ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
POWIAT 81833
STATUT POWIATU 19407
RADA POWIATU 412076
eSesja 2185
Transmisja na żywo 4755
Materiały archiwalne 0
Protokoły sesji Rady Powiatu 116483
Protokoły z Komisji Rady Powiatu 5607
Uchwały Rady Powiatu - rok 1998 31525
Uchwały Rady Powiatu - rok 1999 172169
Uchwały Rady Powiatu - rok 2000 176854
Uchwały Rady Powiatu - rok 2001 150589
Uchwały Rady Powiatu - rok 2002 214373
Uchwały Rady Powiatu - rok 2003 141281
Uchwały Rady Powiatu - rok 2004 129650
Uchwały Rady Powiatu - rok 2005 220826
Uchwały Rady Powiatu - rok 2006 226672
Uchwały Rady Powiatu - rok 2007 117237
Uchwały Rady Powiatu - rok 2008 104021
Uchwały Rady Powiatu - rok 2009 143175
Uchwały Rady Powiatu - rok 2010 144718
Uchwały Rady Powiatu - rok 2011 126689
Uchwały Rady Powiatu - rok 2012 133640
Uchwały Rady Powiatu - rok 2013 108705
Uchwały Rady Powiatu - rok 2014 133209
Uchwały Rady Powiatu - rok 2015 162091
Uchwały Rady Powiatu - rok 2016 116836
Uchwały Rady Powiatu - rok 2017 129216
Uchwały Rady Powiatu - rok 2018 125695
Uchwały Rady Powiatu - rok 2019 101851
Uchwały Rady Powiatu - rok 2020 71918
Uchwały Rady Powiatu - rok 2021 34754
Uchwały Rady Powiatu - rok 2022 13372
Uchwały Rady Powiatu - rok 2023 211
ZARZĄD POWIATU 1706677
STAROSTWO POWIATOWE 88870
Telefony w Urzędzie 84501
Struktura organizacyjna 41433
Regulamin Organizacyjny Starostwa 13529
Kierownictwo Urzędu 39254
Kompetencje wydziałów i stanowisk 25872
Wydział Budownictwa 17296
Wydział Finansowy 11862
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami 23296
Wydział Komunikacji 22711
Wydział Organizacyjny 15856
Samodzielne Stanowisko ds. Archiwum 4138
Samodzielne Stanowisko ds. Informatyki 5089
Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa 25873
Wydział Spraw Obywatelskich 13263
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 13493
Sprawozdania z działalności Rzecznika 11724
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej 11435
Biuro Rady Powiatu 7344
Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności 2176
Zdobyte certyfikaty 10171
Efektywność energetyczna 9778
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU 97159
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 21624
Centrum Promocji i Informacji Turystycznej 16391
Dom Pomocy Społecznej 12528
I Liceum Ogólnokształcące 9394
II Liceum Ogólnokształcące 10291
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji 11641
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 18603
Powiatowy Urząd Pracy 15076
Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych 14170
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy 11093
Zakład Aktywności Zawodowej 10621
Zarząd Dróg Powiatowych 23107
Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych 11527
Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu 10535
Zespół Szkół Zawodowych 15093
SŁUŻBY, STRAŻE I INSPEKCJE 22095
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 9914
Komenda Powiatowa Policji 12045
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 55279
PRAWO MIEJSCOWE 414584
FORMULARZE I ZAŁATWIANIE SPRAW 74033
Formularze 69560
Wydanie prawa jazdy 7149
Załatw sprawę 842905
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ 24087
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 5950
REJESTRY I EWIDENCJE 41058
Stacje Kontroli Pojazdów 14748
Ośrodki Szkolenia Kierowców 38391
Ewidencja umów cywilno-prawnych 30987
Przewozy osób i rozkłady jazdy 6217
MIENIE POWIATU, BUDŻET, FINANSE 21066
Mienie Powiatu 12128
Budżet Powiatu 230581
rok 2005 784
rok 2006 2539
rok 2007 1905
rok 2008 2311
rok 2009 1591
rok 2010 2230
rok 2011 3675
rok 2012 4163
rok 2013 4500
rok 2014 4571
rok 2015 3386
rok 2016 4214
rok 2017 3573
rok 2018 3980
rok 2019 4035
rok 2020 5538
rok 2021 3736
rok 2022 2435
rok 2023 919
Sprawozdania budżetowe 122287
Raport o stanie Powiatu Gizyckiego 7217
załączniki do raportu 1237
PROGRAMY I STRATEGIE ROZWOJU 18609
Wykaz uchwał dot. programów i strategii rozwoju 15693
Strategia Zintegrowanego Rozwoju Powiatów Wielkich Jezior Mazurskich 2014-2022 4824
Program zrównoważonego rozwoju powiatu 2003-2014 8110
Stowarzyszenie "Wielkie Jeziora Mazurskie 2020" 5234
Program Bezpieczeństwa 1252
Realizowane projekty 960
ze środków budżetu państwa lub PFC 1083
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE (STOWARZYSZENIA), KONKURSY 57699
INFORMACJE OGÓLNE 23558
OTWARTE KONKURSY OFERT 144354
WNIOSKI ART. 19A 58791
PROGRAM WSPÓŁPRACY 23381
Komisja Konkursowa 23999
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego 48823
OCHRONA ŚRODOWISKA 96986
Rejestr decyzji (pozwolenia zintegrowane) 8225
Instalacje wytwarzające pole elektromagnetyczne 12179
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 41450
Rok 2014 3788
Radni - koniec kadencji 2014 3829
Członkowie Zarządu - koniec kadencji 2014 3184
Radni - początek kadencji 2014 r. 5858
Członkowie Zarządu - początek kadencji 2014 4100
Pozostali pracownicy 6362
Pozostali pracownicy - roczne 7692
Radni - ośw. roczne 5351
Rok 2015 3356
Radni 3610
Pozostali pracownicy 24149
Rok 2016 2766
Pozostali pracownicy 6974
Radni 10305
Rok 2017 2503
Pozostali pracownicy 23061
Radni 3891
Rok 2018 2638
Pozostali pracownicy - ośw. roczne 8724
Radni - koniec kadencji 2018 2616
Członkowie Zarządu Powiatu - koniec kadencji 2018 2584
Członkowie Zarządu Powiatu - początek kadencji 2018-2023 2783
Radni - początek kadencji 2018 2993
Radni - oświadczenie roczne 4011
Rok 2019 2175
Pozostali pracownicy 15319
Radni - oświadczenie roczne 3186
Rok 2020 1976
Pozostali pracownicy 8963
Radni - oświadczenia roczne 1919
Rok 2021 1554
Pozostali pracownicy 4289
Radni - oświadczenia roczne 1115
Rok 2022 463
Pozostali pracownicy 1270
KONTROLE 19545
Przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną 51216
Przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne 89198
kontrole głównego specjalisty ds. kontroli zarządczej 118917
Schemat procedury kontrolnej 3359
Dostępność 2891
ELEKTRONICZNY DZIENNIK WOJEWÓDZTWA WARMINSKO - MAZURSKIEGO 11306
Monitor Polski, Dziennik Ustaw, Dzienniki Urzędowe 8216
PRZYDATNE LINKI DO STRON 19012

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 4357
Statystyka 7804
Strona główna 31186
Instrukcja korzystania z BIP 7215
O Biuletynie 6585
Rejestr zmian 2828922
Redakcja Biuletynu 7320
Instrukcja obsługi 5401
Pliki do pobrania 19850
Mapa serwisu 6378
Prawo miejscowe 381929

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona internetowa Starostwa 0
Nabór na wolne stanowiska 873158
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 1623900
Obligacje 22219
Plan postępowań na podst. ustawy PZP 27111
OGŁOSZENIA 85877
Ważne komunikaty 296800
Postępowania administracyjne 208561
Obwieszczenia PGW Wody Polskie 11475
SPRZEDAŻ, ZBYCIE, DZIERŻAWA 555534
PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄCE ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO 3633
Postępowania w sprawie pozwolenia na budowę z zakresu łączności publicznej 643
ZGŁOSZENIA BUDOWY 167271
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 47684
Działania edukacyjne zwiększające świadomość prawną społeczeństwa 4228
Porady prawne (edukacja prawna) 4003
Nieodpłatne poradnictwo specjalistyczne 5018
Konsultacje społeczne 51291
Petycje 18756
Interpelacje 24570
Rzeczy Znalezione 107788
Ogłoszenia - rok 2011 9433
Ogłoszenia - rok 2012 27272
Ogłoszenia - rok 2013 3638
Ogłoszenia - rok 2014 32261
Ogłoszenia - rok 2015 30675
Ogłoszenia - rok 2016 2875
Ogłoszenia - rok 2017 18109
Ogłoszenia - rok 2018 5804
Wybory Samorządowe 2018 24179
Ankieta - badanie satysfakcji klienta 20099
Elektroniczna Skrzynka Podawcza (składanie wniosków) 26939
« powrót do poprzedniej strony