ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wykaz zgłoszeń budowy - rok 2023

Informacja ogłoszona dnia 2023-01-05 14:48:53 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

W przypadku zgłoszenia budowy:
  • wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane
  • wolno stojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora
  • wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;
  • elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,
  • wodociągowych,
  • kanalizacyjnych,
  • cieplnych,
  • gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa;
właściwy organ zamieszcza –  w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni od dnia:
1) doręczenia zgłoszenia – informację o dokonaniu zgłoszenia, zawierającą imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres i opis projektowanego obiektu;
2) wniesienia sprzeciwu – informację o dacie jego wniesienia;
3) upływu terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 – informację o braku wniesienia sprzeciwu.
 
 
Data
wpływu
Imię i nazwisko
lub nazwa inwestora
Rodzaj i adres zamierzenia budowlanego
Informacje o sposobie
załatwienia sprawy
05.01.2023 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia PEdn63 i przyłącza gazu PEdn40 w miejscowości  Giżycko na działkach nr 659/4, 689, obręb 0002-miasto Giżycko i na działkach nr 312/16, 312/19, 536, 535/4, 314/2, obręb 0001-miasto Giżycko, gmina miejska Giżycko Nie wniesiono sprzeciwu udzielono milczącej zgody
09.01.2023 PGE Dystrybucja S.A. Zgłoszenie budowy sieci kablowej nN 0,4kV o dł 361m wraz za złączem kablowym nN 0,4kV w miejscowości Ryn na działkach nr 388/2, 148/1, 388/1, 444, 445, obręb 0001-miasto Ryn , gmina Ryn Nie wniesiono sprzeciwu udzielono milczącej zgody
12.01.2023 Krzysztof Rębowski Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70m² w miejscowości Szymonka, na działce nr 86/11, obręb 0016 Szymonka, gmina Ryn Zgłoszenie zgodne z art.. 29 ust.1 pkt. 1a ustawy Prawo budowlane
03.02.2023 PGE Dystrybucja S.A. Zgłoszenie budowy linii kablowej nn 0,4 kV do zasilania budynku rekreacyjnego w miejscowości Czarnówka wraz z złączami kablowo-pomiarowymi - 2kpl. na działkach nr 57/1, 48/3, 113/15, obręb 0002 Czarnówka, gmina Wydminy. Nie wniesiono sprzeciwu udzielono milczącej zgody
07.02.2023 PGE Dystrybucja S.A. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV w miejscowości Giżycko na działkach nr 844, 776, 778/5, 777/8, 770/26, 766, 770/23, 749, 739, obręb 0002-miasto Giżycko, gmina miejska Giżycko. Nie wniesiono sprzeciwu udzielono milczącej zgody
14.02.2023 Halina Łoś
Jan Łoś
Zgłoszenie budowy doziemnej i wewnętrznej instalacji gazu ziemnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejscowości Wilkasy, na działce nr 292/2, obręb 0020 Wilkasy, gmina Giżycko Nie wniesiono sprzeciwu udzielono milczącej zgody
28.02.2023 PGE Dystrybucja S.A. Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 wraz z budową złączy kablowych nN-0,4kV w celu przyłączenia odbiorców w rejonie działek nr 171 i 172/2 obręb 0018-Upałty, gmina Giżycko Nie wniesiono sprzeciwu udzielono milczącej zgody
01.03.2023 PGE Dystrybucja S.A. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV wraz z budową złączy kablowych w celu przyłączenia odbiorców w rejonie działek 571, 573, 581/25, obręb 0015 Sterławki Wielkie, gmina Ryn, oraz na działkach nr 583, 571, 573, 581/25, 270, obręb 0015 Sterławki Wielkie, gmina Ryn Nie wniesiono sprzeciwu udzielono milczącej zgody
13.03.2023 Jerzy Nieckowski Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Konopki Małe na działce nr 119, obręb 0006-Konopki Małe, gmina Miłki Zgłoszenie zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 1a ustawy Prawo budowlane
14.03.2023 Mariusz Rębowski Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Szymonka, na działce nr 86/10, obręb 0016 Szymonka, gmina Ryn Zgłoszenie zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 1a ustawy Prawo budowlane
16.03.2023 PGE Dystrybucja S.A. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV na odcinki A-B o dł. 159m. w miejscowości Rydzewo na działkach nr 12/3, 592/1, obręb 0013 Rydzewo, gmina Giżycko Zgłoszenie zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 1a ustawy Prawo budowlane
16.03.2023 PGE Dystrybucja S.A. Zgłoszenie budowy linii kablowej podziemnej z szafką złączowo -pomiarową w miejscowości Tros, na działce nr 99, 129, obręb 0017 Tros, gmina Ryn Nie wniesiono sprzeciwu udzielono milczącej zgody
20.03.2023 Bohdan Amelańczuk Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i sieci instalacji sanitarnej w miejscowości  Ryn na działkach nr 44/16, 44/10, 44/11, 43/20 obręb 0001-miasto Ryn, gmina Ryn Nie wniesiono sprzeciwu udzielono milczącej zgody
21.03.2023 INVESTA Sp.z o.o. Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości, Osiedle Grajwo, na działce nr 306/7, obręb 0006 Grajwo, gmina Giżycko  
21.03.2023 INVESTA Sp. z o.o. Budowa komunikacji wewnętrznej Osiedla Mazury Residence w miejscowości Osiedle Grajwo, na działce nr 306/7, obręb 0006 Grajwo, gmina Giżycko  
04.04.2023 Józef Gondko Budowa instalacji wewnętrznej doziemnej gazu ziemnego i instalacji wewnętrznej gazu ziemnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejscowości Wilkasy, na działce nr 501/8, obręb 0020 Wilkasy, gmina Giżycko Nie wniesiono sprzeciwu udzielono milczącej zgody
04.04.2023 Wioska Turystyczna Wilkasy Sp. z o.o. Budowa zbiornika wielokomorowego na wodę p.poż w miejscowości Wilkasy, na działce 890, 843/32, 843/37, obręb 0020 Wilkasy, gmina Giżycko  
14.04.2023 Instytut Zrównoważonego Rozwoju Sp. z  o.o. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 1MW-Elektrownia fotowoltaiczna PV Pańska Wola, w miejscowości Pańska Wola, na działce nr 4/110, obręb 0010 Pańska Wola, gmina Wydminy  
19.04.2023 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia  PEdn63 i 14 przyłączy gazu PEdn25m w miejscowości Gajewo na działkach nr 49/48, 49/68, 49/69, 49/70, obręb 0004-Gajewo, gmina Giżycko. Nie wniesiono sprzeciwu udzielono milczącej zgody
19.04.2023 Remigiusz Gajda Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego do 70m², w miejscowości Sołtmany, na działce nr 368/7, obręb 0011 Sołtmany, gmina Kruklanki Zgłoszenie zgodne z art.. 29 ust.1 pkt. 1a ustawy Prawo budowlane
21.04.2023 PGE Dystrybucja S.A. Zgłoszenie budowy linii kablowej Nn 0,4kV do zasilania budynku mieszkalnego w miejscowości Wilkaski, na działkach 62/12, 62/11, 62/13, oraz budynku rekreacji indywidualnej na działkach 62/22, 62/16 oraz budynku letniskowego na działce nr 62/8, poprzez działki ewidencyjne 62/8, 62/19, 73, obręb 0019 Wilkaski, gmina Giżycko Nie wniesiono sprzeciwu udzielono milczącej zgody
21.04.2023 Krystyna Kijak Zgłoszenie budowy instalacji zewnętrznej na gaz płynny propan-butan ze zbiornikiem naziemnym o poj. 2700l i do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i instalacji gazowej wewnętrznej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejscowości Paprotki  25A na działce nr 164/2, obręb 0012, gmina Miłki. Nie wniesiono sprzeciwu udzielono milczącej zgody
27.04.2023 Piotr Rębowski Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego do 70m² w miejscowości Szymonka, na działce nr 86/9, obręb 0016 Szymonka, gmina Ryn Zgłoszenie zgodne z art.. 29 ust.1 pkt. 1a ustawy Prawo budowlane
04.05.2023 Agnieszka Skiścim Zgłoszenie budowy  budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70m2 w miejscowości Gawliki Wielkie, na działce nr 367/6, obręb 0003 Gawliki Wielkie, gmina Wydminy Zgłoszenie zgodne z art.. 29 ust.1 pkt. 1a ustawy Prawo budowlane
12.05.2023 Paula Lewicka Ząbkiewicz
Marcin Ząbkiewicz
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Wronka dziełka nr 7/3 obręb 0021-Wronka, gmina Giżycko Nie wniesiono sprzeciwu udzielono milczącej zgody
19.05.2023 Patryk Ułasiuk Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Rydzewo, na działce nr 251/12, obręb 0013 Rydzewo, gmina Miłki Wycofanie wniosku w dn. 29.05.2023
29.05.2023 Eugeniusz Kielak Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego do 70m², w miejscowości Wejdyki, na działce nr 353, obręb 0018 Wejdyki, gmina Ryn Zgłoszenie zgodne z art.. 29 ust.1 pkt. 1a ustawy Prawo budowlane
31.05.2023
Elżbieta Horoszkiewicz
Bronisław Horoszkiewicz
Zgłoszenie budowy doziemnej oraz wewnętrznej instalacji gazu ziemnego do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Giżycko, na działce nr 224, obręb 0003 Miasto Giżycko, gmina miejska Giżycko Nie wniesiono sprzeciwu udzielono milczącej zgody
02.06.2023 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zgłoszenie budowy sieci gazowej o średniego ciśnienia PE dn90 i przyłączami gazu średniego ciśnienia PE dn40 w miejscowości Giżycko ul. Obwodowa na działkach o nr 1008/43, 1008/42, 1008/39, obręb 0002-miasto Giżycko, gmina miejska Giżycko. Nie wniesiono sprzeciwu udzielono milczącej zgody
09.06.2023 Patryk Ułasiuk Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego do 70m² w miejscowości Rydzewo, na działce nr 251/12, obręb 0013 Rydzewo, gmina Miłki Zgłoszenie zgodne z art.. 29 ust.1 pkt. 1a ustawy Prawo budowlane
12.06.2023 Joanna Bolejko Marcin Bolejko Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Wejdyki kolonia na  działce nr 91/7, obręb 0018-Wejdyki, gmina Ryn. Nie wniesiono sprzeciwu udzielono milczącej zgody
12.06.2023 PGE Dystrybucja S.A. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV wraz z budową złączy kablowych nn-0,4kV w celu przyłączenia odbiorców w rejonie działki 306/7, obręb 0004-Gajewo , gmina Giżycko - Etap 1 Nie wniesiono sprzeciwu udzielono milczącej zgody
13.06.2023 Łukasz Górski Zgłoszenie budowy doziemnej i wewnętrznej instalacji gazu ziemnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejscowości Wilkasy, na działce nr 96, obręb 0020 Wilkasy, gmina Giżycko Nie wniesiono sprzeciwu udzielono milczącej zgody
15.05.2023 Elektrownia Słoneczna Eko Promyczek Sp. z o.o. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 95, obręb 0012-Sołdany, gmina Giżycko  
19.06.2023 Tomasz Adamczyk Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70m² w miejscowości Rydzewo, na działce nr 251/12, obręb 0013 Rydzewo, gmina Miłki Zgłoszenie zgodne z art.. 29 ust.1 pkt. 1a ustawy Prawo budowlane
21.06.2023
Maja Wawryńczuk
Maja Wawryńczuk
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego do 70m², w miejscowości Tros, na działce nr 27/2, obręb 0017 Tros, gmina Ryn Zgłoszenie zgodne z art.. 29 ust.1 pkt. 1a ustawy Prawo budowlane
21.06.2023 Elżbieta Gołąb
Janusz Gołąb
Zgłoszenie budowy doziemnej oraz wewnętrznej instalacji gazu ziemnego do budynku mieszkalnego w miejscowości Giżycko, na działce nr 882, obręb 0003 Miasto Giżycko, gmina miejska Giżycko Nie wniesiono sprzeciwu udzielono milczącej zgody
23.06.2023 Włodzimierz Szkirpan Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70m² w miejscowości Rybical, na działce nr 5/15, obręb 0011 Rybical, gmina Ryn Zgłoszenie zgodne z art.. 29 ust.1 pkt. 1a ustawy Prawo budowlane
23.06.2023 Kamil Urbanowicz Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Gawliki Wielkie, na działce nr 454, obręb 0003 Gawliki Wielkie, gmina Wydminy Zgłoszenie zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 1a ustawy Prawo budowlane
26.06.2023 Anna Goliszewska Zbyszek Goliszewski Zgłoszenie budowy zbiornika na gaz płynny zasilany z pojedynczego naziemnego zbiornika, oraz instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Wejdyki, na działce nr 347/2, obręb 0018 Wejdyki, gmina Ryn
zaświadczenie o braku sprzeciwu z dn. 06.07.2023
 
26.06.2023 Agnieszka Bełbot Szymon Bełbot Zgłoszenie budowy doziemnej i wewnętrznej instalacji gazu ziemnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejscowości Wilkasy, na działce nr 566, obręb 0020 Wilkasy, gmina Giżycko Nie wniesiono sprzeciwu udzielono milczącej zgody
28.06.2023 Helena Prosińska Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70m² w miejscowości Antonowo, na działce nr 153/18, obręb 0001 Antonowo, gmina Giżycko Zgłoszenie zgodne z art.. 29 ust.1 pkt. 1a ustawy Prawo budowlane
04.07.2023 Elżbieta Godlewska Andrzej Godlewski Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem na gaz płynny propan z przyłączami do użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Pieczonki, na działce nr 162/5, obręb 0011 Pieczonki, gmina Giżycko Nie wniesiono sprzeciwu udzielono milczącej zgody
10.07.2023 Eliza Supińska Zgłoszenie budowy instalacji gazowej zewnętrznej na gaz płynny propan-butan ze zbiornikiem naziemnym o poj. 2700l do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i instalacji gazowej wewnętrznej w tym budynku na działce nr 82/6 w miejscowości Konopki Nowe , obręb 0007-Konopki Wielkie, gmina Miłki. Nie wniesiono sprzeciwu udzielono milczącej zgody
11.07.2023 Urszula Krajewska Zgłoszenie budowy doziemnej i wewnętrznej instalacji gazu ziemnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejscowości Antonowo, na działce 155/14, obręb 0001 Antonowo, gmina Giżycko Nie wniesiono sprzeciwu udzielono milczącej zgody
13.07.2023 Alina Buczkowska Zgłoszenie przebudowy instalacji gazowej wewnętrznej w lokalu mieszkalnym nr 2 w budynku zlokalizowanym przy ul. Kopernika 20 w miejscowości Ryn, na działce nr 141/15, obręb 0001 Miasto Ryn, gmina Ryn Wycofano w dniu 28.07.2023
13.07.2023 Joanna Szocik Zgłoszenie przebudowy wewnętrznej instalacji gazu ziemnego w lokalu mieszkalnym nr 4 w budynku wielorodzinnym przy ul. Nowowiejskiej 14 w miejscowości Giżycko, na działce nr 94/2, obręb 0002 Miasto Giżycko, gmina miejska Giżycko Decyzja sprzeciwu z dnia 26.10.2023
19.07.2023 Sylwia Lachowicz, Jarosław Lachowicz, Ryszard Czerniawski, Maria Czerniawska Zgłoszenie przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Wrony, na działce nr 1/36, obręb 0022 Wrony, gmina Giżycko Nie wniesiono sprzeciwu udzielono milczącej zgody
19.07.2023 Barbara Sokół Adam Sokół Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu ziemnego w lokalu mieszkalnym nr 5 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Koszarowej 1 w miejscowości Giżycko, na działce nr 144/6, obręb 0002 Miasto Giżycko, gmina miejska Giżycko Nie wniesiono sprzeciwu udzielono milczącej zgody
26.07.2023 INNOVATION CONCEPT Sp.  z o.o. Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej miejscowości Giżycko na działkach nr 547, 546, 544/2, obręb 0003 miasto Giżycko, gmina miejska Giżycko. Nie wniesiono sprzeciwu udzielono milczącej zgody
01.08.2023 Krzysztof Rębowski Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego do 70m² w miejscowości Szymonka, na działce nr 86/11, obręb 0016 Szymonka, gmina Ryn Zgłoszenie zgodne z art.. 29 ust.1 pkt. 1a ustawy Prawo budowlane
10.08.2023 PGE Dystrybucja S.A. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV wraz z budową złącza kablowych nN-0,4kV w celu przyłączenia odbiorców w rejonie działki nr 30/5 obręb Starławki Wielkie, gmina Ryn oraz rozbiórką fragmentu instalacji sieci elektroenergetycznej nN-0,4kV na działkach o nr: 60, 271, 30/2, 571, 30/4, 30/12, 30/17,  obręb 0015 Starławki Wielkie, gmina Ryn. Nie wniesiono sprzeciwu udzielono milczącej zgody
11.08.2023 Piotr Dybała Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego w miejscowości Ryn, na działce nr 43/19, obręb 0001gmina Ryn Wniesiono sprzeciw
21.08.2023 Tomasz Biniek Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70m², w miejscowości Kozin, na działce nr 180/24, obręb 0023 Kozin, gmina Giżycko Zgłoszenie zgodne z art.. 29 ust.1 pkt. 1a ustawy Prawo budowlane
28.08.2023 Antoni Kiszło Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazu ziemnego do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Giżycko, na działce nr 243, obręb 0003 Miasto Giżycko, gmina miejska Giżycko Nie wniesiono sprzeciwu udzielono milczącej zgody
30.08.2023 Sabina Krysiak, Adam Krysiak Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70 m 2 w miejscowości Sołdany, na działce nr 12/24, obręb 0012 Sołdany, gmina Giżycko Zgłoszenie zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 1a ustawy Prawo budowlane
05.09.2023 Justyna i Marek Zalewscy Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70m², w miejscowości Żywki, na działce nr 61/21, obręb 0013 Żywki, gmina Kruklanki Zgłoszenie zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 1a ustawy Prawo budowlane
07.09.2023 Gmina Wydminy Zgłoszenie budowy linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Wydminy, ul. Szkolna i Dworcowa, na działkach nr 758, 751/4, 679/16, 751/1, 756, 194/10, 194/24, obręb 0019 Wydminy, gmina Wydminy Nie wniesiono sprzeciwu udzielono milczącej zgody
07.09.2023 Gmina Wydminy Zgłoszenie budowy linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Wydminy, ul. Giżycka, na działkach nr 570, 75/27, 566, 587, 864, 586, 713/1, obręb 0019 Wydminy, gmina Wydminy Nie wniesiono sprzeciwu udzielono milczącej zgody
11.09.2023 PGE Dystrybucja S.A. Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV do zasilania budynku mieszkalnego na dz. nr 709 w miejscowości Giżycko na działkach o nr 695/47, 709, 710/4, 7360/13, 730/15, 730/16, 732, 1337/2, obręb 0002-miasto giżycko, gmina miejska Giżycko. Nie wniesiono sprzeciwu udzielono milczącej zgody
12.09.2023 Krzysztof Rębowski Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego do 70m ² w miejscowości Szymonka, na działce nr 86/11, obręb 0016 Szymonka, gmina Ryn Zgłoszenie zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 1a ustawy Prawo budowlane
12.09.2023 Karolina Bednarczyk Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego do 70 m², w miejscowości Szymonka, na działce nr 86/10, obręb 0016 Szymonka, gmina Ryn Zgłoszenie zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 1a ustawy Prawo budowlane
13.09.2023 Leszek Boharewicz Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Sulimy na działkach nr 318, 305/2, 304/10, 304/12, obręb 0013 Sulimy, gmina Giżycko celu zasilania działek przyległych, wykonana będzie w formie wykopów otwartych, zabezpieczona armaturą p.poż w postaci hydrantów. Nie wniesiono sprzeciwu udzielono milczącej zgody
15.09.2023 Bogdan Pabis Irmina Filipek Zgłoszenie budowy domu do 70 m² w miejscowości Jagodne Wielkie, na działce nr 21/5, obręb 0004 Jagodne Wielkie, gmina Miłki Zgłoszenie zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 1a ustawy Prawo budowlane
15.09.2023
Sebastian Maciuk
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70m ² w miejscowości Kozin, na działce nr 180/20, obręb 0023 Kozin, gmina Giżycko Zgłoszenie zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 1a ustawy Prawo budowlane
15.09.2023 PGE Dystrybucja S.A. Zgłoszenie budowy sieci kablowej nN 0,4kV na odcinku A-B i C-D w miejscowości Prażmowo na działkach nr 293, 292, obręb 0009-Prażmowo, gmina Ryn Nie wniesiono sprzeciwu udzielono milczącej zgody
19.09.2023 PGE Dystrybucja S.A. Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci SN 15kV i nN 0,4kV - ETAP II w miejscowości Guty  na działkach o nr: 101, 3,1/50, 1/47, 1/7, 1/46, 1/45, obręb 0005-Guty, gmina Giżycko Nie wniesiono sprzeciwu udzielono milczącej zgody
20.09.2023 Beata Szafran
Ryszard Szfran
Zgłoszenie przebudowy otworów okiennych w ścianie zewnętrznej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejscowości Wilkasy, na działce nr 211, obręb 0020 Wilkasy, gmina Giżycko Nie wniesiono sprzeciwu udzielono milczącej zgody
26.09.2023 Krzysztof Cieśluk Zgłoszenie budowy doziemnej i wewnętrznej instalacji gazu ziemnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejscowości Giżycko, na działce nr 28, obręb 0003 Miasto Giżycko, gmina miejska Giżycko Nie wniesiono sprzeciwu udzielono milczącej zgody
04.10.2023 Michał Vajo Zgłoszenie budowy sieci rozdzielczej wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bogaczewo, na działkach nr 247/2, 215/5, 215/9, 215/20, obręb 0003 Bogaczewo, gmina Giżycko zaświadczenie o braku sprzeciwu z dn. 06.10.2023 r.
06.10.2023 PGE Dystrybucja S.A. Zgłoszenie budowy i przebudowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV w miejscowości Kamionki, na działkach nr 27, 16/88, 13/41, obręb 0007-Kamionki, gmina Giżycko Nie wniesiono sprzeciwu udzielono milczącej zgody
09.10.2023 Danuta Bielak
Kazimierz Bielak
Zgłoszenie budowy instalacji wewnętrznej doziemnej gazu ziemnego i instalacji wewnętrznej gazu ziemnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejscowości Giżycko na działce nr 171, obręb 0003-miasto Giżycko, gmina miejska Giżycko Nie wniesiono sprzeciwu udzielono milczącej zgody
09.10.2023 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zgłoszenie budowy gazociągu niskiego ciśnienia z rur PE o średnicy dn 90mm z przyłączami z rur PE dn 40mm. Roboty realizowane będą w wykopach otwartych i w technologii bezwykopowej pod nawierzchnią drogi gminnej (przecisk w rurze ochronnej) w miejscowości Giżycko na działkach o nr 243, 250, 251, obręb 0003-miasto giżycko, gmina miejska Giżycko Nie wniesiono sprzeciwu udzielono milczącej zgody
10.10.2023 Renata Geis Zgłoszenie budowy doziemnej i wewnętrznej instalacji gazu ziemnego do budynku mieszkalnego w miejscowości Pierkunowo, na działce nr 160/5, obręb 0001 Antonowo, gmina Giżycko Nie wniesiono sprzeciwu udzielono milczącej zgody
12.10.2023 Paweł Dobkowski Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70m², w miejscowości Szymonka, na działce nr 86/10, obręb 0016 Szymonka, gmina Giżycko Zgłoszenie zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 1a ustawy Prawo budowlane
22.10.2023 Zbigniew Chorcząkowski Zgłoszenie przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w związku z rezygnacją z kotła na paliwo stałe na rzecz kotła na gaz w miejscowości Giżycko, na działce nr 2115, obręb 0001 Miasto Giżycko, gmina miejska Giżycko  
26.10.2023 Jerzy Potejko Jadwiga Potejko Zgłoszenie budowy instalacji gazowej doziemnej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr 24/2, 24/3 w miejscowości Gajewo, obręb 0004-Gajewo, gmina Giżycko. Nie wniesiono sprzeciwu udzielono milczącej zgody
03.11.2023 Patryk Kulbacki Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego do 70 m²  w miejscowości Jeziorowskie, na działce nr 148/7, obręb 0005 Jeziorowskie, gmina Kruklanki Wycofanie zgłoszenia 10.11.2023
03.11.2023 Anna Skurska  Zgłoszenie przebudowy wewnętrznej instalacji gazu ziemnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejscowości Wilkasy, na działce nr 171, obręb 0020 Wilkasy, gmina Giżycko Nie wniesiono sprzeciwu udzielono milczącej zgody
09.11.2023 Milan Jerzy Osęka Zgłoszenie budowy linii napowietrznej SN 15kV, stacji transformatorowej w miejscowości Jagodne Małe, na działce nr 38/2, 2/12, 2/20, 2/45, obręb 0004 Jagodne Wielkie, gmina Miłki Nie wniesiono sprzeciwu udzielono milczącej zgody
10.11.2023 Piotr Załuska Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Szymonka, na działce nr 86/10, obręb 0016 Szymonka, gmina Ryn Zgłoszenie zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 1a ustawy Prawo budowlane
10.11.2023 Radosław Tyszka Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Szymonka, na działce nr 86/10, obręb 0016 Szymonka, gmina Ryn Zgłoszenie zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 1a ustawy Prawo budowlane
14.11.2023 Jadwiga Mojsak
 
Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejscowości Giżycko, na działce nr 1078, obręb 0002 Miasto Giżycko, gmina miejska Giżycko Nie wniesiono sprzeciwu udzielono milczącej zgody
20.11.2023 Patryk Kulbacki Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70m²  w miejscowości Jeziorowskie, na działce nr 148/7, obręb 0005 Jeziorowskie, gmina Kruklanki Zgłoszenie zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 1a ustawy Prawo budowlane
27.11.2023 Gmina Miejska Giżycko Zgłoszenie budowy oświetlenia drogowego łącznie z oświetleniem przejść dla pieszych przy ul. Rolniczej w miejscowości Giżycko, na działkach nr 103, 268/1, 992, 384, 471, obręb 0003 Miasto Giżycko, gmina miejska Giżycko Nie wniesiono sprzeciwu udzielono milczącej zgody
01.12.2023 PGE Dystrybucja Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV na odcinku A-B, C-D, D-E, E-F o łącznej długości 160m na trenie działek o nr 1/82, 1/88, 1/92, 1/103, 8/22 w miejscowości Ruda, obręb 0014-Staświny, gmina Miłki. przyjęto zaświadczenie o braku sprzeciwu z dn. 18.12.2023
04.12.2023 Ewa Grzegorczyk Zgłoszenie przebudowy wewnętrznej instalacji gazu ziemnego w lokalu nr 11 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Mickiewicza 12 w miejscowości Giżycko, na działce nr 505, obręb 0002 Miasto Giżycko, gmina miejska Giżycko przyjęto zaświadczenie o braku sprzeciwu z dn. 06.12.2023
05.12.2023 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Zgłoszenie budowy odcinków sieci wodociągowej przy ul. Kombatantów w miejscowości Giżycko, na działkach nr 215/16, 215/17, 216, 1353/3, 212/1, 212/28, obręb 0002 Miasto Giżycko, gmina miejska Giżycko przyjęto zaświadczenie o braku sprzeciwu z dn. 12.12.2023
08.12.2023 Anna Sudyk Zgłoszenie przebudowy instalacji wewnętrznej gazu ziemnego w lokal usługowy nr 1 na parterze w  budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Dąbrowskiego 9 w miejscowości Giżycko, na działce nr 695/16, obręb 0002 miasto Giżycko, gmina miejska Giżycko Nie wniesiono sprzeciwu udzielono milczącej zgody
18.12.2023 PGE Dystrybucja S.A. Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej  linii kablowej nN 0,4kV o łącznej długości 239m i złącz kablowych nN 0,4kV o łącznej ilości 2szt. w miejscowości Ryn na działkach 169/1, obręb 0012- Ryn oraz na działkach 392/3, 392/1, 169/2, obręb 0001- miasto Ryn, gmina Ryn.  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dorota Krysiuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-05 14:44:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-05 14:48:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-01-10 10:31:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2235 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony