ˆ

Strona główna

Strona główna - informacja

Funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Giżycku w zakresie bezpośredniej obsługi klienta

Akapit nr 1 - brak tytułu

Funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Giżycku w zakresie bezpośredniej obsługi klienta
 
Informujemy, że do 18 lutego 2022 r. Starostwo Powiatowe w Giżycku jest zamknięte dla bezpośredniej obsługi klienta.
Od 21 lutego 2022 r. Starostwo Powiatowe w Giżycku rozpoczyna bezpośrednią obsługę klienta.
Jednocześnie apelujemy, aby z przyczyn sanitarnych nadal korzystać ze zdalnego kontaktu z urzędem.
 
Wyjątkiem są sprawy wymienione poniżej oraz wszystkie umówione wcześniej i niezrealizowane dotychczas wizyty. Ustalone terminy wizyt zachowują ważność. Również rozpoczęte wcześniej i niezałatwione sprawy wymagające obsługi bezpośredniej, zostaną załatwione w dotychczasowy sposób.
Bez zmian funkcjonują też telefony informacyjne oraz dostęp teleinformatyczny do usług realizowanych przez Starostwo Powiatowe.
 
Z Pracownikami Starostwa Powiatowego można się kontaktować elektronicznie, dzwoniąc na numery telefonów stacjonarnych i komórkowych, oraz rezerwując bezpośrednią wizytę w sprawach wymienionych poniżej.
Tablice ogłoszeń urzędowych pozostają dostępne, zapoznanie się z ich treścią jest możliwe wyłącznie z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego.
Przesyłkę można również wrzucić do pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do urzędu. Pojemniki takie znajdują się w 3 lokalizacjach:
 1. al. 1 Maja 14
 2. ul. Zajączka 2
 3. ul. Smętka 5
Z przyczyn sanitarnych odstępuje się od potwierdzenia pieczęcią daty wpływu drugiego egzemplarza korespondencji, który pozostaje u składającego.
Korespondencja wrzucona do skrzynki danego dnia, do godz. 16:00 - w poniedziałek i do 15:30 - od wtorku do piątku,  będzie ostemplowana datą wpływu tego dnia.
 
Sprawy, które można załatwić bezpośrednio w ramach umówionych wizyt:
 1. Wydział Komunikacji
  1. rejestracja pojazdów:
   1. złożenie wniosku o rejestrację pojazdu
   2. odbiór dowodu rejestracyjnego
   3. udział w postępowaniach w sprawach rejestracji pojazdów
  2. prawa jazdy:
   1. odbiór uprawnień do kierowania pojazdami
   2. złożenie wniosku o prawo jazdy
   3. założenie profilu kandydata na kierowcę
   4. udział w postępowaniach w sprawach karnych
  3. transport i działalność regulowana:
   1. udzielanie i zmiany uprawnień transportowych
   2. kontrole przedsiębiorców
Przypominamy!
Każda osoba wchodząca do budynku Starostwa Powiatowego jest zobowiązana do:
 • stosowania środków ochrony osobistej, tj. noszenia maseczki zakrywającej nos i usta oraz ewentualnie rękawiczek ochronnych
 • zaleca się, aby wchodząc do budynku Starostwa, korzystać z urządzenia do dezynfekcji rąk
 • załatwiając sprawy w urzędzie, należy zachować dystans społeczny
Telefony kontaktowe
 
Sekretariat
tel. 87 428 59 58 wew. 20,  e-mail:
 
Wydział Komunikacji
tel. 87 428 59 58 wew. 50, 
prawo jazdy - wew. 34
rejestracja - wew. 23
 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
tel. 87 428 59 58 wew. 52,  
 
Wydział Budownictwa
tel. 87 428 13 38, wew. 42, 43,  
 
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
tel. 87 429 17 57, 87 429 18 39, 
 
Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa
tel. 87 428 59 58 wew. 54, 26,   
 
Wydział Spraw Obywatelskich
tel. 87 428 59 58 wew. 37, 59,   
 
Wydział Organizacyjny
tel. 87 428 59 58 wew. 24,       
 
Biuro Rady Powiatu
tel. 87 428 59 58 wew. 25,        
 
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
tel. 690 620 407; (87) 428 38 79
 
Godziny obsługi klientów
 
Starostwo Powiatowe w Giżycku pracuje w godzinach:
w poniedziałek            - od   8:00 do 16:00
od wtorku do piątku    - od   7:30 do 15:30
 
z wyjątkiem
 
Wydziału Komunikacji  od poniedziałku do piątku - od   8:00 do 14:30
Wydziału Budownictwa
poniedziałek:              od 10:30 do 16:00
wtorek, czwartek:       od 8:30 do 15:30
środa, piątek:              od 10:30 do 15:30
 
 
 

Dane kontaktowe

Kontakt
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Aleja 1 Maja 14
11-500 Giżycki
e-mail:
Telefon: 87 428 59 58 wew. 20,
 
Elektroniczna skrzynka podawcza
 1. platforma ePUAP: www.epuap.gov.pl; Adresy skrzynek podawczych Starostwa na portalu ePUAP to:
  1. /SPGizycko/SkrytkaESP
  2. /SPGizycko/skrytka
 2. portal  www.cyfrowe-mazury.pl;
 3. platforma www.obywatel.gov.pl.

Rachunki bankowe

Rachunki bankowe
 
Kasa Starostwa Powiatowego w Giżycku jest zamknięta do odwołania.
Wszelkie płatności mogą być dokonywane przelewem bez ponoszenia dodatkowych opłat (wpłata bez prowizji) - w Oddziale Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Giżycku, ul. Gen. J. Zajączka na następujące rachunki bankowe:
 
62 9343 0005 0013 0101 2000 0010
Starostwo Powiatowe - rachunek dochodów: opłaty komunikacyjne (wydanie prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego itp.); wydanie karty wędkarskiej; dzierżawa mienia, udostępnienie informacji publicznej; opłaty geodezyjne (na przykład wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków)
 49 9343 0005 0013 0101 2000 0050 
Starostwo Powiatowe - sumy depozytowe: opłaty ewidencyjne, zaliczki na operaty szacunkowe
 09 9343 0005 0013 0130 2000 0070
Powiat Giżycki - dochody Skarbu Państwa  (wieczyste użytkowanie) oraz od 1 września 2020 r. wpłaty związane z procedurą wydania karty parkingowej
 64 1240 5787 1111 0010 5856 4306
opłata skarbowa (rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Giżycku, Bank PEKAO S.A.)
 
Ponadto informujemy, że opłatę skarbową należy wnosić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Giżycku w Banku PEKAO S.A – nr rachunku:  64 1240 5787 1111 0010 5856 4306
 
W Wydziale Komunikacji i Wydziale Geodezji można dokonywać wpłat gotówkowych również za pośrednictwem terminali płatniczych.

Dane rejestrowe

Powiat Giżycki
NIP: 8451862251             
REGON: 790671165     
 
Starostwo Powiatowe w Giżycku
NIP: 8451675796             
REGON: 790670830      
 
Numer Powiatu Giżyckiego w systemie EUROSTAT (NUTS 3): PL 623
Numer Powiatu Giżyckiego w systemie TERYT (Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju prowadzony przez GUS):    2806

- pierwszy człon - 28 jest to oznaczenie symbolu województwa warmińsko - mazurskiego (nadany województwom ułożonym w kolejnosci alfabetycznej);
- drugi człon - 06 - dwucyfrowy symbol powiatu giżyckiego (nadany powiatom ułożonym w kolejnosci alfabetycznej w danym województwie).

Pozostałe informacje o Starostwie Powiatowym w Giżycku

 
Siedziba większości wydziałów Starostwa
Aleja 1 Maja 14
11-500 Giżycko
KLIKNIJ TUTAJ,
aby zobaczyć jakie sprawy można załatwić w tym budynku
 
Budynek Starostwa Powiatowego - ulica Wyzwolenia 2
Siedziba Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami oraz Wydziału Budownictwa
ul. Generała Józefa Zajączka 2
11-500 Giżycko
KLIKNIJ TUTAJ,
aby zobaczyć jakie sprawy można załatwić w tym budynku
 
logo - niepełnosprawni
Szanowny kliencie - jeżeli masz problem z dojściem na górne piętra zgłoś to:
 • w Punkcie Obsługi Klienta (sekretariat) pokój nr 10, gdy załatwiasz sprawę w budynku przy Al. 1 Maja 14,
 • w pokoju nr 1, gdy załatwiasz sprawę w budynku przy ul. Generała Józefa Zajączka 2 (Wydz. Budownictwa, Wydz. Geodezji)
Właściwy urzędnik przyjdzie i przyjmie sprawę w miejscu zgłoszenia.
Logo - niesłyszący
Szanowny kliencie - jeżeli masz problem ze skomunikowaniem się przy załatwianiu sprawy zgłoś chęć skorzystania z tłumacza języka migowego co najmniej 3 dni robocze przed rozpatrywaniem sprawy:
 • w Punkcie Obsługi Klienta (sekretariat) pokój nr 10, (tel. 087 428 59 58) - dla spraw załatwianych w budynku przy al. 1 Maja 14
 • w pokoju nr 1 (tel. 087 429 17 57) - dla spraw załatwianych w budynku przy ul. Generała Józefa Zajączka 2 (Wydz. Budownictwa, Wydz. Geodezji),
 • mailem na adres:
 
   
Starosta: Mirosław Dariusz Drzażdżewski
Wicestarosta: Mateusz Andrzej Sieroński
Skarbnik: Elżbieta Makar
Sekretarz: Małgorzata Jasińska
 
Starosta przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdy wtorek od godziny 8 30 do godziny 1530.
Naczelnicy Wydziałów przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.
Powiatowy Rzecznik Konsumentów przyjmuje od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu
Punkt Obsługi Klienta - parter, pokój nr 10
Zgłoszenie / odbiór rzeczy znalezionych - w godzinach pracy Urzędu
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Jasińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-26 15:19:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-26 15:21:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-02-16 13:19:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
19167 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ostatnio dodane

Ogłoszenia o naborze