ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
POWIAT 63635
STATUT POWIATU 15343
RADA POWIATU 308061
eSesja 1666
Transmisja na żywo 3210
Materiały archiwalne 0
Protokoły sesji Rady Powiatu 82109
Protokoły z Komisji Rady Powiatu 4382
Uchwały Rady Powiatu - rok 1998 23676
Uchwały Rady Powiatu - rok 1999 130847
Uchwały Rady Powiatu - rok 2000 132724
Uchwały Rady Powiatu - rok 2001 113975
Uchwały Rady Powiatu - rok 2002 162099
Uchwały Rady Powiatu - rok 2003 107209
Uchwały Rady Powiatu - rok 2004 99037
Uchwały Rady Powiatu - rok 2005 168149
Uchwały Rady Powiatu - rok 2006 174076
Uchwały Rady Powiatu - rok 2007 90136
Uchwały Rady Powiatu - rok 2008 81093
Uchwały Rady Powiatu - rok 2009 111022
Uchwały Rady Powiatu - rok 2010 113619
Uchwały Rady Powiatu - rok 2011 99983
Uchwały Rady Powiatu - rok 2012 104601
Uchwały Rady Powiatu - rok 2013 83579
Uchwały Rady Powiatu - rok 2014 100086
Uchwały Rady Powiatu - rok 2015 125294
Uchwały Rady Powiatu - rok 2016 90671
Uchwały Rady Powiatu - rok 2017 98090
Uchwały Rady Powiatu - rok 2018 87009
Uchwały Rady Powiatu - rok 2019 66369
Uchwały Rady Powiatu - rok 2020 39552
Uchwały Rady Powiatu - rok 2021 7323
ZARZĄD POWIATU 1257645
STAROSTWO POWIATOWE 75600
Telefony w Urzędzie 65999
Struktura organizacyjna 31703
Regulamin Organizacyjny Starostwa 10047
Kierownictwo Urzędu 30231
Kompetencje wydziałów i stanowisk 19932
Wydział Budownictwa 13020
Wydział Finansowy 8681
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami 17743
Wydział Komunikacji 16649
Wydział Organizacyjny 11642
Samodzielne Stanowisko ds. Archiwum 3035
Samodzielne Stanowisko ds. Informatyki 3779
Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa 20061
Wydział Spraw Obywatelskich 9934
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 10188
Sprawozdania z działalności Rzecznika 8358
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej 8638
Biuro Rady Powiatu 5295
Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepepłnosprawności 147
Zdobyte certyfikaty 7894
Efektywność energetyczna 7016
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU 75943
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 16227
Centrum Promocji i Informacji Turystycznej 12014
Dom Pomocy Społecznej 8953
I Liceum Ogólnokształcące 6681
II Liceum Ogólnokształcące 7558
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji 8583
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 14215
Powiatowy Urząd Pracy 10510
Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych 11003
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy 7951
Zakład Aktywności Zawodowej 7791
Zarząd Dróg Powiatowych 19222
Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych 8356
Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu 7645
Zespół Szkół Zawodowych 10921
SŁUŻBY, STRAŻE I INSPEKCJE 17863
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 7424
Komenda Powiatowa Policji 8591
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 43200
PRAWO MIEJSCOWE 302419
FORMULARZE I ZAŁATWIANIE SPRAW 56160
Formularze 51853
Wydanie prawa jazdy 5169
Załatw sprawę 679357
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ 19394
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 4281
REJESTRY I EWIDENCJE 32371
Stacje Kontroli Pojazdów 10782
Ośrodki Szkolenia Kierowców 25964
Ewidencja umów cywilno-prawnych 18307
Przewozy osób i rozkłady jazdy 3543
MIENIE POWIATU, BUDŻET, FINANSE 17269
Mienie Powiatu 8625
Budżet Powiatu 188088
Sprawozdania budżetowe 85750
Raport o stanie Powiatu Gizyckiego 3665
załączniki do raportu 260
PROGRAMY I STRATEGIE ROZWOJU 14678
Wykaz uchwał dot. programów i strategii rozwoju 11745
Strategia Zintegrowanego Rozwoju Powiatów Wielkich Jezior Mazurskich 2014-2022 3432
Program zrównoważonego rozwoju powiatu 2003-2014 6462
Stowarzyszenie "Wielkie Jeziora Mazurskie 2020" 3642
Program Bezpieczeństwa 278
Realizowane projekty 219
ze środków budżetu państwa lub PFC 253
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE (STOWARZYSZENIA), KONKURSY 49335
INFORMACJE OGÓLNE 16268
OTWARTE KONKURSY OFERT 107708
WNIOSKI ART. 19A 41042
PROGRAM WSPÓŁPRACY 16981
Komisja Konkursowa 16521
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego 30766
OCHRONA ŚRODOWISKA 80976
Rejestr decyzji (pozwolenia zintegrowane) 5595
Instalacje wytwarzające pole elektromagnetyczne 6055
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 36014
Rok 2013 3561
Radni 2904
Pozostali pracownicy 16757
Rok 2014 3372
Radni - koniec kadencji 2014 2828
Członkowie Zarządu - koniec kadencji 2014 2372
Radni - początek kadencji 2014 r. 4234
Członkowie Zarządu - początek kadencji 2014 3035
Pozostali pracownicy 4771
Pozostali pracownicy - roczne 5978
Radni - ośw. roczne 4013
Rok 2015 2945
Radni 2634
Pozostali pracownicy 16725
Rok 2016 2490
Pozostali pracownicy 5997
Radni 7217
Rok 2017 2247
Pozostali pracownicy 15284
Radni 2735
Rok 2018 2356
Pozostali pracownicy - ośw. roczne 5666
Radni - koniec kadencji 2018 1761
Członkowie Zarządu Powiatu - koniec kadencji 2018 1709
Członkowie Zarządu Powiatu - początek kadencji 2018-2023 1919
Radni - początek kadencji 2018 2092
Radni - oświadczenie roczne 2440
Rok 2019 1861
Pozostali pracownicy 9295
Radni - oświadczenie roczne 1680
Rok 2020 1340
Pozostali pracownicy 3372
Radni - oświadczenia roczne 376
Rok 2021 521
Pozostali pracownicy 773
KONTROLE 16215
Przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną 38616
Przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne 66255
kontrole głównego specjalisty ds. kontroli zarządczej 86587
Schemat procedury kontrolnej 2434
Dostępność 628
ELEKTRONICZNY DZIENNIK WOJEWÓDZTWA WARMINSKO - MAZURSKIEGO 9736
Monitor Polski, Dziennik Ustaw, Dzienniki Urzędowe 6744
PRZYDATNE LINKI DO STRON 14771

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 3336
Statystyka 6730
Strona główna 24713
Instrukcja korzystania z BIP 6405
O Biuletynie 5838
Rejestr zmian 1807036
Redakcja Biuletynu 6455
Instrukcja obsługi 4701
Pliki do pobrania 17918
Mapa serwisu 5635
Prawo miejscowe 273311

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona internetowa Starostwa 0
Nabór na wolne stanowiska 678852
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 1291526
Obligacje 14360
Plan postępowań na podst. ustawy PZP 21122
OGŁOSZENIA 77716
Ważne komunikaty 219378
Wszczęte postępowania administracyjne 140527
Obwieszczenia PGW Wody Polskie 6753
SPRZEDAŻ, ZBYCIE, DZIERŻAWA 447762
PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄCE ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO 98
ZGŁOSZENIA BUDOWY 97752
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 29645
Działania edukacyjne zwiększające świadomość prawną społeczeństwa 3048
Porady prawne (edukacja prawna) 2842
Nieodpłatne poradnictwo specjalistyczne 2856
Konsultacje społeczne 37281
Petycje 12730
Interpelacje 13193
Rzeczy Znalezione 76943
Ogłoszenia - rok 2011 7121
Ogłoszenia - rok 2012 20672
Ogłoszenia - rok 2013 3257
Ogłoszenia - rok 2014 23253
Ogłoszenia - rok 2015 22213
Ogłoszenia - rok 2016 2497
Ogłoszenia - rok 2017 12928
Ogłoszenia - rok 2018 4418
Wybory Samorządowe 2018 19012
Ankieta - badanie satysfakcji klienta 15340
Elektroniczna Skrzynka Podawcza (składanie wniosków) 21107
« powrót do poprzedniej strony