ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
POWIAT 67431
STATUT POWIATU 16235
RADA POWIATU 330577
eSesja 1808
Transmisja na żywo 3590
Materiały archiwalne 0
Protokoły sesji Rady Powiatu 89578
Protokoły z Komisji Rady Powiatu 4635
Uchwały Rady Powiatu - rok 1998 25467
Uchwały Rady Powiatu - rok 1999 140850
Uchwały Rady Powiatu - rok 2000 142822
Uchwały Rady Powiatu - rok 2001 122518
Uchwały Rady Powiatu - rok 2002 174180
Uchwały Rady Powiatu - rok 2003 115489
Uchwały Rady Powiatu - rok 2004 106004
Uchwały Rady Powiatu - rok 2005 180175
Uchwały Rady Powiatu - rok 2006 186528
Uchwały Rady Powiatu - rok 2007 96416
Uchwały Rady Powiatu - rok 2008 86245
Uchwały Rady Powiatu - rok 2009 118360
Uchwały Rady Powiatu - rok 2010 120824
Uchwały Rady Powiatu - rok 2011 106169
Uchwały Rady Powiatu - rok 2012 111492
Uchwały Rady Powiatu - rok 2013 89141
Uchwały Rady Powiatu - rok 2014 107580
Uchwały Rady Powiatu - rok 2015 133653
Uchwały Rady Powiatu - rok 2016 96604
Uchwały Rady Powiatu - rok 2017 105202
Uchwały Rady Powiatu - rok 2018 96138
Uchwały Rady Powiatu - rok 2019 74516
Uchwały Rady Powiatu - rok 2020 47357
Uchwały Rady Powiatu - rok 2021 13951
ZARZĄD POWIATU 1370679
STAROSTWO POWIATOWE 78294
Telefony w Urzędzie 69893
Struktura organizacyjna 33991
Regulamin Organizacyjny Starostwa 10817
Kierownictwo Urzędu 32119
Kompetencje wydziałów i stanowisk 21370
Wydział Budownictwa 13846
Wydział Finansowy 9275
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami 18913
Wydział Komunikacji 17906
Wydział Organizacyjny 12494
Samodzielne Stanowisko ds. Archiwum 3248
Samodzielne Stanowisko ds. Informatyki 4031
Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa 21173
Wydział Spraw Obywatelskich 10595
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 10886
Sprawozdania z działalności Rzecznika 9060
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej 9269
Biuro Rady Powiatu 5689
Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepepłnosprawności 378
Zdobyte certyfikaty 8382
Efektywność energetyczna 7599
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU 80514
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 17351
Centrum Promocji i Informacji Turystycznej 12999
Dom Pomocy Społecznej 9748
I Liceum Ogólnokształcące 7233
II Liceum Ogólnokształcące 8152
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji 9195
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 15196
Powiatowy Urząd Pracy 11462
Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych 11704
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy 8610
Zakład Aktywności Zawodowej 8429
Zarząd Dróg Powiatowych 20099
Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych 9077
Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu 8258
Zespół Szkół Zawodowych 11886
SŁUŻBY, STRAŻE I INSPEKCJE 18736
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 7962
Komenda Powiatowa Policji 9460
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 45444
PRAWO MIEJSCOWE 326237
FORMULARZE I ZAŁATWIANIE SPRAW 59953
Formularze 56472
Wydanie prawa jazdy 5626
Załatw sprawę 715722
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ 20477
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 4620
REJESTRY I EWIDENCJE 33993
Stacje Kontroli Pojazdów 11564
Ośrodki Szkolenia Kierowców 28607
Ewidencja umów cywilno-prawnych 20809
Przewozy osób i rozkłady jazdy 4045
MIENIE POWIATU, BUDŻET, FINANSE 18182
Mienie Powiatu 9294
Budżet Powiatu 205203
Sprawozdania budżetowe 93506
Raport o stanie Powiatu Gizyckiego 4419
załączniki do raportu 452
PROGRAMY I STRATEGIE ROZWOJU 15658
