ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wykaz zgłoszeń budowy - rok 2020

Informacja ogłoszona dnia 2020-01-14 07:49:20 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

W przypadku zgłoszenia budowy:
  • wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane
  • wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;
  • sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,
  • sieci wodociągowych,
  • sieci kanalizacyjnych,
  • sieci cieplnych,
  • sieci telekomunikacyjnych;
właściwy organ zamieszcza –  w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni od dnia:
  1. doręczenia zgłoszenia - informację o dokonaniu zgłoszenia, zawierającą imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres i opis projektowanego obiektu;
  2. wniesienia sprzeciwu - informację o dacie jego wniesienia;
  3. informacje o upływie terminu do wniesienia sprzeciwu i udzieleniu milczącej zgody dla zgłoszonej inwestycji, uprawniającej do rozpoczęcia robót budowlanych.
 
 
 
Data wpływu Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Rodzaj i adres zamierzenia budowlanego Informacje o sposobie załatwienia sprawy
2020.01.13
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Zakład Gazowniczy w Olsztynie
Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia PEdn63 oraz przyłącza gazu PEdn25 w miejscowości Sulimy, działka nr ewidencyjny: 192, 127/5, 127/2, obręb ewidencyjny 0015-Sulimy, gmina Giżycko
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
2020.01.16
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Zakład Gazowniczy w Olsztynie
Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu ziemnego w miejscowości Spytkowo działka nr ewidencyjny: 412/1, 228, 206, 209, 421, 414, 418/4, 231, 201/1, 240/8, 240/5, 130/1, 125/2, 211, 69/5, 69/6, 66, 221, 100/2, 98/3, 79/1, 212, 210, 62/10, 90, 191, 363/9, 67/2, 129/9, 129/3, 129/12, 230, 306/11, 306/24, 306/5, 172/11, 169/1, 171/3, 129/10, 64, 44, 186, 190, 60/1 obręb ewidencyjny 0013-Spytkowo, gmina Giżycko
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
2020.01.20
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Zakład Gazowniczy w Olsztynie
Budowa gazociągu niskiego ciśnienia PEdn110 i przyłącza gazu niskiego ciśnienia PEdn40 o ciśnieniu roboczym 2,5kPa w miejscowości Giżycko, ul. Wspólna, działka nr ewidencyjny 1027, 105, obręb 0003-Miasto Giżycko, gmina Giżycko
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
2020.01.21
Polska Spółka Gazownictwa
Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie
Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia PEdn63 i przyłącza gazu PEdn25 w miejscowości Wilkasy, ul. Zacisze, Miodowa, działka nr ewidencyjny 271/2, 297, 306, 304/12, 305/5, 313/31, 313/29, 301/5, 304/3, obręb 0020-Wilkasy, gmina Giżycko.
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
2020.01.22
Polska Spółka Gazownictwa
Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie
Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia PEdn63 oraz przyłącza gazu PEdn25 w miejscowości Gajewo ul. Orzechowa, działka nr ewidencyjny 181/28, 181/13, 181/35, obręb ewidencyjny 0004-Gajewo, gmina Giżycko
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
2020.01.23
Polska Spółka Gazownictwa
Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie
Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia PEdn63 oraz przyłącza gazu PEdn25 w miejscowości Gajewo ul. Grabowa, działka nr ewidencyjny 57/4, 5719, obręb ewidencyjny 0004-Gajewo, gmina Giżycko
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
2020.01.24
Polska Spółka Gazownictwa
Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie
Zgłoszenie budowy gazociągu niskiego ciśnienia PEdn125 oraz 3 przyłączy gazu PEdn40 w miejscowości Ryn ul. Jaśminowa, działka nr ewidencyjny 188/12, 188/7, 224/3, 188/28, 188/24, 235, 234, 233, obręb ewidencyjny 0001-Ryn, gmina Ryn
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
2020.02.07
Polska Spółka Gazownictwa
Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie
Budowa gazociągu niskiego ciśnienia PEdn180/125 i przyłącza  gazu PEdn40 w miejscowości Ryn Łączna długość sieci 355,4m. Długość przyłącza 3,4m, działka nr ewidencyjny: 90/24, 380, 13, 11/6, 90/22, obręb ewidencyjny 0001-Ryn, gmina Ryn
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
2020.02.19
PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Białystok
Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV (linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowymi w miejscowości Giżycko, działka nr ewidencyjny 165/27, 165/33, 165/36, 165/26, 200, 170/2, 169/2, 168/2, przy ul. Daszyńskiego, obręb 0002-miasto Giżycko, gmina Giżycko
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
2020.02.21
Polska Spółka Gazownictwa
Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie
Budowa gazociągu średniego ciśnienia PEdn63 i przyłącza gazu PEdn25 w miejscowości Wilkasy, ul. Miodowa, działka nr ewidencyjny 319, 325, 313/23, 322/4 obręb 0020-Wilkasy, gmina Giżycko
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
2020.03.24
PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Białystok
Budowa linii kablowej 0,4kV do zasilania w energię elektryczną trzech budynków mieszkalnych na działce nr 681/106, 681/119 w miejscowości Wydminy, działka nr 681/79, 681/107, 681/106, 681/119, obręb 0019-Wydminy, gmina Wydminy
Dnia 27.04.2020r. wydano zaświadczenie o braku podstaw  do wniesienia sprzeciwu
2020.03.24
PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Białystok
Budowa linii kablowej 0,4kV do zasilania w energię elektryczną hali magazynowej na działce nr 125 w miejscowości Wydminy, działka nr 109/4, 591/14, 586 obręb 0019-Wydminy, gmina Wydminy
Dnia 27.04.2020r. wydano zaświadczenie o braku podstaw  do wniesienia sprzeciwu
2020.03.26
PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Białystok
Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV na odcinku AB i CD (linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym) w miejscowości Konopki Wielkie, działka nr 93, 89/2, 151/10, obręb 0007-Konopki Wielkie gmina Miłki
Dnia 27.04.2020r. wydano zaświadczenie o braku podstaw  do wniesienia sprzeciwu
2020.04.10
PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Białystok
Budowa linii kablowej nn 0,4kV do zasilania budynki mieszkalnego dz. 85/3, 85/4, 85/5 w miejscowości Kożuchy Wielkie, na działce nr 135, 124/1, 124/2, 125, 75/6, 78, 80/8, 80/5, 80/4, 38, 81/3, 81/4, 82/1, 82/2, 36/1, 84/1, 84/2, 85/2, 88, 33, 89, obręb 0009-Kożuchy Wielkie, gmina Giżycko.
Dnia 18.05.2020r. wydano zaświadczenie o braku podstaw  do wniesienia sprzeciwu
2020.04.24
PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Białystok
Budowa elektroenergetycznej linii nN-0,4kV kablem YAKXS -4x120mm2 w miejscowości Gajewo, działka nr 49/50, 49/51, 49/37, 49/38, 49/41, 49/42, 49/64, 49/68, 49/76, 49/3, 49/48 w miejscowości Gajewo, obręb 0004-Gajewo, gmina Giżycko.
Dnia 29.04.2020r. wydano zaświadczenie o braku podstaw  do wniesienia sprzeciwu
2020.05.04
PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Białystok
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV oraz rozbiórki elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15kV, linii napowietrznej 0,4kV i słupowej stacji transformatorowej SN/nN w miejscowości Wężówka, obręb 0018-Wężówka na działkach 243/1, 197, 89/10, 226/1, 29/1, 29/2, 36/2, 36/1, 35/1, 31, 198/1, 247, 199/1, 196, 194/1, 194/2, w miejscowości Radzie obręb 0011-Radzie, działka nr 52/9, 52/3, 53, gmina Wydminy
Wycofano przez inwestora dn. 08.05.2020
2020.05.04
PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Białystok
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV w miejscowości Wężówka, na działkach 243/1, 194/1, 29/1, 29/2,  obręb 0018-Wężówka, gmina Wydminy
Dnia 11.05.2020r. wydano zaświadczenie o braku podstaw  do wniesienia sprzeciwu
2020.05.20
PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Białystok
Budowa linii kablowej nN kablowej wraz ze złączami w miejscowości Świdry, na działkach 4, 31, 32/3, 32/4, 32/17, 34, obręb 0017-Świdry, gmina Giżycko.
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
2020.05.22
PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Białystok
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV i rozbiórki  elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0,4kV w miejscowości Spytkowo , na działkach 228, 172/8, 173/1, 174, 231, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 278, 405, 406, 273/1, 274/2, 273/8, 273/3, 272/1, 272/2, 270, 269, 268, obręb 0013-Spytkowo, gmina Giżycko
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
2020.05.28
Polska Spółka Gazownictwa
Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie
Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia oraz dwóch  przyłączy gazu PEdn25 w miejscowości Gajewo działka nr ewidencyjny: 258, 253/5, 253/8, 253/21, 253/19, 253/20 obręb ewidencyjny 0004-Gajewo, gmina Giżycko
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
2020.06.04
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. .z o.o.
Zgłoszenie budowy sieci ciepłowniczej przy ul. Nowowiejskiej (od terenu zamkniętego do kotłowni przy ul. Nowowiejskiej 35C w miejscowości Giżycko, działka nr 19/2, 20/2, 44/4, 44/5, 44/6, 41/8, obręb geodezyjny 0002-miasto Giżycko, gmina Giżycko.
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
2020.06.19
Polska Spółka Gazownictwa
Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie
Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia PEdn200/125/63 oraz 5 przyłączy gazu średniego ciśnienia  PEdn32/25/25/32/32 w miejscowości Giżycko przy ul. Sybiraków, Wileńska, Suwalska, Warmińska, Przemysłowa działka nr ewidencyjny: 1339, 1338, 1352, 1397, 273/2, 352, 328/2, 1216, 992/21, 992/17, 1215/2, 1217, 1219/1 obręb ewidencyjny 0004-Gajewo, gmina Giżycko.
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
2020.07.10 PGE Dystrybucja S.A.
20-340 Lublin
ul. Garbarska 21A
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV (linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowo pomiarowymi oraz rozbiórce linii napowietrznej nn0,4kV w miejscowości Giżycko, działka nr 253/2, 305/12, 267, 266/1, 265, 264, 1393, 1392, 263/1, 262/3, 261/12, 261/11, 302, 301, 300/1, 1424, 289, 291, 299, 298, 297, 296, 295, 294, 293, 288, 287, 286, 285, 281/4, 1396, 274/10-budowa ; 253/2, 305/12, 299, 267, 266/1, 1393, 1392, 63/1, 262/3, 261/12, 261/11, 302, 301, 300/1, 1424, 290/2, 289, 291, 299, 288, 287, 286, 285-rozbiórka w miejscowości Giżycko, obręb 0002-Miasto Giżycko, gmina miejska Giżycko. Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
2020.07.10 PGE Dystrybucja S.A.
20-340 Lublin
ul. Garbarska 21A
Zgłoszenie budowy linii kablowej 0,4kV do zasilania w energię elektryczną budynek rekreacji indywidualnej na działce nr 207 i budynków mieszkalnych na działkach nr 206/4, 206/5, 206/2 i przebudowa linii napowietrznej 0,4kV w miejscowości Kożuchy Wielkie, działka nr 237/3, 327/4, 205, 221, 206/6, obręb geodezyjny 0009-Kożuchy Wielkie, gmina Giżycko Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
2020.07.13 PGE Dystrybucja S.A. Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4kV o długości 465m (533m) kablem YAKAXS – 4x120mm2 do zasilania w energię elektryczną działki nr 37/34 w obrębie ewidencyjnym Szczybały Giżyckie oraz działek nr 42/14, 42/16 w obrębie ewidencyjnym Sterławki Małe, działka nr 37/7, 37/34, 37/35, 103-obręb 0016-Szczybały Giżyckie, działka nr 34-obręb 0014-Sterławki Małe, gmina Giżycko Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
2020.07.21 PGE Dystrybucja S.A. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nn0,4kV -linii kablowej nn0,4kV; budowa przyłączy kablowych nn0,4kV miejscowości Pietrasze, działka nr 26/1, 30 32, 42, 43/1 obręb geodezyjny 0021-Pietrasze, gmina Wydminy Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
2020.07.21 PGE Dystrybucja S.A. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nn0,4kV -linii kablowej nn0,4kV ze złączami nn0,4kV miejscowości Pietrasze, działka 2, 11, 12, 19, 24, 26/1, 30 obręb geodezyjny 0021-Pietrasze, gmina Wydminy Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
2020.07.31 PGE Dystrybucja S.A.
Zgłoszenie budowy linii kablowej 0,4kV, wlz kablowego 0,4kV i demontażu odcinka linii napowietrznej wraz z przyłączem  0,4kV do zasilania w energię elektryczną działek nr 171/4, 171/6, 171/9, 172/4, 169 i innych  miejscowości Jagodne Wielkie, działka nr 168/8, 168/9, 167/8, 202, 169, 209, 171/2 obręb geodezyjny 0004-Jagodne Wielkie, gmina Miłki
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
2020.08.13
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Odział Gazowniczy w Olsztynie
Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia PEdn63 oraz  przyłącza gazu ciśnienia PEdn25 w miejscowości Gajewo działka nr ewidencyjny: 264, 258, 253/17, 252/4, 252/6 obręb ewidencyjny 0004-Gajewo, gmina Giżycko.
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
2020.08.21 PGE Dystrybucja S.A.
Zgłoszenie budowy linii kablowej nn 0,4kV do zasilenia domku letniskowego na dz. Nr 10/2 w miejscowości Sołdany, dł. trasy 680m. Budowa złącz kablowo-pomiarowych – 5 kpl., budowa linii napowietrznej nn 0,4kV K-10,5/12-1 kpl. Demontaż linii napowietrznej nn 0,4kV 4xAL25mm2 dł. 375m ze słupami. Demontaż linii napowietrznej nn 0,4kV 4xAL70mm2 dł. 66m ze słupami na działkach o nr ewidencyjnym 18, 19, 365, w miejscowości Sołdany, dz, nr 10/2, 18, 19, 31, 355, 365, obręb 0012-Sołdany, gmina Giżycko
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
2020.08.24 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Odział Gazowniczy w Olsztynie
Zgłoszenie (z projektem) budowy gazociągu niskiego ciśnienia PEdn110 oraz 2 przyłączy gazu PEdn40 w miejscowości Giżycko przy ul. Rybacka i Piaskowa, działka nr 410, 413, 415/2, 414, 415/1, obręb 0003-miasto Giżycko, gmina miejska Giżycko
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
2020.08.28 PGE Dystrybucja S.A.
Zgłoszenie budowy linii kablowej 0,4kV; do zasilania w energię elektryczną budynku mieszkalnego na działce nr  149/4, działka nr ewidencyjny 166, obręb geodezyjny 0021-Wronka, gmina Giżycko
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
2020.08.28 PGE Dystrybucja S.A.
Zgłoszenie budowy linii kablowej 0,4kV; do zasilania w energię elektryczną budynków mieszkalnych na działce nr 309/2, 309/3, działka nr ewidencyjny 209, 188/1, obręb geodezyjny 0018-Upałty, gmina Giżycko
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
2020.09.01 PGE Dystrybucja S.A.
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV oraz rozbiórki elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0,4kV w miejscowości Gawliki Wielkie , działka nr 465, 120, 172, 486/2, 155/1, 486/3, 523, 173, obręb 0003-Gawliki Wielkie, Wydminy
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
2020.09.17. PGE Dystrybucja S.A.
Zgłoszenie budowy linii kablowej 0,4kV; do zasilania w energię elektryczną budynku mieszkalnego na działce nr 363/21 i budynku mieszkalnego 363/24 działka nr ewidencyjny 363/21, 864, 363/20, obręb geodezyjny 0001-Kruklanki, gmina Kruklanki
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
2020.09.18 PGE Dystrybucja S.A.
Zgłoszenie budowy linii elektroenergetycznej nn0,4kV dł. trasy 420m do zasilania budynku mieszkalnego na działce nr 140/1,demontaż linii napowietrznej nn 0,4kV, dł 145m ze słupami na działkach nr 130, 121/3, 122, 123, 137 działka nr ewidencyjny 121/3, 122, 132/3, 135, 123, 138/2,137, 130, 140/1, 116 w miejscowości Konopki Wielkie, obręb geodezyjny 0007-Konopki Wielkie, gmina Miłki
Dnia 29.08.2020 r. wydano zaświadczenie o braku podstaw  do wniesienia sprzeciwu.
2020.09.25
Polska Spółka Gazownicza Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie
Zgłoszenie budowy gazociągu niskiego ciśnienia PE dn125 i przyłącza gazu niskiego ciśnienia PEdn40o ciśnieniu roboczym 2,5kPa ul. Zamiejska w miejscowości Ryn, działka 61/1, 44/3, obręb 0001-Miasto Ryn, gmina Ryn
Dnia 22.10.2020 r. wydano zaświadczenie o braku podstaw  do wniesienia sprzeciwu.
2020.09.28 PGE Dystrybucja S.A.
Zgłoszenie budowy linii kablowej  elektroenergetycznej nn0,4kV dł. trasy 703m do zasilania budynków  mieszkalnych działka nr ewidencyjny 281, 292, 251/13 w miejscowości Rydzewo, obręb geodezyjny 0013-Rydzewo gmina Miłki
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
2020.10.01
PGE Dystrybucja S.A.
Zgłoszenie budowy linii elektroenergetycznej nn0,4kV kablem YAKXS 4x50mm2 do zasilania w energię elektryczną budynku garażowego budynku na działce nr 2/25, działka nr ewidencyjny 2/28, 2/30, 306 w miejscowości Ruda, obręb geodezyjny 0014-Staświny gmina Miłki
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
2020.10.13 PGE Dystrybucja S.A.
Zgłoszenie (z projektem) budowy elektroenergetycznej sieci kablowej  nN0,4kV służącej do zasilania w energię elektryczną działek o numerach geodezyjnych nr ,742, 742/1, 742/2, 742/3, 742/4, 742/5, 742/6, 742/9, 742/12, 742/13, 742/14, 742/16, 742/18, 742/21, 742/22, 742/23, 742/25, 742/26, 742/27, 742/28, 742/40, 742/41, 742/42, 742/43, 742/45, 742/46, 742/47, 742/48, 742/49, 742/50, 742/1, 742/51, 742/52 w  miejscowości Rybical, działka nr 134, 121/29, 742/5, obręb 0011-Rybical, gmina Ryn
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
2020.10.27 PGE Dystrybucja S.A.
Zgłoszenie na  budowę linii kablowej 0,4kV do zasilania w energię elektryczną budynku mieszkalnego na działce nr 437/41, 437/42 w Giżycku przy ul. Sikorskiego oraz budynku mieszkalnego na działce nr 447/5 i 448 w Giżycku przy ul. Konarskiego, działka nr ewidencyjny 437/24, 437/42, 437/41, 437/39, 437/40, 443, 448, 110, 434, 433, 114/2, obręb 0002-Miasto Giżycko, gmina miejska Giżycko.
Dnia 06.11.2020 r. wydano zaświadczenie o braku podstaw  do wniesienia sprzeciwu.
2020.10.30 PGE Dystrybucja S.A.
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej linii kablowej nn0,4kV kablem typu YAKXS 120mm2 oraz złącz kablowo  - pomiarowych do zasilania działek nr 1/28, 1/29, 1/30, 1/31, 1/32, 1/33, 1/34, 1/35, 1/36, 1/37, 1/38, 1/39, 1/40, 1/41, 1/42, 1/43, działka nr ewidencyjny 176/16-obręb 0007-Kamionki, oraz 1/20, 1/32,1/42, 1/44 obręb geodezyjny 0005-Guty gmina Giżycko
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
2020.11.03 Polska Spółka Gazownicza Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie Zgłoszenie budowy gazociągu niskiego ciśnienia PEdn125 i przyłącza gazu PEdn40 w miejscowości Ryn, ul. Zamiejska, działka nr ewidencyjny 43/13, 43/12, obręb 0001 Ryn gmina Ryn Dnia 05.11.2020 r. wydano zaświadczenie o braku podstaw  do wniesienia sprzeciwu.
2020.11.09
Paweł Dąbroś
Zgłoszenie budowy linii kablowej nn 0,4kV, złącza kablowo – pomiarowego oraz demontaż linii napowietrznej nn o,4kV  w miejscowości Wyszowate, działka nr ewidencyjny 299/1, 298/17, 310/2, 310/1,obręb 0015-Wyszowate,  gmina Miłki
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
2020.11.18 PGE Dystrybucja S.A.
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV, w miejscowości Kleszczewo, działka nr ewidencyjny 30/5, 34/6, 27, obręb 0005-Kleszczewo, gmina Miłki
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
2020.11.24 Polska Spółka Gazownicza Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie
Zgłoszenie budowy gazociągu niskiego ciśnienia PEdn125 i przyłącza gazu PEdn40 w miejscowości Giżycko, ul. Perkunowska, działka nr ewidencyjny 471, 1021, 473, obręb geodezyjny 0003- Miasto Giżycko, gmina miejska Giżycko
Dnia 27.11.2020 r. wydano zaświadczenie o braku podstaw  do wniesienia sprzeciwu.
2020.11.25 Gmina Ryn
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN0,4kV oraz rozbiórka napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV w miejscowości Ryn, ul. Kopernika- Zamiejska na działkach o nr ewidencyjnych nr 95/4, 95/7, 100, obręb geodezyjny 0001-Miasto Ryn, gmina Ryn
Nie wniesiono sprzeciwu
2020.11.26
Zbigniew Ozimek
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN0,4kV oraz rozbiórka napowietrznej  linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV w celu usunięcia kolizji z zagospodarowaniem działek nr: 170/6,170/8, 170/10, 170/12 w miejscowości Wejdyki, działka nr 170/12, 170/14, 354/3, 354/4, 376/1, 170/6, 170/7, 170/8, 170/10, obręb geodezyjny 0018-Wejdyki, gmina Ryn
Nie wniesiono sprzeciwu
2020.12.03 PGE Dystrybucja S.A.
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV wraz z budową złączy kablowych nN-0,4kV w celu przyłączenia odbiorców w rejonie dz.566 w miejscowości Wydminy, działka nr 33/4, 566 obręb geodezyjny 0019-Wydminy, gmina Wydminy
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
2020.12.14 PGE Dystrybucja S.A.
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV wraz z budową złączy kablowych nN-0,4kV w celu przyłączenia odbiorców w rejonie dz. 283, 296 w miejscowości Rydzewo, działka nr 283, 296, 284/1, 295 obręb geodezyjny 0013-Rydzewo, gmina Miłki
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
2020.12.21 PGE Dystrybucja S.A.
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV wraz z budową złączy kablowych nN-0,4kV w celu przyłączenia odbiorców w rejonie dz. 82/2 w miejscowości Bielskie, działka nr 85, 82/2 obręb geodezyjny 0001-Bielskie, gmina Miłki
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
2020.12.21
PKP Energetyka S.A.
Zgłoszenie budowy kontenerowej stacji transformatorowo-dławikowej RS Wydminy na dz. ewid. 384/3, w miejscowości Wydminy, zbieg ul. Leśnej i Ełckiej, obręb 0019-Wydminy dla potrzeb zasilania podstacji trakcyjnej Stare Juchy. Stacja RS Wydminy zostanie wykonana jako typowa stacja kontenerowa transformatorowa, prefabrykowana z obsługą wewnętrzną. Budynek kontenerowy stacji o wymiarach 10,37x3,06m i wysokości z dachem betonowym 2,88m. Powierzchni zabudowy 31,73m2
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
2020.12.29 PGE Dystrybucja S.A.
Zgłoszenie budowy linii kablowej 0,4kV, wlz kablowego 0,4kV i demontaż odcinka linii napowietrznej 0,4kV, do zasilania w energię elektryczną działek  61/4, 1/13, 1/30, 1/34, 1/35, 1/36, 1/38, 1/39, 1/40, 1/41, na działce nr ewidencyjny 61/25, 61/26, 61/4, 238, 1/33, 1/42, 61/23, obręb geodezyjny 0013-Żywki, gmina Kruklanki.
Dnia 04.01.2021 r. wydano zaświadczenie o braku podstaw  do wniesienia sprzeciwu
2020.12.30 PGE Dystrybucja S.A.
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV wraz z budową złączy kablowych nN-0,4kV w celu przyłączenia odbiorców w rejonie dz. 555/22 w miejscowości Rydzewo, działka nr 266/1, 282, 555/1, 555/12, 555/22, obręb geodezyjny 0013-Rydzewo, gmina Miłki
.Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
2020.12.30 Polska Spółka Gazownicza Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie
Budowa gazociągu średniego  ciśnienia PEdn63 i przyłącza gazu średniego ciśnienia PEdn25 w miejscowości Gajewo, ul. Jesionowa, działka nr ewidencyjny 218/1, 218/86, 218/82, obręb geodezyjny 0004- Gajewo, gmina Giżycko
Dnia 04.01.2021 r. wydano zaświadczenie o braku podstaw  do wniesienia sprzeciwu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-01-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Renata Mielziuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-01-14 07:47:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-01-14 07:49:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-02-23 09:13:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3398 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony