ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wykaz zgłoszeń budowy - rok 2018

Informacja ogłoszona dnia 2018-01-08 11:57:27 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

W przypadku zgłoszenia budowy:
  • wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane
  • wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;
  • sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,
  • sieci wodociągowych,
  • sieci kanalizacyjnych,
  • sieci cieplnych,
  • sieci telekomunikacyjnych;
właściwy organ zamieszcza –  w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni od dnia:
  1. doręczenia zgłoszenia - informację o dokonaniu zgłoszenia, zawierającą imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres i opis projektowanego obiektu;
  2. wniesienia sprzeciwu - informację o dacie jego wniesienia;
  3. informacje o upływie terminu do wniesienia sprzeciwu i udzieleniu milczącej zgody dla zgłoszonej inwestycji, uprawniającej do rozpoczęcia robót budowlanych.
 
 
 
Data wpływu Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Rodzaj i adres zamierzenia budowlanego Informacje o sposobie załatwienia sprawy
2018.01.04 PGE Dystrybucja S.A
Zgłoszenie (zgodnie z projektem) budowy linii kablowej nN wraz ze złączem kablowym nN do zasilenia dz. nr 556/1 i 550 w miejscowości Wydminy, gmina Wydminy, zakres wykonywanych robót na terenie działek nr: 523, 638, 558/9, 558/10, 639, 2103, 556/1, 640, obręb 19-Wydminy, gmina Wydminy
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
2018.01.10 PGE Dystrybucja S.A
Zgłoszenie budowy linii kablowej nN i oświetlenia ulicznego w celu zasilenia 6 budynków w zabudowie bliźniaczej na działkach nr geodezyjny: 12/3, 279/1, 12/5, 12/6, 11/2, obręb 13-Rydzewo, ul. Mazurska, gmina Miłki.
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
2018.01.25 PGE Dystrybucja S.A
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4/0,23 kV typu YAKXS 4x120 mm2 na działkach o nr ewidencyjnych: 181/19, 208/64, 210/8, 210/10, 215/2, 212/11, 231/3, 232/2, 319 w miejscowości Gajewo, obręb 4-Gajewo, gmina Giżycko.
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
2018.01.25 PGE Dystrybucja S.A
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznych przyłączy kablowych kablowej nN 0,4/0,23 kV typu YAKXS oraz przebudowy istniejącej sieci napowietrznej nN 0,4/0,23 kV wraz z przyłączami napowietrznymi na działkach o nr ewidencyjnych: 35/2, 37/1,41/16, 51, 52/2, 52/3, 272/1, 275/4,277/4 obręb 11-Miłki oraz na działkach o nr ewidencyjnych 76 i 222, obręb 14-Staświny, gmina Miłki.
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
2018.02.09
Bernard Jacek Lipiec
Anna Maria Lipiec
Bożena Krystyna Litwińska
Tomasz Milbrant
Ewa Dorota Milbrant
Adam Zdzisław Dymowicz
Mariola Józefa Dymowicz
Joanna Ewa Adamska
Janusz Kowalczyk
Irena Kowalczyk
Krzysztof Andrzej Borządek
Monika Beata Borządek
Elżbieta Iwona Machnacz
Teresa Izabela Błoch
Jacek Błoch
Radosław Błoch
Zbigniew Biziewski
Bożena Lilia Biziewska
Magdalena Milbrant-
Pużyńska
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ryn na działce nr: 357, 9/32, 9/33, 9/34, obręb ewidencyjny 1-Ryn miasto, gmina Ryn
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
2018.02.14 PGE Dystrybucja S.A. Budowa linii kablowej nn 0,4 kV YAKXS 4x120mm2 dł. 188m, złącza kablowo-pomiarowego ZK-3a+2ZP3 szt. 3 w miejscowości Paprotki, na działce nr ewidencyjny 88/15, obręb geodezyjny 12-Paprotki, gmina Miłki. Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
2018.03.07
Przedsiębiorstwo Usług Komunalno-Rolnych Sp. z o.o. w Miłkach
Budowa sieci wodociągowej PCV o długości 63 mb, Ø 90 mm na nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 11-Miłki, na działce nr 301-w obrębie istniejącego pasa drogowego, gmina Miłki.
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
2018.03.08 PGE Dystrybucja S.A.
Budowa sieci energetycznej nn do zasilania budynku mieszkalnego na działce nr 55/2 w miejscowości Rydzewo, na działkach nr ewidencyjny: 4/5, 279/1, 287, 299, obręb 13-Rydzewo, gmina Miłki.
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
2018.03.08 PGE Dystrybucja S.A.
Budowa sieci energetycznej nn do zasilania budynków mieszkalnych na działkach nr 135/4 i 135/6 w miejscowości Kleszczewo, na działkach nr ewidencyjny: 126, 131, 133/1,135/4, 135/6, 135/8, obręb 5-Kleszczewo, gmina Miłki.
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
2018.03.12 PGE Dystrybucja S.A.
Budowy  linii  kablowej nn 0,4kV YAKXS 4x 240mm² dł.563m,złącza kablowe-1 szt, złącza kablowo-pomiarowe szt.4 w miejscowości Wyszowate na działkach o numerach  ewidencyjnych  298/15,298/13,298/14,298/12,298/5,297/2,297/3,297/4,297/5,297/6,282,269/2 obręb ewidencyjny   0015-Wyszowate, gmina Miłki.
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
2018.03.13 PGE Dystrybucja S.A.
Budowy  sieci elektroenergetycznej nN w miejscowości Szczybały Giżyckie na działkach o numerach  ewidencyjnych 103,132/1,132/2,37/6,37/7,obręb ewidencyjny 16-Szczybały Giżyckie, gmina Giżycko.
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
2018.04.05 PGE Dystrybucja S.A.
Zgłoszenie budowy sieci energetycznej nn do zasilania budynków mieszkalnych na działkach nr ewidencyjnych 193/15, 193/16, na działkach nr 280, 281, 193/7, 265/2, w miejscowości Rydzewo, obręb 13-Rydzewo, gmina Miłki.
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
2018.04.19 PGE Dystrybucja S.A. Budowa linii kablowej niskiego napięcia nN-0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Szymonka, na działce z nr ewidencyjnym: 423, 312, obręb ewidencyjny 16-Szymonka, gmina Ryn Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
2018.05.15 PGE Dystrybucja S.A.
Budowa linii kablowej nN-0,4kV wraz ze złączem kablowym w miejscowości Giżycko, ul. Al. 1-go Maja, na działce nr ewidencyjnym: 168/2, 166, 100/1, 156/8, 167, obręb 2-miasto Giżycko, gmina miejska Giżycko.
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
2018.06.05 PGE Dystrybucja S.A.
Budowa linii kablowej SN-15 kV, stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV, linii kablowej 0,4 kV i przebudowa linii napowietrznej SN-15 kV do zasilania w energię elektryczną ogrodów działkowych na dz. nr 699-799, na działce nr ewidencyjny 759 i 727 w Ławkach, gm. Ryn ul. Ratuszowa 2,obręb 6- Ławki.
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
2018.07.02.
Przedsiębiorstwo Usług Komunalno-Rolnych Sp. z o.o.
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej Ruda – Kleszczewo –Rydzewo gm. Miłki, z rur PE 100 RC SDR 17 długości 4725,1 m; 1) obręb ewidencyjny 14-Staświny działki o nr ewidencyjnym: 20/2, 2/65, 2/66, 2/67, 304, 1/55, 1/106, 1/107, 1/113; 2) obręb ewidencyjny 5-Kleszczewo działki o nr ewidencyjnym: 153, 1/9, 1/10, 1/11, 1/5, 1/12, 1/13, 1/8, 20/2, 8/1, 15/1, 16/10, 28, 43/1, 155, 20/1, 156; 3) obręb ewidencyjny 13-Rydzewo działki o nr ewidencyjnym: 279/1, 2/9.
zgłoszenie wycofane przez inwestora
2018.07.02. Przedsiębiorstwo Usług Komunalno-Rolnych Sp. z o.o.
Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej PCV o długości 61 mb, na nieruchomości położonej w obrębie 11-Miłki, gmina Miłki, na działkach o nr ewidencyjnych: 83/37, 83/41, 304/21,304/33.
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
2018.07.12 PGE Dystrybucja S.A.
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV wraz z montażem złącz kablowo-pomiarowych w miejscowości Wilkasy, na działkach nr ewidencyjny: 331/9, 331/2, 331/3, 331/4, obręb 20-Wilkasy, gmina Giżycko.
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
2018.08.03
PGE Dystrybucja S.A.
