ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wykaz zgłoszeń budowy - rok 2019

Informacja ogłoszona dnia 2019-01-28 11:25:56 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

W przypadku zgłoszenia budowy:
  • wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane
  • wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;
  • sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,
  • sieci wodociągowych,
  • sieci kanalizacyjnych,
  • sieci cieplnych,
  • sieci telekomunikacyjnych;
właściwy organ zamieszcza –  w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni od dnia:
  1. doręczenia zgłoszenia - informację o dokonaniu zgłoszenia, zawierającą imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres i opis projektowanego obiektu;
  2. wniesienia sprzeciwu - informację o dacie jego wniesienia;
  3. informacje o upływie terminu do wniesienia sprzeciwu i udzieleniu milczącej zgody dla zgłoszonej inwestycji, uprawniającej do rozpoczęcia robót budowlanych.
 
 
 
Data wpływu Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Rodzaj i adres zamierzenia budowlanego Informacje o sposobie załatwienia sprawy
2019.01.24 PGE Dystrybucja S.A
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV w miejscowości Giżycko, ul. Stefana Batorego, działka nr 91/14, obręb 0002-miasto Giżycko, gmina miejska Giżycko.
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
2019.03.19
ORANGE POLSKA S.A.
Zgłoszenie  budowy sieci kanalizacji telekomunikacyjnej w miejscowości Giżycko, na działce nr: 607, 632/38, 624/22, 513/11, obręb 2-miasto Giżycko, gmina miejska Giżycko
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
2019.04.02
ORANGE POLSKA S.A.
Zgłoszenie budowy kanalizacji telekomunikacyjnej na terenie Giżycka, działka nr ewidencyjny 100/1, 156/8, obręb 0002-miasto Giżycko, gmina miejska Giżycko
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
2019.04.23 ORANGE POLSKA S.A.
Zgłoszenie budowy linii kablowej 0,4kV, złącza kablowego – zasilanie w energię eklektyczną działki 21/11 w miejscowości Doba, działka nr 27, 13/5, 13/18, 21/11, obręb 0007-Kamionki, gmina Giżycko
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
2019.04.30 PGE Dystrybucja S.A
Zgłoszenie budowy sieci energetycznej nn do zasilania budynku mieszkalnego na działce 742/35 w miejscowości Rybical, działka nr 134, 121/66, 742/36, obręb 0011-Rybical, gmina Ryn
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
2019.04.30 PGE Dystrybucja S.A
Zgłoszenie budowy sieci energetycznej nn do zasilania budynku mieszkalnego na działce 311/7 w miejscowości Wyszowate, działka nr 311/13, 311/7, 311/6, , obręb 0015-Wyszowate, gmina Miłki
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
2019.05.02 PGE Dystrybucja S.A
Zgłoszenie (z projektem) budowy linii kablowej nN wraz ze złączem kablowym nN w miejscowości Konopki Wielkie, działka nr ewidencyjny:181, 186/27, obręb 0007-Konopki Wielkie, gmina Miłki.
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
2019.05.02 PGE Dystrybucja S.A
Zgłoszenie  budowy linii kablowej nN wraz ze złączami kablowymi nN w miejscowości Sołdany, działka nr 13, 12/18, 12/1, 12/6, 12/7, obręb 0012-Sołdany, gmina Giżycko.
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
2019.05.23 PGE Dystrybucja S.A
Zgłoszenie budowy sieci energetycznej nn do zasilania działek 10/4, 10/10 w miejscowości Bogacko, działka nr ewidencyjny: 10/1, 44/1, 144/4, 10/31, obręb 0002-Bogacko, gmina Giżycko
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
2019.05.23 PGE Dystrybucja S.A
Zgłoszenie budowy  elektroenergetycznej sieci kablowej i napowietrznej nn 0,4kV z przyłączami w miejscowości Gawliki Małe, działka nr ewidencyjny: 15/2, 15/10, 15/53, 15/63, obręb 0019-Wężówka, gmina Wydminy
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
2019.05.31 PGE Dystrybucja S.A
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Giżycko, ul. Królowej Jadwigi, działka nr ewidencyjny: 105/2, 235, 236/2, 1309, obręb 0002-Miasto Giżycko, Gmina Miejska Giżycko
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
2019.05.31 PGE Dystrybucja S.A
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Giżycko, ul. Bohaterów Westerplatte, działka nr ewidencyjny: 712/4, 713/22, 1337/1, 1337/2, 1337/4, obręb 0002-Miasto Giżycko, Gmina Miejska Giżycko
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
2019.06.05
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia PEdn63oraz przyłącza PEdn25 w Giżycku przy ul. Białostockiej, działka nr ewidencyjny: 1204, 1012, 1011/41, 1011/11, obręb 0002-Miasto Giżycko, Gmina Miejska Giżycko.
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
2019.06.18
Jacek Smoczyński
Dorota Smoczyńska
Edyta Smoczyńska
Zgłoszenie  rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Jagodne Wielkie, działka nr 206, 145/7, obręb 0004-Jagodne Wielkie, gmina Miłki.
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
2019.06.27 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Zgłoszenie budowy gazociągu niskiego ciśnienia PEdn250 oraz przyłącza gazu PEdn40 w miejscowości Giżycko, ul. Łąkowa, działka nr ewidencyjny: 384, 603, 604, 605, 978, obręb 0003-miasto Giżycko, gmina miejska Giżycko
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
2019.07.01
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Zgłoszenie budowy sieci gazowej z przyłączami w miejscowości Gajewo, ul. Akacjowa, działka nr ewidencyjny: 29/2, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 328, obręb 0004-Gajewo, gmina Giżycko
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
2019.07.01
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Zgłoszenie  budowy sieci gazowej z przyłączami w miejscowości Giżycko, ul. Rolnicza, działka nr ewidencyjny: 169, 103, 299, 296, 186/1, obręb 0003-Giżycko-miasto, gmina miejska Giżycko
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
2019.07.03 PGE Dystrybucja S.A
Zgłoszenie budowy sieci energetycznej nn do zasilania budynku mieszkalnego na działce nr 742/35 w miejscowości Gajewo, działka nr ewidencyjny 841/1, 718, 1031, 320, 321, 322, 324, 325, 323, 29/2, 52/13, obręb ewidencyjny 0004-Gajewo, gmina Giżycko.
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
2019.07.23 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zgłoszenie budowy sieci gazowej z przyłączem w miejscowości Wilkasy przy ul. Modrzewiowej, działka nr 398/21, 398/18, obręb 0019-Wilkasy, gmina Giżycko Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
2019.08.22 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Zgłoszenie budowy sieci gazowej z przyłączami w miejscowości Wilkasy, ul. Lipowa, działka nr ewidencyjny: 297, 251, 252/2, 249/3, obręb 0020-Wilkasy, gmina Giżycko
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
2019.09.10 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Zgłoszenie budowy gazociągu niskiego ciśnienia PEdn125 oraz przyłącza gazu PEdn40 w Rynie przy ul. Wiejskiej, działka nr ewidencyjny 171/9, 171/6, obręb ewidencyjny 0001-miasto Ryn., Gmina Ryn
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
2019.09.12
PGE DYSTRYBUCJA S.A.
Zgłoszenie  budowy linii kablowej nN 0,4kV wraz ze złączem kablowym nN i słupem energetycznym nN oraz rozbiórka istniejącego słupa energetycznego nN w miejscowości Kożuchy wielkie, działka nr 217, 255, 230/15, 230/16, obręb 0009-Kożuchy Wielkie, gmina Giżycko
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
2019.09.23
Krzysztof Szypiłło
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej z przyłączem w miejscowości Świdry, działka nr ewidencyjny 5/4, 4, obręb ewidencyjny 0017-Świdry, gmina Giżycko Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
2019.10.01 Polska Spółka Gazownictwa
Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie
Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem w miejscowości Giżycko, na działce nr 97/34, obręb ewidencyjny 0002-miasto Giżycko, Gmina Miejska Giżycko oraz w miejscowości Gajewo, działka nr ewidencyjny 0004-Gajewo, Gmina Giżycko Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
2019.10.21 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4/0,23 kV typu YAKXS 4x120 mm2 w miejscowości Wyszowate, działka nr 276/22, 276/23, 277/4, 277/10, obręb ewidencyjny 0015 – Wyszowate, gmina Miłki
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
2019.10.29 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
Zgłoszenie budowy linii kablowej nn 0,4kV  2 x YAKXS 4x120 mm2 dł. trasy 613 m, złącze kablowo – pomiarowe ZK-3a+2TL szt. 16, wymiana transformatora do zasilenia budynków mieszkalnych w miejscowości Wrony, działka nr ewidencyjny 8/97, 8/119, obręb geodezyjny 0022-Wrony, gmina Giżycko
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
2019.10.31 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
Zgłoszenie budowy sieci nn do zasilania przyczepy kempingowej na działce nr 118/17, na działkach o nr ewidencyjnych 121, 122, 116/12, obręb ewidencyjny 014-Żywy, gmina Kruklanki
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
2019.11.13 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
Zgłoszenie  budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV ze złączami kablowymi nn0,4 kV w miejscowości Pierkunowo, działka nr ewidencyjny 160/1, obręb ewidencyjny 0001-Antonowo, gmina Giżycko
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
2019.11.21 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
Zgłoszenie budowy linii kablowej nN wraz ze złączem kablowym nN w miejscowości Giżycko, działka nr ewidencyjny 1008/13, 1008/11, 1008/12, 1008/18, 1008/19, obręb geodezyjny 0002-Miasto Giżycko, Gmina Miejska Giżycko
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
2019.12.10
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie
Zgłoszenie  budowy gazociągu  średniego ciśnienia PEdn63 oraz przyłącza gazu PEdn25 w miejscowości Wilkasy, działka nr ewidencyjny 570/8, 570/1, 882, 881, 883, obręb geodezyjny 0020-Wilkasy, gmina Giżycko
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
2019.12.13 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie
Zgłoszenie budowy gazociągu niskiego ciśnienia PEdn125 oraz przyłącza gazu PEdn40 w miejscowości Ryn, działka nr 42/3, 42/22, 42/10, 42/21, 42/12, obręb geodezyjny 0001-Ryn miasto, gmina Ryn
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
2019.12.17
Przedsiębiorstwo Usług Komunalno-Rolnych Sp. z o.o.
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej Ruda – Kleszczewo – Rydzewo gm. Miłki, z rur PE 100 RC SDR 17 długości 4725,1 m; 1) obręb ewidencyjny 0014-Staświny działki o nr ewidencyjny: 20/2, 2/65, 2/66, 2/67, 304, 1/55, 1/106, 1/107, 1/113; 2) obręb ewidencyjny 0005-Kleszczewo działki o nr ewidencyjnym: 153, 1/9, 1/10, 1/11, 1/5, 1/12, 1/13, 1/8, 20/2, 8/1, 15/1, 16/10, 28, 43/1, 155, 20/1, 156; 3) obręb ewidencyjny 13-Rydzewo działki o nr ewidencyjnym: 279/1, 2/9, gmina Miłki
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
2019.12.17
PGE Dystrybucja S.A
Zgłoszenie budowy linii nN 0,4kV YAKXS 4x120mm2 o łącznej długości 105m od istniejącego słupa linii napowietrznej nN do projektowanych złącz kablowo-pomiarowych w celu  zasilenia działek nr 403 i 404/2 w miejscowości Wilkasy działka nr 407, 408, 402/11, 403/1, 404/1, obręb 0020-Wilkasy, gmina Giżycko.
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-01-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dorota Krysiuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-01-28 11:21:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-01-28 11:25:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-14 07:49:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2541 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony