ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydział Komunikacji

Zadania wydziału

 
Zajmuje się sprawami związanymi z rejestracją pojazdów, wydawaniem i zatrzymywaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdem, zezwoleniami na zarobkowy przewóz osób i rzeczy oraz na potrzeby własne.
 

Stanowiska pracy w wydziale

Do podstawowych zadań Wydziału należą:

W zakresie ruchu drogowego i ustawy o kierujących pojazdami:
 1. prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu i zalegalizowanych tablic rejestracyjnych;
 2. prowadzenie spraw związanych z czasową rejestracją pojazdów, wydawaniem pozwoleń czasowych oraz tymczasowych tablic rejestracyjnych;
 3. przyjmowanie pozwoleń czasowych i tymczasowych tablic rejestracyjnych po upływie terminu czasowej rejestracji;
 4. wpisywanie w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym zastrzeżeń o szczególnych warunkach określonych przepisami prawa, od których zależy używanie pojazdu;
 5. dokonywanie wpisów w karcie pojazdu , wynikających ze zmian danych w  dowodzie rejestracyjnym;
 6. wyrejestrowywanie pojazdów w przypadku zniszczenia (kasacji) pojazdu, kradzieży pojazdu, wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany lub zbyty za granicę;
 7. kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne;
 8. czasowe wycofanie pojazdów z ruchu;
 9. przyjmowanie od policji oraz jednostki upoważnionej do przeprowadzania badań technicznych zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego);
 10. zwracanie dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) po ustaniu przyczyny uzasadniającej jego zatrzymanie;
 11. przyjmowanie zgłoszeń od właścicieli pojazdów w ciągu 30 dni o zbyciu lub nabyciu pojazdu oraz zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym;
 12. wydawanie kart pojazdów dla pojazdów rejestrowanych po raz pierwszy na terenie Polski,
 13. wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami;
 14. wydawanie międzynarodowych praw jazdy;
 15. przyjmowanie od kierowców wniosków o wydanie wtórnika prawa jazdy;
 16. dokonywanie w prawie jazdy wpisu potwierdzającego uzyskanie  kwalifikacji wstępnej lub szkolenia  okresowego;
 17. wydawanie decyzji o kontrolnym sprawdzaniu kwalifikacji do kierowania pojazdem;
 18. wydawanie decyzji o kierowaniu na badania lekarskie i psychologiczne kierującego pojazdem i kurs reedukacyjny;
 19. przyjmowanie od policji zatrzymanego prawa jazdy;
 20. przyjmowanie zawiadomień o wydaniu postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy oraz zawiadomień o skazaniu przez uprawnione organy;
 21. wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy;
 22. wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz decyzji o przywróceniu kierowcy uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym po ustaniu przyczyn, które spowodowały cofnięcie;
 23. powoływanie komisji weryfikacyjnej do sprawdzania kwalifikacji kandydatów na egzaminatorów w zakresie prawa jazdy kat. T lub pozwolenie do kierowania tramwajem;
 24. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny;
 25. przygotowywanie projektu uchwały Rady Powiatu o wprowadzeniu zakazu pędzenia zwierząt na drogach;
 26. przygotowywanie projektu uchwały Rady Powiatu o wprowadzeniu obowiązku wyposażenia pojazdów zaprzęgowych w hamulec;
 27. prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
 28. prowadzenie nadzoru nad stacjami diagnostycznymi;
 29. wydawanie i cofanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych;
 30. prowadzenie rejestru przedsiębiorców ośrodków szkolenia kierowców;
 31. dokonywanie wpisów do ewidencji instruktorów, wydawanie legitymacji instruktorów oraz skreślanie z listy instruktorów;
 32. sprawowanie nadzoru w zakresie szkolenia prowadzonego przez ośrodek szkolenia kierowców;
 33. wyznaczanie jednostki, która usuwa pojazdy z drogi na polecenie policji lub osoby prowadzącej akcję ratowniczą;
 34. wyznaczanie parkingu strzeżonego, na którym umieszcza się usunięte pojazdy oraz przygotowywanie projektu uchwały Rady o opłatach za usuwanie i parkowanie usuniętych pojazdów;
 35. realizacja zadań związanych z przejmowaniem na własność powiatu pojazdów usuniętych z drogi;
 36. wydawanie profilu kandydata na kierowcę.
W zakresie ustawy o transporcie drogowym i prawa przewozowego:
 1. wydawanie i cofanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy;
 2. wydawanie i cofanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych na obszar wykraczający poza granice jednej gminy w transporcie drogowym osób;
 3. wydawanie zaświadczeń na wykonywanie przewozów  drogowych  na potrzeby własne oraz wypisów z zaświadczeń;
 4. uzgadnianie zezwoleń na prowadzenie planowanych przebiegów regularnych  linii komunikacyjnych  w obszarze powiatu, wydawanych przez inne organy;
 5. kontrola przedsiębiorców w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozów na potrzeby własne z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji lub zezwolenia albo zaświadczenia;
 6. przygotowanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób,
 7. ograniczanie obowiązku przewozu ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa bądź w wypadku klęski żywiołowej;
 8. przygotowywanie projektu uchwały Rady Powiatu określającej  przepisy porządkowe związane z przewozem osób i bagażu poszczególnymi rodzajami środków transportu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Maciejczuk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-09-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Gudel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-09-08 13:59:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-09-08 14:03:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Maciejczuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-12-11 12:04:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9675 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »