ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OFERTY ZŁOŻONE W 2022 ROKU

Akapit nr 1 - brak tytułu

TRYB MAŁYCH ZLECEŃ - pominięcie procedury konkursu
 
Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) do Powiatu Giżyckiego w 2022 roku wpłynęły następujące oferty realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe:
 
 
Lp. Data wpływu Data upublicznienia Nazwa organizacji Oferta realizacji zadania publicznego pt. Termin zgłaszania uwag Rozstrzygnięcie
1. 18.03.2022 25.03.2022 Stowarzyszenie Miłośników Mazurskiej Przyrody „Swego nie znacie, czyli mieszkańcy Mazur w najcenniejszych przyrodniczych obszarach regionu” [POBIERZ] 01.04.2022 2.750,00 zł
Uwagi należy zgłaszać na adres e-mail: bądź na adres: Starostwo Powiatowe w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko (z dopiskiem: Uwagi do oferty realizacji zadania publicznego pt. "tytuł zadania")
 
2. 12.04.2022 26.04.2022 Związek Ukraińców w Polsce Oddział Mazurski "Święto Twórczości Dziecięcej - 2022" [POBIERZ] 04.05.2022 3.000,00 zł
Uwagi do oferty można zgłaszać do 04 maja 2022 r. osobiście w formie pisemnej w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku, ul. Smętka 7, pok. 22 lub drogą elektroniczną na adres  na załączonym formularzu (skan z podpisem).
 
             
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oferta zostaje zamieszczona:
1)    w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Giżycku http://bip.powiatgizycki.pl
2)    na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko
3)    na stronie internetowej Powiatu Giżyckiego www.powiatgizycki.pl

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w w/w sposób może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kamila Gaińska-Wójcik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-25 13:19:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kamila Gaińska-Wójcik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-25 13:23:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kamila Gaińska-Wójcik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-05 15:30:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
429 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »