ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
POWIAT 72132
STATUT POWIATU 17169
RADA POWIATU 356148
eSesja 1924
Transmisja na żywo 3913
Materiały archiwalne 0
Protokoły sesji Rady Powiatu 99329
Protokoły z Komisji Rady Powiatu 4912
Uchwały Rady Powiatu - rok 1998 27405
Uchwały Rady Powiatu - rok 1999 150967
Uchwały Rady Powiatu - rok 2000 153703
Uchwały Rady Powiatu - rok 2001 131270
Uchwały Rady Powiatu - rok 2002 187318
Uchwały Rady Powiatu - rok 2003 123890
Uchwały Rady Powiatu - rok 2004 113786
Uchwały Rady Powiatu - rok 2005 193820
Uchwały Rady Powiatu - rok 2006 199970
Uchwały Rady Powiatu - rok 2007 103065
Uchwały Rady Powiatu - rok 2008 91826
Uchwały Rady Powiatu - rok 2009 126552
Uchwały Rady Powiatu - rok 2010 128618
Uchwały Rady Powiatu - rok 2011 112972
Uchwały Rady Powiatu - rok 2012 118440
Uchwały Rady Powiatu - rok 2013 95504
Uchwały Rady Powiatu - rok 2014 115936
Uchwały Rady Powiatu - rok 2015 143187
Uchwały Rady Powiatu - rok 2016 102821
Uchwały Rady Powiatu - rok 2017 112811
Uchwały Rady Powiatu - rok 2018 105639
Uchwały Rady Powiatu - rok 2019 83159
Uchwały Rady Powiatu - rok 2020 55115
Uchwały Rady Powiatu - rok 2021 20596
Uchwały Rady Powiatu - rok 2022 1704
ZARZĄD POWIATU 1479873
STAROSTWO POWIATOWE 81612
Telefony w Urzędzie 73829
Struktura organizacyjna 36177
Regulamin Organizacyjny Starostwa 11663
Kierownictwo Urzędu 34032
Kompetencje wydziałów i stanowisk 22570
Wydział Budownictwa 14907
Wydział Finansowy 10061
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami 20285
Wydział Komunikacji 19214
Wydział Organizacyjny 13454
Samodzielne Stanowisko ds. Archiwum 3480
Samodzielne Stanowisko ds. Informatyki 4346
Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa 22653
Wydział Spraw Obywatelskich 11325
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 11647
Sprawozdania z działalności Rzecznika 10066
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej 9942
Biuro Rady Powiatu 6147
Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności 795
Zdobyte certyfikaty 8887
Efektywność energetyczna 8238
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU 85745
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 18812
Centrum Promocji i Informacji Turystycznej 14058
Dom Pomocy Społecznej 10655
I Liceum Ogólnokształcące 7935
II Liceum Ogólnokształcące 8803
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji 9960
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 16239
Powiatowy Urząd Pracy 12406
Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych 12471
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy 9434
Zakład Aktywności Zawodowej 9108
Zarząd Dróg Powiatowych 21077
Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych 9867
Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu 9057
Zespół Szkół Zawodowych 12965
SŁUŻBY, STRAŻE I INSPEKCJE 19776
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 8620
Komenda Powiatowa Policji 10283
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 48702
PRAWO MIEJSCOWE 354303
FORMULARZE I ZAŁATWIANIE SPRAW 64797
Formularze 60847
Wydanie prawa jazdy 6166
Załatw sprawę 756276
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ 21603
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 5017
REJESTRY I EWIDENCJE 36193
Stacje Kontroli Pojazdów 12473
Ośrodki Szkolenia Kierowców 31902
Ewidencja umów cywilno-prawnych 24031
Przewozy osób i rozkłady jazdy 4515
MIENIE POWIATU, BUDŻET, FINANSE 19057
Mienie Powiatu 10169
Budżet Powiatu 214077
rok 2005 267
rok 2006 819
rok 2007 592
rok 2008 739
rok 2009 420
rok 2010 700
rok 2011 1187
rok 2012 1279
rok 2013 1484
rok 2014 1276
rok 2015 1082
rok 2016 1298
rok 2017 1080
rok 2018 1175
rok 2019 1090
rok 2020 1630
rok 2021 937
rok 2022 700
Sprawozdania budżetowe 103256
Raport o stanie Powiatu Gizyckiego 5152
załączniki do raportu 698
PROGRAMY I STRATEGIE ROZWOJU 16501
Wykaz uchwał dot. programów i strategii rozwoju 13780
Strategia Zintegrowanego Rozwoju Powiatów Wielkich Jezior Mazurskich 2014-2022 4048
Program zrównoważonego rozwoju powiatu 2003-2014 7248
Stowarzyszenie "Wielkie Jeziora Mazurskie 2020" 4267
Program Bezpieczeństwa 720
Realizowane projekty 602
ze środków budżetu państwa lub PFC 655
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE (STOWARZYSZENIA), KONKURSY 53332
INFORMACJE OGÓLNE 19832
OTWARTE KONKURSY OFERT 125382
WNIOSKI ART. 19A 49944
PROGRAM WSPÓŁPRACY 19900
Komisja Konkursowa 20235
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego 39774
OCHRONA ŚRODOWISKA 88208
Rejestr decyzji (pozwolenia zintegrowane) 6917
Instalacje wytwarzające pole elektromagnetyczne 9029
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 38631
Rok 2013 3769
Radni 3369
Pozostali pracownicy 20612
Rok 2014 3569
Radni - koniec kadencji 2014 3314
Członkowie Zarządu - koniec kadencji 2014 2749
Radni - początek kadencji 2014 r. 5019
Członkowie Zarządu - początek kadencji 2014 3546
Pozostali pracownicy 5558
Pozostali pracownicy - roczne 6801
Radni - ośw. roczne 4678
Rok 2015 3134
Radni 3051
Pozostali pracownicy 20449
Rok 2016 2621
Pozostali pracownicy 6414
Radni 8767
Rok 2017 2366
Pozostali pracownicy 19151
Radni 3286
Rok 2018 2497
Pozostali pracownicy - ośw. roczne 7176
Radni - koniec kadencji 2018 2141
Członkowie Zarządu Powiatu - koniec kadencji 2018 2105
Członkowie Zarządu Powiatu - początek kadencji 2018-2023 2306
Radni - początek kadencji 2018 2486
Radni - oświadczenie roczne 3196
Rok 2019 2037
Pozostali pracownicy 12259
Radni - oświadczenie roczne 2387
Rok 2020 1767
Pozostali pracownicy 6454
Radni - oświadczenia roczne 1125
Rok 2021 951
Pozostali pracownicy 1568
KONTROLE 17853
Przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną 44470
Przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne 77812
kontrole głównego specjalisty ds. kontroli zarządczej 101404
Schemat procedury kontrolnej 2849
Dostępność 1593
ELEKTRONICZNY DZIENNIK WOJEWÓDZTWA WARMINSKO - MAZURSKIEGO 10454
Monitor Polski, Dziennik Ustaw, Dzienniki Urzędowe 7346
PRZYDATNE LINKI DO STRON 16737

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 4070
Statystyka 7377
Strona główna 27541
Instrukcja korzystania z BIP 6847
O Biuletynie 6198
Rejestr zmian 2255241
Redakcja Biuletynu 6901
Instrukcja obsługi 5045
Pliki do pobrania 18903
Mapa serwisu 5983
Prawo miejscowe 323325

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona internetowa Starostwa 0
Nabór na wolne stanowiska 766570
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 1451615
Obligacje 18122
Plan postępowań na podst. ustawy PZP 23644
OGŁOSZENIA 81566
Ważne komunikaty 256084
Postępowania administracyjne 168977
Obwieszczenia PGW Wody Polskie 9044
SPRZEDAŻ, ZBYCIE, DZIERŻAWA 496560
PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄCE ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO 1454
ZGŁOSZENIA BUDOWY 128399
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 37642
Działania edukacyjne zwiększające świadomość prawną społeczeństwa 3559
Porady prawne (edukacja prawna) 3359
Nieodpłatne poradnictwo specjalistyczne 3818
Konsultacje społeczne 44134
Petycje 15611
Interpelacje 18219
Rzeczy Znalezione 91024
Ogłoszenia - rok 2011 8190
Ogłoszenia - rok 2012 23643
Ogłoszenia - rok 2013 3432
Ogłoszenia - rok 2014 27540
Ogłoszenia - rok 2015 26280
Ogłoszenia - rok 2016 2674
Ogłoszenia - rok 2017 15246
Ogłoszenia - rok 2018 5018
Wybory Samorządowe 2018 21354
Ankieta - badanie satysfakcji klienta 17589
Elektroniczna Skrzynka Podawcza (składanie wniosków) 23870