ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
POWIAT 56303
STATUT POWIATU 13508
RADA POWIATU 262956
eSesja 1378
Transmisja na żywo 2546
Materiały archiwalne 0
Protokoły sesji Rady Powiatu 68046
Protokoły z Komisji Rady Powiatu 3889
Uchwały Rady Powiatu - rok 1998 19810
Uchwały Rady Powiatu - rok 1999 109093
Uchwały Rady Powiatu - rok 2000 108789
Uchwały Rady Powiatu - rok 2001 94595
Uchwały Rady Powiatu - rok 2002 133987
Uchwały Rady Powiatu - rok 2003 89619
Uchwały Rady Powiatu - rok 2004 83505
Uchwały Rady Powiatu - rok 2005 140844
Uchwały Rady Powiatu - rok 2006 146682
Uchwały Rady Powiatu - rok 2007 76551
Uchwały Rady Powiatu - rok 2008 69343
Uchwały Rady Powiatu - rok 2009 94622
Uchwały Rady Powiatu - rok 2010 97597
Uchwały Rady Powiatu - rok 2011 85048
Uchwały Rady Powiatu - rok 2012 89087
Uchwały Rady Powiatu - rok 2013 70571
Uchwały Rady Powiatu - rok 2014 82589
Uchwały Rady Powiatu - rok 2015 106156
Uchwały Rady Powiatu - rok 2016 78101
Uchwały Rady Powiatu - rok 2017 83096
Uchwały Rady Powiatu - rok 2018 68456
Uchwały Rady Powiatu - rok 2019 48615
Uchwały Rady Powiatu - rok 2020 21371
Uchwały Rady Powiatu - rok 2021 365
ZARZĄD POWIATU 1041930
STAROSTWO POWIATOWE 69520
Telefony w Urzędzie 57409
Struktura organizacyjna 27477
Regulamin Organizacyjny Starostwa 8504
Kierownictwo Urzędu 26554
Kompetencje wydziałów i stanowisk 17134
Wydział Budownictwa 11115
Wydział Finansowy 7372
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami 14727
Wydział Komunikacji 13535
Wydział Organizacyjny 9832
Samodzielne Stanowisko ds. Archiwum 2592
Samodzielne Stanowisko ds. Informatyki 3268
Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa 17179
Wydział Spraw Obywatelskich 8389
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 8727
Sprawozdania z działalności Rzecznika 6968
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej 7369
Biuro Rady Powiatu 4532
Zdobyte certyfikaty 7010
Efektywność energetyczna 5940
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU 67341
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 13928
Centrum Promocji i Informacji Turystycznej 10150
Dom Pomocy Społecznej 7454
I Liceum Ogólnokształcące 5578
II Liceum Ogólnokształcące 6418
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji 7289
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 12347
Powiatowy Urząd Pracy 8512
Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych 9567
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy 6519
Zakład Aktywności Zawodowej 6725
Zarząd Dróg Powiatowych 17615
Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych 7119
Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu 6487
Zespół Szkół Zawodowych 9276
SŁUŻBY, STRAŻE I INSPEKCJE 16309
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 6357
Komenda Powiatowa Policji 7210
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 38958
PRAWO MIEJSCOWE 253338
FORMULARZE I ZAŁATWIANIE SPRAW 48042
Formularze 43593
Wydanie prawa jazdy 4268
Załatw sprawę 567601
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ 17326
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 3655
REJESTRY I EWIDENCJE 28920
Stacje Kontroli Pojazdów 9112
Ośrodki Szkolenia Kierowców 20538
Ewidencja umów cywilno-prawnych 13991
Przewozy osób i rozkłady jazdy 2594
MIENIE POWIATU, BUDŻET, FINANSE 15833
Mienie Powiatu 7257
Budżet Powiatu 152574
Sprawozdania budżetowe 69225
Raport o stanie Powiatu Gizyckiego 2257
PROGRAMY I STRATEGIE ROZWOJU 13202
Wykaz uchwał dot. programów i strategii rozwoju 10168
Strategia Zintegrowanego Rozwoju Powiatów Wielkich Jezior Mazurskich 2014-2022 2834
Program zrównoważonego rozwoju powiatu 2003-2014 5802
Stowarzyszenie "Wielkie Jeziora Mazurskie 2020" 3022
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE (STOWARZYSZENIA), KONKURSY 45981
INFORMACJE OGÓLNE 12607
OTWARTE KONKURSY OFERT 92719
WNIOSKI ART. 19A 29631
PROGRAM WSPÓŁPRACY 13930
Komisja Konkursowa 13273
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego 22734
OCHRONA ŚRODOWISKA 73676
Rejestr decyzji (pozwolenia zintegrowane) 4559
Instalacje wytwarzające pole elektromagnetyczne 3155
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 33175
Rok 2013 3371
Radni 2494
Pozostali pracownicy 13482
Rok 2014 3192
Radni - koniec kadencji 2014 2374
Członkowie Zarządu - koniec kadencji 2014 2011
Radni - początek kadencji 2014 r. 3489
Członkowie Zarządu - początek kadencji 2014 2583
Pozostali pracownicy 4079
Pozostali pracownicy - roczne 5188
Radni - ośw. roczne 3478
Rok 2015 2752
Radni 2237
Pozostali pracownicy 13316
Rok 2016 2370
Pozostali pracownicy 5577
Radni 6008
Rok 2017 2112
Pozostali pracownicy 12334
Radni 2256
Rok 2018 2218
Pozostali pracownicy - ośw. roczne 4437
Radni - koniec kadencji 2018 1396
Członkowie Zarządu Powiatu - koniec kadencji 2018 1318
Członkowie Zarządu Powiatu - początek kadencji 2018-2023 1558
Radni - początek kadencji 2018 1651
Radni - oświadczenie roczne 1722
Rok 2019 1544
Pozostali pracownicy 5920
Radni - oświadczenie roczne 907
Rok 2020 728
Pozostali pracownicy 1481
Rok 2021 22
Pozostali pracownicy 48
KONTROLE 14958
Przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną 33570
Przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne 56234
kontrole głównego specjalisty ds. kontroli zarządczej 73172
Schemat procedury kontrolnej 2043
ELEKTRONICZNY DZIENNIK WOJEWÓDZTWA WARMINSKO - MAZURSKIEGO 9011
Monitor Polski, Dziennik Ustaw, Dzienniki Urzędowe 6023
PRZYDATNE LINKI DO STRON 13157

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2951
Statystyka 6347
Strona główna 22206
Instrukcja korzystania z BIP 6083
O Biuletynie 5505
Rejestr zmian 1393567
Redakcja Biuletynu 6078
Instrukcja obsługi 4379
Pliki do pobrania 16667
Mapa serwisu 5231
Prawo miejscowe 226684

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona internetowa Starostwa 0
Nabór na wolne stanowiska 592525
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 1120912
Obligacje 11897
Plan postępowań na podst. ustawy PZP 18369
OGŁOSZENIA 73658
Ważne komunikaty 180911
Wszczęte postępowania administracyjne 114201
Obwieszczenia PGW Wody Polskie 4927
SPRZEDAŻ, ZBYCIE, DZIERŻAWA 391186
ZGŁOSZENIA BUDOWY 76166
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 22868
Działania edukacyjne zwiększające świadomość prawną społeczeństwa 2539
Porady prawne (edukacja prawna) 2341
Nieodpłatne poradnictwo specjalistyczne 2009
Konsultacje społeczne 30695
Petycje 10454
Interpelacje 9027
Rzeczy Znalezione 65074
Ogłoszenia - rok 2011 6067
Ogłoszenia - rok 2012 17762
Ogłoszenia - rok 2013 3077
Ogłoszenia - rok 2014 18924
Ogłoszenia - rok 2015 18219
Ogłoszenia - rok 2016 2315
Ogłoszenia - rok 2017 10706
Ogłoszenia - rok 2018 3754
Wybory Samorządowe 2018 16671
Ankieta - badanie satysfakcji klienta 13644
Elektroniczna Skrzynka Podawcza (składanie wniosków) 18498
« powrót do poprzedniej strony