ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
POWIAT 77881
STATUT POWIATU 18551
RADA POWIATU 387499
eSesja 2077
Transmisja na żywo 4365
Materiały archiwalne 0
Protokoły sesji Rady Powiatu 109919
Protokoły z Komisji Rady Powiatu 5295
Uchwały Rady Powiatu - rok 1998 29707
Uchwały Rady Powiatu - rok 1999 163099
Uchwały Rady Powiatu - rok 2000 166876
Uchwały Rady Powiatu - rok 2001 142274
Uchwały Rady Powiatu - rok 2002 203038
Uchwały Rady Powiatu - rok 2003 133658
Uchwały Rady Powiatu - rok 2004 122988
Uchwały Rady Powiatu - rok 2005 209257
Uchwały Rady Powiatu - rok 2006 214968
Uchwały Rady Powiatu - rok 2007 111128
Uchwały Rady Powiatu - rok 2008 98749
Uchwały Rady Powiatu - rok 2009 136032
Uchwały Rady Powiatu - rok 2010 137440
Uchwały Rady Powiatu - rok 2011 120482
Uchwały Rady Powiatu - rok 2012 127150
Uchwały Rady Powiatu - rok 2013 103107
Uchwały Rady Powiatu - rok 2014 125765
Uchwały Rady Powiatu - rok 2015 154181
Uchwały Rady Powiatu - rok 2016 110687
Uchwały Rady Powiatu - rok 2017 122296
Uchwały Rady Powiatu - rok 2018 117157
Uchwały Rady Powiatu - rok 2019 93676
Uchwały Rady Powiatu - rok 2020 64447
Uchwały Rady Powiatu - rok 2021 28662
Uchwały Rady Powiatu - rok 2022 6297
ZARZĄD POWIATU 1616540
STAROSTWO POWIATOWE 85934
Telefony w Urzędzie 80308
Struktura organizacyjna 39348
Regulamin Organizacyjny Starostwa 12900
Kierownictwo Urzędu 37213
Kompetencje wydziałów i stanowisk 24553
Wydział Budownictwa 16201
Wydział Finansowy 11044
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami 22081
Wydział Komunikacji 21159
Wydział Organizacyjny 14877
Samodzielne Stanowisko ds. Archiwum 3841
Samodzielne Stanowisko ds. Informatyki 4762
Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa 24527
Wydział Spraw Obywatelskich 12404
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 12657
Sprawozdania z działalności Rzecznika 11020
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej 10792
Biuro Rady Powiatu 6794
Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności 1520
Zdobyte certyfikaty 9614
Efektywność energetyczna 9200
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU 92613
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 20621
Centrum Promocji i Informacji Turystycznej 15526
Dom Pomocy Społecznej 11771
I Liceum Ogólnokształcące 8828
II Liceum Ogólnokształcące 9717
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji 10995
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 17488
Powiatowy Urząd Pracy 14009
Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych 13494
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy 10465
Zakład Aktywności Zawodowej 10082
Zarząd Dróg Powiatowych 22353
Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych 10901
Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu 9996
Zespół Szkół Zawodowych 14334
SŁUŻBY, STRAŻE I INSPEKCJE 21220
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 9378
Komenda Powiatowa Policji 11270
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 52256
PRAWO MIEJSCOWE 390076
FORMULARZE I ZAŁATWIANIE SPRAW 70139
Formularze 66182
Wydanie prawa jazdy 6736
Załatw sprawę 807782
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ 23049
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 5530
REJESTRY I EWIDENCJE 38987
Stacje Kontroli Pojazdów 13771
Ośrodki Szkolenia Kierowców 35562
Ewidencja umów cywilno-prawnych 28203
Przewozy osób i rozkłady jazdy 5479
MIENIE POWIATU, BUDŻET, FINANSE 20287
Mienie Powiatu 11383
Budżet Powiatu 223783
rok 2005 579
rok 2006 1845
rok 2007 1366
rok 2008 1722
rok 2009 1113
rok 2010 1597
rok 2011 2649
rok 2012 3030
rok 2013 3233
rok 2014 3220
rok 2015 2449
rok 2016 3054
rok 2017 2576
rok 2018 2824
rok 2019 2792
rok 2020 3962
rok 2021 2500
rok 2022 1630
Sprawozdania budżetowe 114335
Raport o stanie Powiatu Gizyckiego 6307
załączniki do raportu 988
PROGRAMY I STRATEGIE ROZWOJU 17774
Wykaz uchwał dot. programów i strategii rozwoju 14954
Strategia Zintegrowanego Rozwoju Powiatów Wielkich Jezior Mazurskich 2014-2022 4489
Program zrównoważonego rozwoju powiatu 2003-2014 7759
Stowarzyszenie "Wielkie Jeziora Mazurskie 2020" 4684
Program Bezpieczeństwa 1022
Realizowane projekty 802
ze środków budżetu państwa lub PFC 879
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE (STOWARZYSZENIA), KONKURSY 55908
INFORMACJE OGÓLNE 22180
OTWARTE KONKURSY OFERT 135837
WNIOSKI ART. 19A 55036
PROGRAM WSPÓŁPRACY 21966
Komisja Konkursowa 22535
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego 45140
OCHRONA ŚRODOWISKA 93238
Rejestr decyzji (pozwolenia zintegrowane) 7749
Instalacje wytwarzające pole elektromagnetyczne 10965
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 40311
Rok 2013 3893
Radni 3656
Pozostali pracownicy 22831
Rok 2014 3691
Radni - koniec kadencji 2014 3614
Członkowie Zarządu - koniec kadencji 2014 2980
Radni - początek kadencji 2014 r. 5503
Członkowie Zarządu - początek kadencji 2014 3855
Pozostali pracownicy 6013
Pozostali pracownicy - roczne 7327
Radni - ośw. roczne 5062
Rok 2015 3259
Radni 3359
Pozostali pracownicy 22686
Rok 2016 2706
Pozostali pracownicy 6711
Radni 9671
Rok 2017 2442
Pozostali pracownicy 21375
Radni 3615
Rok 2018 2576
Pozostali pracownicy - ośw. roczne 8113
Radni - koniec kadencji 2018 2418
Członkowie Zarządu Powiatu - koniec kadencji 2018 2375
Członkowie Zarządu Powiatu - początek kadencji 2018-2023 2560
Radni - początek kadencji 2018 2771
Radni - oświadczenie roczne 3659
Rok 2019 2113
Pozostali pracownicy 14006
Radni - oświadczenie roczne 2843
Rok 2020 1903
Pozostali pracownicy 7917
Radni - oświadczenia roczne 1573
Rok 2021 1312
Pozostali pracownicy 3002
Radni - oświadczenia roczne 597
Rok 2022 242
Pozostali pracownicy 683
KONTROLE 18902
Przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną 48479
Przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne 84777
kontrole głównego specjalisty ds. kontroli zarządczej 111550
Schemat procedury kontrolnej 3122
Dostępność 2271
ELEKTRONICZNY DZIENNIK WOJEWÓDZTWA WARMINSKO - MAZURSKIEGO 10940
Monitor Polski, Dziennik Ustaw, Dzienniki Urzędowe 7837
PRZYDATNE LINKI DO STRON 18157

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 4238
Statystyka 7617
Strona główna 29703
Instrukcja korzystania z BIP 7049
O Biuletynie 6419
Rejestr zmian 2580681
Redakcja Biuletynu 7144
Instrukcja obsługi 5247
Pliki do pobrania 19367
Mapa serwisu 6239
Prawo miejscowe 358188

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona internetowa Starostwa 0
Nabór na wolne stanowiska 826552
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 1550724
Obligacje 20294
Plan postępowań na podst. ustawy PZP 25477
OGŁOSZENIA 84108
Ważne komunikaty 279999
Postępowania administracyjne 191582
Obwieszczenia PGW Wody Polskie 10390
SPRZEDAŻ, ZBYCIE, DZIERŻAWA 529869
PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄCE ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO 2654
Postępowania w sprawie pozwolenia na budowę z zakresu łączności publicznej 343
ZGŁOSZENIA BUDOWY 151668
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 42903
Działania edukacyjne zwiększające świadomość prawną społeczeństwa 3934
Porady prawne (edukacja prawna) 3706
Nieodpłatne poradnictwo specjalistyczne 4482
Konsultacje społeczne 48501
Petycje 17535
Interpelacje 21770
Rzeczy Znalezione 101085
Ogłoszenia - rok 2011 8908
Ogłoszenia - rok 2012 25761
Ogłoszenia - rok 2013 3545
Ogłoszenia - rok 2014 30198
Ogłoszenia - rok 2015 28721
Ogłoszenia - rok 2016 2782
Ogłoszenia - rok 2017 16918
Ogłoszenia - rok 2018 5432
Wybory Samorządowe 2018 22933
Ankieta - badanie satysfakcji klienta 19142
Elektroniczna Skrzynka Podawcza (składanie wniosków) 25731
« powrót do poprzedniej strony