształcące 6004
II Liceum Ogólnokształcące 6857
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji 7817
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 13095
Powiatowy Urząd Pracy 9314
Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych 10067
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy 7024
Zakład Aktywności Zawodowej 7182
Zarząd Dróg Powiatowych 18224
Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych 7579
Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu 6876
Zespół Szkół Zawodowych 9870
SŁUŻBY, STRAŻE I INSPEKCJE 16911
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 6761
Komenda Powiatowa Policji 7738
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 40342
PRAWO MIEJSCOWE 271924
FORMULARZE I ZAŁATWIANIE SPRAW 51058
Formularze 46066
Wydanie prawa jazdy 4602
Załatw sprawę 614005
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ 18137
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 3886
REJESTRY I EWIDENCJE 30342
Stacje Kontroli Pojazdów 9679
Ośrodki Szkolenia Kierowców 22592
Ewidencja umów cywilno-prawnych 15586
Przewozy osób i rozkłady jazdy 2921
MIENIE POWIATU, BUDŻET, FINANSE 16396
Mienie Powiatu 7817
Budżet Powiatu 166828
Sprawozdania budżetowe 75602
Raport o stanie Powiatu Gizyckiego 2732
PROGRAMY I STRATEGIE ROZWOJU 13734
Wykaz uchwał dot. programów i strategii rozwoju 10647
Strategia Zintegrowanego Rozwoju Powiatów Wielkich Jezior Mazurskich 2014-2022 3054
Program zrównoważonego rozwoju powiatu 2003-2014 6056
Stowarzyszenie "Wielkie Jeziora Mazurskie 2020" 3267
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE (STOWARZYSZENIA), KONKURSY 47306
INFORMACJE OGÓLNE 14172
OTWARTE KONKURSY OFERT 98556
WNIOSKI ART. 19A 35269
PROGRAM WSPÓŁPRACY 15362
Komisja Konkursowa 14692
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego 25453
OCHRONA ŚRODOWISKA 76596
Rejestr decyzji (pozwolenia zintegrowane) 5004
Instalacje wytwarzające pole elektromagnetyczne 4180
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 34077
Rok 2013 3447
Radni 2641
Pozostali pracownicy 14474
Rok 2014 3263
Radni - koniec kadencji 2014 2554
Członkowie Zarządu - koniec kadencji 2014 2163
Radni - początek kadencji 2014 r. 3789
Członkowie Zarządu - początek kadencji 2014 2766
Pozostali pracownicy 4356
Pozostali pracownicy - roczne 5472
Radni - ośw. roczne 3691
Rok 2015 2827
Radni 2390
Pozostali pracownicy 14500
Rok 2016 2416
Pozostali pracownicy 5748
Radni 6370
Rok 2017 2169
Pozostali pracownicy 13448
Radni 2453
Rok 2018 2271
Pozostali pracownicy - ośw. roczne 4873
Radni - koniec kadencji 2018 1537
Członkowie Zarządu Powiatu - koniec kadencji 2018 1477
Członkowie Zarządu Powiatu - początek kadencji 2018-2023 1707
Radni - początek kadencji 2018 1827
Radni - oświadczenie roczne 2024
Rok 2019 1702
Pozostali pracownicy 7250
Radni - oświadczenie roczne 1202
Rok 2020 948
Pozostali pracownicy 1927
Rok 2021 158
Pozostali pracownicy 280
KONTROLE 15469
Przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną 35511
Przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne 59742
kontrole głównego specjalisty ds. kontroli zarządczej 77956
Schemat procedury kontrolnej 2195
Dostępność 211
ELEKTRONICZNY DZIENNIK WOJEWÓDZTWA WARMINSKO - MAZURSKIEGO 9251
Monitor Polski, Dziennik Ustaw, Dzienniki Urzędowe 6289
PRZYDATNE LINKI DO STRON 13747

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 3087
Statystyka 6482
Strona główna 23175
Instrukcja korzystania z BIP 6200
O Biuletynie 5612
Rejestr zmian 1523933
Redakcja Biuletynu 6211
Instrukcja obsługi 4501
Pliki do pobrania 17246
Mapa serwisu 5361
Prawo miejscowe 243907

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona internetowa Starostwa 0
Nabór na wolne stanowiska 624914
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 1173977
Obligacje 12742
Plan postępowań na podst. ustawy PZP 19314
OGŁOSZENIA 75183
Ważne komunikaty 195095
Wszczęte postępowania administracyjne 123808
Obwieszczenia PGW Wody Polskie 5499
SPRZEDAŻ, ZBYCIE, DZIERŻAWA 411959
ZGŁOSZENIA BUDOWY 83572
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 25044
Działania edukacyjne zwiększające świadomość prawną społeczeństwa 2728
Porady prawne (edukacja prawna) 2539
Nieodpłatne poradnictwo specjalistyczne 2341
Konsultacje społeczne 33041
Petycje 11281
Interpelacje 10576
Rzeczy Znalezione 69182
Ogłoszenia - rok 2011 6460
Ogłoszenia - rok 2012 18907
Ogłoszenia - rok 2013 3143
Ogłoszenia - rok 2014 20620
Ogłoszenia - rok 2015 19675
Ogłoszenia - rok 2016 2383
Ogłoszenia - rok 2017 11507
Ogłoszenia - rok 2018 3986
Wybory Samorządowe 2018 17603
Ankieta - badanie satysfakcji klienta 14296
Elektroniczna Skrzynka Podawcza (składanie wniosków) 19621
« powrót do poprzedniej strony