Wykaz uchwał dot. programów i strategii rozwoju 12714
Strategia Zintegrowanego Rozwoju Powiatów Wielkich Jezior Mazurskich 2014-2022 3709
Program zrównoważonego rozwoju powiatu 2003-2014 6874
Stowarzyszenie "Wielkie Jeziora Mazurskie 2020" 3943
Program Bezpieczeństwa 461
Realizowane projekty 467
ze środków budżetu państwa lub PFC 437
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE (STOWARZYSZENIA), KONKURSY 51063
INFORMACJE OGÓLNE 17860
OTWARTE KONKURSY OFERT 116487
WNIOSKI ART. 19A 45218
PROGRAM WSPÓŁPRACY 18422
Komisja Konkursowa 18187
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego 35602
OCHRONA ŚRODOWISKA 84338
Rejestr decyzji (pozwolenia zintegrowane) 6227
Instalacje wytwarzające pole elektromagnetyczne 7521
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 37145
Rok 2013 3647
Radni 3106
Pozostali pracownicy 18467
Rok 2014 3471
Radni - koniec kadencji 2014 3049
Członkowie Zarządu - koniec kadencji 2014 2536
Radni - początek kadencji 2014 r. 4569
Członkowie Zarządu - początek kadencji 2014 3267
Pozostali pracownicy 5141
Pozostali pracownicy - roczne 6387
Radni - ośw. roczne 4326
Rok 2015 3027
Radni 2822
Pozostali pracownicy 18580
Rok 2016 2540
Pozostali pracownicy 6200
Radni 7949
Rok 2017 2292
Pozostali pracownicy 17034
Radni 2981
Rok 2018 2422
Pozostali pracownicy - ośw. roczne 6422
Radni - koniec kadencji 2018 1937
Członkowie Zarządu Powiatu - koniec kadencji 2018 1887
Członkowie Zarządu Powiatu - początek kadencji 2018-2023 2109
Radni - początek kadencji 2018 2279
Radni - oświadczenie roczne 2798
Rok 2019 1941
Pozostali pracownicy 10927
Radni - oświadczenie roczne 2044
Rok 2020 1511
Pozostali pracownicy 5008
Radni - oświadczenia roczne 714
Rok 2021 678
Pozostali pracownicy 1113
KONTROLE 16966
Przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną 41329
Przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne 71537
kontrole głównego specjalisty ds. kontroli zarządczej 93762
Schemat procedury kontrolnej 2624
Dostępność 1073
ELEKTRONICZNY DZIENNIK WOJEWÓDZTWA WARMINSKO - MAZURSKIEGO 10095
Monitor Polski, Dziennik Ustaw, Dzienniki Urzędowe 6999
PRZYDATNE LINKI DO STRON 15679

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 3830
Statystyka 7177
Strona główna 26099
Instrukcja korzystania z BIP 6675
O Biuletynie 6005
Rejestr zmian 2008873
Redakcja Biuletynu 6691
Instrukcja obsługi 4869
Pliki do pobrania 18397
Mapa serwisu 5787
Prawo miejscowe 295916

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona internetowa Starostwa 0
Nabór na wolne stanowiska 718825
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 1368231
Obligacje 16265
Plan postępowań na podst. ustawy PZP 22328
OGŁOSZENIA 79469
Ważne komunikaty 236488
Postępowania administracyjne 153591
Obwieszczenia PGW Wody Polskie 7780
SPRZEDAŻ, ZBYCIE, DZIERŻAWA 471863
PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄCE ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO 669
ZGŁOSZENIA BUDOWY 112951
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 33577
Działania edukacyjne zwiększające świadomość prawną społeczeństwa 3270
Porady prawne (edukacja prawna) 3088
Nieodpłatne poradnictwo specjalistyczne 3334
Konsultacje społeczne 40570
Petycje 14096
Interpelacje 15338
Rzeczy Znalezione 83535
Ogłoszenia - rok 2011 7612
Ogłoszenia - rok 2012 22021
Ogłoszenia - rok 2013 3335
Ogłoszenia - rok 2014 25243
Ogłoszenia - rok 2015 24156
Ogłoszenia - rok 2016 2577
Ogłoszenia - rok 2017 13969
Ogłoszenia - rok 2018 4687
Wybory Samorządowe 2018 20182
Ankieta - badanie satysfakcji klienta 16503
Elektroniczna Skrzynka Podawcza (składanie wniosków) 22356
« powrót do poprzedniej strony