Zgłoszenie budowy linii napowietrzno-kablowej nN, przebudowy linii napowietrznej nN, na działkach o nr ewidencyjnych: 286, 266, 290, 241/1, rozbiórki istniejącej linii napowietrznej nN wraz ze słupami energetycznymi na działkach o nr ewidencyjnych: 286, 266, 238/1, 238/5, 238/6, 238/7, 237/1, 239/5, 240, 241/1 w miejscowości Miłki, obręb 11-Miłki, gmina Miłki.
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
2018.08.16 Gmina Kruklanki
Zgłoszenie budowy oświetleniowej linii kablowej 0,4kV w miejscowości Kruklanki Osiedle Słoneczne, na działkach o nr ewidencyjnych 267, 214/40, obręb 1-Kruklanki, gmina Kruklanki
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
2018.08.27
PGE Dystrybucja S.A.
Zgłoszenie budowy i rozbiórki elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0,4kV wraz z przyłączami napowietrznymi nN 0,4kV w miejscowości Stara Rudówka, na działkach o nr ewidencyjnych: 92/3, 404, 84/1, obręb 10-Rudówka, gmina Ryn
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
2018.08.31 PGE Dystrybucja S.A. Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej linii (sieć) kablowej nN 0,4/0,23 kV typu YAKXS 4x120 mm2 wraz ze złączem kablowym w miejscowości Konopki Wielkie, działka nr ewidencyjny: 93, 94/1, 156, 258, obręb 7-Konopki Wielkie, gmina Miłki. Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
2018.09.07
Dorota Paradowska
Marek Paradowski
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wiata garażową w miejscowości Wężówka, na działce nr 29/2, obręb 0018-Wężówka, gmina Wydminy.
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
2018.09.07 Artur Gocek
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Wilkaski, na działkach o nr ewidencyjnych: 41/7, 44, 47, obręb 19-Wilkaski, gmina Giżycko.
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
2018.09.12
PGE Dystrybucja S.A.
Zgłoszenie budowy linii kablowej nN 0,4 kV YAKXS 4x120mm2 dł. 215m, złącz kablowych - 2 sztuki, złącz kablowo-pomiarowych - 2 sztuki, w miejscowości  Bogaczewo, na działce nr ewidencyjny 51/12, 51/17, 223, 226/1, obręb 3-Bogaczewo, gmina Giżycko.
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
2018.09.12 Maciej Czepaniewski
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej do działek 104/1, 105/3, w miejscowości Sulimy, na działce o nr ewidencyjnym: 192, 104/2, 187, obręb 158-Sulimy, gmina Giżycko.
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
2018.11.30 PGE Dystrybucja S.A
Zgłoszenie budowy linii kablowej nn 0,4Kv Yakxs 4x120mm2 dł. 153m, złącza kablowo-pomiarowe ZK -3a+2TL szt. 3 w miejscowości Bogacko, na działkach nr ewidencyjnych 57/7, 57/8, 57/9, 57/10, 57/11, 57/12, 57/13, obręb 0002-Bogacko, gmina Giżycko.
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
2018.12.03 PGE Dystrybucja S.A
Zgłoszenie (z projektem) budowy sieci energetycznej nn do zasilania budynków mieszkalnych na dz. nr 2/32 i 2/33, w miejscowości Przykop, na działkach o numerze ewidencyjnym 1/13, 1/23, 1/24, 326, 2/33, obręb 0011-Miłki, gmina Miłki.
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
2018.12.18 PGE Dystrybucja S.A
Zgłoszenie budowy sieci energetycznej nn do zasilania budynku mieszkalnego na działce o  nr ewidencyjnym 71/1 w miejscowości Konopki Wielkie, na działkach o nr ewidencyjnych: 71/1, 74, 17, 15, 7, 5/39, obręb 0007-Konopki Wielkie, gmina Miłki
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
2018.12.31 PGE Dystrybucja S.A
Zgłoszenie budowy linii kablowej nn 0,4 kV YAKXS 4X120 mm2 dł. 907m, złącza kablowo-pomiarowego – 15kpl w miejscowości Okrągłe, na działkach o nr ewidencyjnych: 1/28, 1/29, 1/30, 1/31, 1/32, 1/33, 1/34, 1/35, 1/37, 1/36, 1/38, 1/40, 1/41, 1/42, 1/43, 1/44, 37/7, 37/8, 37/9, 37/12, 37/14, 37/15, 37/16, 37/17, 37/19, 37/18, 37/20, 37/21, 50, 55, 57, 333/1, obręb 0008-Okrągłe, gmina Wydminy
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-01-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dorota Krysiuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-01-08 11:57:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-01-08 11:57:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-01-22 10:18:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2251 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony