ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
POWIAT 56311
STATUT POWIATU 13512
RADA POWIATU 263079
eSesja 1381
Transmisja na żywo 2548
Materiały archiwalne 0
Protokoły sesji Rady Powiatu 68065
Protokoły z Komisji Rady Powiatu 3889
Uchwały Rady Powiatu - rok 1998 19819
Uchwały Rady Powiatu - rok 1999 109151
Uchwały Rady Powiatu - rok 2000 108852
Uchwały Rady Powiatu - rok 2001 94630
Uchwały Rady Powiatu - rok 2002 134039
Uchwały Rady Powiatu - rok 2003 89655
Uchwały Rady Powiatu - rok 2004 83543
Uchwały Rady Powiatu - rok 2005 140894
Uchwały Rady Powiatu - rok 2006 146767
Uchwały Rady Powiatu - rok 2007 76582
Uchwały Rady Powiatu - rok 2008 69372
Uchwały Rady Powiatu - rok 2009 94666
Uchwały Rady Powiatu - rok 2010 97643
Uchwały Rady Powiatu - rok 2011 85093
Uchwały Rady Powiatu - rok 2012 89111
Uchwały Rady Powiatu - rok 2013 70591
Uchwały Rady Powiatu - rok 2014 82625
Uchwały Rady Powiatu - rok 2015 106196
Uchwały Rady Powiatu - rok 2016 78142
Uchwały Rady Powiatu - rok 2017 83127
Uchwały Rady Powiatu - rok 2018 68499
Uchwały Rady Powiatu - rok 2019 48655
Uchwały Rady Powiatu - rok 2020 21418
Uchwały Rady Powiatu - rok 2021 366
ZARZĄD POWIATU 1042601
STAROSTWO POWIATOWE 69528
Telefony w Urzędzie 57415
Struktura organizacyjna 27486
Regulamin Organizacyjny Starostwa 8507
Kierownictwo Urzędu 26562
Kompetencje wydziałów i stanowisk 17142
Wydział Budownictwa 11117
Wydział Finansowy 7374
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami 14727
Wydział Komunikacji 13543
Wydział Organizacyjny 9834
Samodzielne Stanowisko ds. Archiwum 2594
Samodzielne Stanowisko ds. Informatyki 3268
Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa 17186
Wydział Spraw Obywatelskich 8389
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 8729
Sprawozdania z działalności Rzecznika 6968
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej 7372
Biuro Rady Powiatu 4532
Zdobyte certyfikaty 7013
Efektywność energetyczna 5941
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU 67346
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 13930
Centrum Promocji i Informacji Turystycznej 10152
Dom Pomocy Społecznej 7454
I Liceum Ogólnokształcące 5579
II Liceum Ogólnokształcące 6419
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji 7291
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 12351
Powiatowy Urząd Pracy 8518
Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych 9571
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy 6523
Zakład Aktywności Zawodowej 6726
Zarząd Dróg Powiatowych 17618
Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych 7121
Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu 6489
Zespół Szkół Zawodowych 9283
SŁUŻBY, STRAŻE I INSPEKCJE 16312
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 6359
Komenda Powiatowa Policji 7211
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 38965
PRAWO MIEJSCOWE 253426
FORMULARZE I ZAŁATWIANIE SPRAW 48053
Formularze 43609
Wydanie prawa jazdy 4268
Załatw sprawę 568303
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ 17328
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 3656
REJESTRY I EWIDENCJE 28926
Stacje Kontroli Pojazdów 9114
Ośrodki Szkolenia Kierowców 20546
Ewidencja umów cywilno-prawnych 14000
Przewozy osób i rozkłady jazdy 2594
MIENIE POWIATU, BUDŻET, FINANSE 15836
Mienie Powiatu 7261
Budżet Powiatu 152643
Sprawozdania budżetowe 69252
Raport o stanie Powiatu Gizyckiego 2262
PROGRAMY I STRATEGIE ROZWOJU 13202
Wykaz uchwał dot. programów i strategii rozwoju 10168
Strategia Zintegrowanego Rozwoju Powiatów Wielkich Jezior Mazurskich 2014-2022 2834
Program zrównoważonego rozwoju powiatu 2003-2014 5805
Stowarzyszenie "Wielkie Jeziora Mazurskie 2020" 3024
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE (STOWARZYSZENIA), KONKURSY 45983
INFORMACJE OGÓLNE 12610
OTWARTE KONKURSY OFERT 92762
WNIOSKI ART. 19A 29646
PROGRAM WSPÓŁPRACY 13935
Komisja Konkursowa 13278
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego 22769
OCHRONA ŚRODOWISKA 73691
Rejestr decyzji (pozwolenia zintegrowane) 4567
Instalacje wytwarzające pole elektromagnetyczne 3161
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 33177
Rok 2013 3373
Radni 2494
Pozostali pracownicy 13485
Rok 2014 3192
Radni - koniec kadencji 2014 2376
Członkowie Zarządu - koniec kadencji 2014 2011
Radni - początek kadencji 2014 r. 3489
Członkowie Zarządu - początek kadencji 2014 2587
Pozostali pracownicy 4079
Pozostali pracownicy - roczne 5188
Radni - ośw. roczne 3479
Rok 2015 2752
Radni 2239
Pozostali pracownicy 13317
Rok 2016 2372
Pozostali pracownicy 5577
Radni 6008
Rok 2017 2112
Pozostali pracownicy 12337
Radni 2256
Rok 2018 2218
Pozostali pracownicy - ośw. roczne 4440
Radni - koniec kadencji 2018 1396
Członkowie Zarządu Powiatu - koniec kadencji 2018 1318
Członkowie Zarządu Powiatu - początek kadencji 2018-2023 1559
Radni - początek kadencji 2018 1652
Radni - oświadczenie roczne 1723
Rok 2019 1545
Pozostali pracownicy 5924
Radni - oświadczenie roczne 925
Rok 2020 728
Pozostali pracownicy 1481
Rok 2021 22
Pozostali pracownicy 48
KONTROLE 14961
Przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną 33584
Przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne 56247
kontrole głównego specjalisty ds. kontroli zarządczej 73199
Schemat procedury kontrolnej 2045
ELEKTRONICZNY DZIENNIK WOJEWÓDZTWA WARMINSKO - MAZURSKIEGO 9011
Monitor Polski, Dziennik Ustaw, Dzienniki Urzędowe 6025
PRZYDATNE LINKI DO STRON 13158

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2951
Statystyka 6350
Strona główna 22208
Instrukcja korzystania z BIP 6083
O Biuletynie 5506
Rejestr zmian 1394877
Redakcja Biuletynu 6078
Instrukcja obsługi 4380
Pliki do pobrania 16667
Mapa serwisu 5236
Prawo miejscowe 226770

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona internetowa Starostwa 0
Nabór na wolne stanowiska 592707
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 1121343
Obligacje 11899
Plan postępowań na podst. ustawy PZP 18374
OGŁOSZENIA 73665
Ważne komunikaty 180996
Wszczęte postępowania administracyjne 114274
Obwieszczenia PGW Wody Polskie 4930
SPRZEDAŻ, ZBYCIE, DZIERŻAWA 391403
ZGŁOSZENIA BUDOWY 76201
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 22871
Działania edukacyjne zwiększające świadomość prawną społeczeństwa 2539
Porady prawne (edukacja prawna) 2341
Nieodpłatne poradnictwo specjalistyczne 2010
Konsultacje społeczne 30703
Petycje 10455
Interpelacje 9039
Rzeczy Znalezione 65098
Ogłoszenia - rok 2011 6070
Ogłoszenia - rok 2012 17771
Ogłoszenia - rok 2013 3078
Ogłoszenia - rok 2014 18933
Ogłoszenia - rok 2015 18233
Ogłoszenia - rok 2016 2316
Ogłoszenia - rok 2017 10711
Ogłoszenia - rok 2018 3757
Wybory Samorządowe 2018 16677
Ankieta - badanie satysfakcji klienta 13648
Elektroniczna Skrzynka Podawcza (składanie wniosków) 18498
« powrót do poprzedniej strony