ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wykaz zgłoszeń budowy - rok 2017

Informacja ogłoszona dnia 2017-01-30 15:15:22 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

W przypadku zgłoszenia budowy:
  • wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane
  • wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;
  • sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,
  • sieci wodociągowych,
  • sieci kanalizacyjnych,
  • sieci cieplnych,
  • sieci telekomunikacyjnych;
właściwy organ zamieszcza –  w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni od dnia:
  1. doręczenia zgłoszenia - informację o dokonaniu zgłoszenia, zawierającą imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres i opis projektowanego obiektu;
  2. wniesienia sprzeciwu - informację o dacie jego wniesienia;
  3. informacje o upływie terminu do wniesienia sprzeciwu i udzieleniu milczącej zgody dla zgłoszonej inwestycji, uprawniającej do rozpoczęcia robót budowlanych.
 
 
 
Data wpływu Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Rodzaj i adres zamierzenia budowlanego Informacje o sposobie załatwienia sprawy
2017.01.23 PGE Dystrybucja S.A Budowa linii elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV o dł. 1000 metrów, budowa złącza kablowego nN jako etap II, na działkach o nr 164, 154, 153/3, 153/2, 153/1, 197, 171, 172/3, 173/7, 173/4, 173/6 w obrębie ewidencyjnym 0007 Boćwinka oraz na działkach o nr 200/1 i 200/2 w obręb ewidencyjny 0013 Żywki, gmina Kruklanki Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
2017.01.23 PGE Dystrybucja S.A Budowa linii elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV o długości 920 metrów, budowa złącza kablowego nN jako etap III na działkach o nr 175/1, 177, 178, 197, 179, 182,185/7, 185/8, 184/5 w obrębie ewidencyjnym 0007 Boćwinka, gmina Kruklanki         Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
2017.01.24 PGE Dystrybucja S.A Budowa linii kablowej nN-0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na działkach o nr 138, 170/2, 204/1, 331, 205/6, 125/1, 123/1, 122/1, 121/1 w obrębie ewidencyjnym 0018 Upałty, gmina Giżycko        Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
2017.01.25 PGE Dystrybucja S.A.  Budowa linii elektroenergetycznej kablowej nN wraz ze złączem kablowym nN na działkach o nr 118/8 i 284/2 w obręb ewidencyjnym 0013 Rydzewo, gmina Miłki Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
2017.02.06. PGE Dystrybucja S.A.
Zgłoszenie budowy   linii kablowej nN-04 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi  w miejscowości Gajewo  na działkach o numerach  ewidencyjnych 63,55/25,57/3,44/8 obręb ewidencyjny  0004-Gajewo,gmina Giżycko
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
2017.02.08. PGE Dystrybucja S.A.
Zgłoszenie budowy linii napowietrznej i kablowej nN-04 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym  w miejscowości Bogaczewo  na działkach o numerach  ewidencyjnych 223,549/7 obręb ewidencyjny  0003-Bogaczewo,gmina Giżycko
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
2017.02.15 PGE Dystrybucja S.A.
Zgłoszenie budowy linii kablowej 04 kV , złącze kablowe -zasilanie w energię elektryczną dz. nr. ewid. 402/8 w miejscowości  Kruklin  na działkach o numerach  ewidencyjnych 25, 30, 402/8  obręb ewidencyjny  0010-Kruklin, gmina Giżycko
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
2017.03.06
PGE Dystrybucja S.A
Zgłoszenie przebudowy istniejącej stacji transformatorowej 15/0,4kV na nową, budowy (z projektem budowlanym) linii kablowej 04 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym do zasilania w energię elektryczną dz. nr 151/4 w miejscowości Borki na działkach o numerach ewidencyjnych: 151/5, 152/4, 152/5, 152/6, 151/4 obręb ewidencyjny 2-Borki, gmina Kruklanki.
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
2017.03.14 PGE Dystrybucja S.A
Zgłoszenie budowy linii kablowej nN-04 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowym  w miejscowości Wilkasy  na działkach o numerach  ewidencyjnych 830, 705/16,705/26 obręb ewidencyjny  0020-Wilkasy,gmina Giżycko
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
2017.03.17 PGE Dystrybucja S.A
Zgłoszenie budowy linii kablowej nN wraz ze złączem kablowym  do zasilania działki numer ewidencyjny 576 w miejscowości Bogaczewo, gmina Giżycko.
Trasa  budowy linii przebiega po działkach o numerach  ewidencyjnych 103/23,103/31,103/55,571  obręb ewidencyjny  0003-Bogaczewo,gmina Giżycko
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
2017.04.06 PGE Dystrybucja S.A
Zgłoszenie budowy linii kablowej nN -0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Bogacko na działkach o numerach  ewidencyjnych 71/1,160,156  obręb ewidencyjny  0002-Bogacko,gmina Giżycko
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
2017.04.11 PGE Dystrybucja S.A Zgłoszenie budowy linii kablowej nN wraz ze złączami kablowymi nN w miejscowości Wyszowate na działkach o numerach  ewidencyjnych  299/10, 300/10, 300/43, 300/35  obręb ewidencyjny 0015-Wyszowate, gmina Miłki Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
2017.04.13 PGE Dystrybucja S.A
Zgłoszenie budowy linii kablowej nN wraz ze złączem kablowym nN  do zasilania działki o numerze ewidencyjnym 402/5 w miejscowości Kruklin na działkach o numerach  ewidencyjnych  35/11,402/11 obręb ewidencyjny  0010-Kruklin,gmina Giżycko
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
2017.04.24 Multimedia Polska Infrastruktura Sp .zo.o
Zgłoszenie budowy telekomunikacyjnej  linii kablowej   do  budynku mieszkalnego  w Giżycku przy ul. Konarskiego  na działkach o numerach  ewidencyjnych  599/12,600/11,433 obręb ewidencyjny  0002-Giżycko, gmina miejska Giżycko.
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
2017.04.25 Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi   Budowa sieci teleinformatycznej na terenie gminy miejskiej Giżycko w obrębach ewidencyjnych 0002-Giżycko na działkach o nr 20/1, 20/2, 19/1, 19/2, 62/7, 61, 63/6, 60/20, 60/21, 117, 433, 582, 584, 583 i 1173; 0001-Giżycko na działkach o nr 1/28, 1/29, 1/30, 1/31, 1/18, 1/19, 293, 2, 1/14, 1/40, 1/39 i 1/38; 0003-Giżycko na działkach o nr 945, 946/1, 1044, 1043, 1045 i 1042 oraz na działce o nr 167 położonej w obrębie ewidencyjnym 0001-Antonowo, gmina Giżycko Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
2017.05.31. Przedsiębiorstwo Usług Komunalno-Rolnych Sp.z o.o.
Zgłoszenie przebudowy kolektora sanitarnego z systemem przepompowni ścieków z miejscowości Miłki do miejscowości Ruda w zakresie budowy kanalizacji tłocznej  dn 90mm-2760mb,budowy kanalizacji grawitacyjnej dn 200mm-109mb,budowy przepompowni ścieków szt 1, przebudowy przepompowni ścieków  szt.9 w miejscowości Miłki i Staświny, gmina Miłki na działkach o numerach ewidencyjnych obręb ewidencyjny 0011-Miłki: 22, 277/3, 144/2, 120/2, 304/33, 83/36, 81, 304/24, 304/23, 304/16, 304/17, 304/4, 103/4, 68/12, 28/3, 26/2, 139/1, obręb ewidencyjny 0014-Staświny: 241/3, 222, 73, 75/1, 75/3, 74/2, 74/4, 74/3, 73/5,
73/4, 72/6, 72/5, 72/51, 72/49, 72/60, 120/1
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
2017.06.28 PGE Dystrybucja S.A.
Zgłoszenie budowy linii kablowej 04 kV  do zasilania  w energię elektryczną  zespołu garaży na działkach o numerach  ewidencyjnych  276,277,279  w miejscowości   Giżycko przy ul. Jagiełły.
Trasa  budowy linii przebiega po działkach o numerach  ewidencyjnych 281/9,281/7,274/5,276,277,278/2,279  obręb ewidencyjny  0002-Giżycko ul. Jagiełły ,gmina  miejska Giżycko.
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
2017.08.11 PGE Dystrybucja S.A
Zgłoszenie przebudowy linii napowietrznej nn 0,4 kV ,budowa linii kablowej YAKXS 4x120mm² w miejscowości Ryńskie Pole na działkach o  numerach ewidencyjnych 28/83,28/57,28/35,28/29, 28/30,28/31,28/32,28/33,28/34,28/59,28/46,28/47,28/48,28/49,28/51,28/61,28/50,28/8,28/7,28/82,28/81,28/73 obręb ewidencyjny 0006-Ławki, gmina Ryn
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
2017.08.17 PGE Dystrybucja S.A
Zgłoszenie budowy linii kablowej nN zasilającej budynek mieszkalny w miejscowości Boćwinka na działkach o  numerach ewidencyjnych  8/5,20,106 obręb ewidencyjny 0007-Boćwinka , gmina Kruklanki
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
2017.08.24 Przedsiębiorstwo Usług Komunalno-Rolnych Sp.zo.o
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej o długości 117m w miejscowości Konopki Wielkie na działce o  numerze ewidencyjny 116, obręb ewidencyjny 0007-Konopki Wielkie , gmina Miłki
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
2017.09.25 PGE Dystrybucja S.A
Budowa  linii  kablowej YAKXS   do działek w miejscowości Świdry. Trasa linii przebiega na działkach o numerach  ewidencyjnych  4/2,124/1,127 obręb ewidencyjn  0017-Świdry, gmina  Giżycko.
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
2017.10.26. PGE Dystrybucja S.A
Budowa  linii  kablowej nN 0,4kV  YAKXS 4x240 mm²    na działkach o numerach  ewidencyjnych  33/12,33/18,33/19,174 w miejscowości Jeziorowskie obręb ewidencyjny  0005-Jeziorowskie, gmina  Kruklanki.
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
2017.12.11 PGE Dystrybucja S.A
Zgłoszenie budowy wykonania budowy elektromagnetycznej linii kablowej nN 0,4/0,23 kV typu YAKXS 4x120 mm2oraz wbudowania słupa wirowego w istniejącą linię napowietrzną nN na działce nr geodezyjny 126 w miejscowości Kleszczewo, obręb 5-Kleszczewo, gmina Miłki.
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
2017.12.14 PGE Dystrybucja S.A
Zgłoszenie budowy zasilania w energię elektryczną działek nr: 67/8; 67/9; 67/10; 67/11; 67/12; 67/14; 67/16; 67/17; 67/18; 67/19, w zakresie budowy linii kablowej 0,4 kV dł. 463 m,  przebudowy istniejącej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz przebudowy istniejącej linii kablowej 0,4 kV dł. 131 m, na działce nr: 57/48; 57/16; 57/28; 66/6; 66/11; 66/12; 66/8; 67/17; 67/13 w miejscowości Kozin, obręb 23-Kozin, gmina Giżycko.
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-01-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Pawlicka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-01-30 15:12:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-01-30 15:15:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-01-09 12:43:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2002 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony