ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wykaz zgłoszeń budowy - rok 2021

Akapit nr 1 - brak tytułu

W przypadku zgłoszenia budowy:
  • wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane
  • wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;
  • sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,
  • sieci wodociągowych,
  • sieci kanalizacyjnych,
  • sieci cieplnych,
  • sieci telekomunikacyjnych;
właściwy organ zamieszcza –  w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni od dnia:
  1. doręczenia zgłoszenia - informację o dokonaniu zgłoszenia, zawierającą imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres i opis projektowanego obiektu;
  2. wniesienia sprzeciwu - informację o dacie jego wniesienia;
  3. informacje o upływie terminu do wniesienia sprzeciwu i udzieleniu milczącej zgody dla zgłoszonej inwestycji, uprawniającej do rozpoczęcia robót budowlanych.
 
Data wpływu Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Rodzaj i adres zamierzenia budowlanego Informacje o sposobie załatwienia sprawy
25.01.2021 PGE Dystrybucja S.A. Budowa sieci  energetycznej nn do zasilania budynków mieszkalnych na działkach nr 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 150 w miejscowości Wrony, działka nr ewidencyjny 142, 143, 147, 150, 151, 152, 153, 8/87, 8/97, obręb geodezyjny 0022-Wrony, gmina Giżycko Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
01.02.2021 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie Zgłoszenie budowy gazociągu ś/c PEdn63 oraz 6 przyłączy gazu PEdn25 w miejscowości Gajewo ul. Aksamitna, działka nr 87/4, 87/3, 86, 84/4, 57/4, obręb 0004-Gajewo, gmina Giżycko Dnia 12.02.2021 r. wydano zaświadczenie o braku podstaw  do wniesienia sprzeciwu
08.02.2021 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie Zgłoszenie budowy gazociągu ś/c PEdn125/63 oraz 2 przyłączy gazu ś/c PEdn32 w miejscowości Pierkunowo , działka nr 1044- obręb 0003-Miasto Giżycko, działka nr 168/15 -obręb 0001-Antonowo, gmina Giżycko  
10.02.2021 PGE Dystrybucja S.A. Budowa sieci  elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV wraz z budową złączy kablowych nN-0,4kV w celu przyłączenia odbiorców w rejonie dz. 102/1 w miejscowości Szczybały Giżyckie, na działkach o nr ewidencyjnych 103, 102/1, 138, 18, 17/2, 17/1, obręb geodezyjny 0016-Szczybały Giżyckie oraz rozbiórka fragmentu istniejącej linii napowietrznej i kablowej nN-0,4kV w miejscowości Szczybały Giżyckie, na działkach nr  ewidencyjny 36, 103, 134/1, 133/2, 135/2, 135/1, 138, 137/2, 137/1, 18, 17/2, 17/1 -obręb geodezyjny 0016- Szczybały Giżyckie, gm. Giżycko.  
10.02.2021 Dorota Ryniewicz Maciej Ryniewicz Remont i przebudowa budynku mieszkalnego na budynek letniskowy. Ogólny zakres: wymiana dachu więźby dachowej i stropu poddasza, dobudowa werandy i daszku nad wejściem, powiększenie części otworów okiennych w miejscowości Gajrowskie, działka nr ewidencyjny 13/3, obręb geodezyjny 0022-Gajrowskie  
12.02.2021 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie Zgłoszenie budowy gazociągu ś/c PEdn63 oraz  przyłącza gazu PEdn25 w miejscowości Gajewo ul. Cyprysowa, działka nr 319, 181/44, 212/6, 181/54, 213/9, 212/5, obręb 0004-Gajewo, gmina Giżycko  
17.02.2021 PGE Dystrybucja S.A. Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV kablem YAKXS 4x420mm2 o długości trasy ok. 461m od istniejącej stacji transformatorowej nr 8-605 Giżycko ul. Wodociągowa 1 na dz. O nr 229/17 do budowanych 4 złącz kablowych ZK3 na dz. Nr 248/15 oraz 248/5 z którymi nastąpi powiązanie z istniejącą stacją  transformatorową nr 8-1088 Giżycko Osiedle XXX-lecia 2 na dz.  o nr geodezyjnym 250/8 w miejscowości Giżycko, działka nr ewidencyjny 229/17, 230/2, 248/14, 248/15, 248/5, 248/10, 250/6, 250/8, obręb 0002-Miasto Giżycko, gmina miejska Giżycko  
22.02.2021 PGE Dystrybucja S.A. Budowa sieci  elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV wraz z budową złączy kablowych nN-0,4kV w celu przyłączenia odbiorców w rejonie dz. 275/1, 274/4 w miejscowości Miłki na działkach o nr ewidencyjnych 277/4, 275/1, 275/6, 274/8, 274/9, 274/4, obręb geodezyjny 0011-Miłki, gmina Miłki  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Szeląg-Wojtkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-27 15:08:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Maciejczuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-27 15:09:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-02-23 10:18:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
251 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »