ˆ

Akty prawa miejscowego

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-01-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Statutu Powiatu Giżyckiego
Nr aktu prawnego
XXV.180.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-11-26
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu giżyckiego
Nr aktu prawnego
XXIII.162.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego
Nr aktu prawnego
XXII.157.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
Nr aktu prawnego
XXII.156.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-05-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Giżycki oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
Nr aktu prawnego
XVIII.136.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-04-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII.112.2012 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 31 maja 2012r. dot. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
Nr aktu prawnego
XVII.129.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu giżyckiego
Nr aktu prawnego
XV.119.2020
Status
Nieobowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2019-12-19
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Giżycku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, prowadzonych przez Powiat Giżycki
Nr aktu prawnego
XIV.106.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu giżyckiego
Nr aktu prawnego
XIII.100.2019
Status
Nieobowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2019-10-31
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego
Nr aktu prawnego
XII.97.2019
Status
Nieobowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2019-10-31
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
Nr aktu prawnego
XII.96.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2019-10-31
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Giżycku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, prowadzonych przez Powiat Giżycki
Nr aktu prawnego
XII.91.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2019-09-26
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Statutu Powiatu Giżyckiego
Nr aktu prawnego
XI.84.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2019-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
Nr aktu prawnego
X.79.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2019-05-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulicy Traugutta w Giżycku
Nr aktu prawnego
VIII.64.2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji