ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

INFORMACJA O WPŁYWIE WNIOSKÓW O POZWOLENIE NA BUDOWĘ DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ MOGĄCYCH ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO

Akapit nr 1 - brak tytułu

.Starosta Giżycki na podstawie art. 21 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2021r. Dz.U. poz. 247 z późn. zm.) zawiadamia o wpływie wniosku o pozwolenie na budowę dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:
 
 
Data wpływu
Rodzaj i adres zamierzenia budowlanego
Data zamieszczenia
  Budowa publicznych obiektów sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowych na terenie istniejącej plaży i kąpieliska wraz z budową budynku sanitarno- gospodarczego w miejscowości Wydminy, na działce numer 556/1, obręb 0019 Wydminy, gmina Wydminy  
16.07.2021 Budowa sześciu budynków handlowo-usługowych wraz z wewnętrzną instalacją gazową, pylonem reklamowym, podziemnym zbiornikiem deszczowo-pożarowym, komunikacją wewnętrzną i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gajewo, na działkach nr 75/16 i 76/7, obręb 0004 Gajewo, gmina Giżycko  
14.09.2021 Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ulicy Giżyckiej w miejscowości Wydminy, na działkach numer 570, 75/27, 566, 587, 586, 592/2, obręb 0019 Wydminy, gmina Wydminy  
11.10.2021 Budowa elektrowni słonecznej o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Siemionki, obręb 0013-Siemionki, gmina Wydminy  
11.10.2021 Budowa elektrowni słonecznej o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Siemionki, obręb 0013-Siemionki, gmina Wydminy  
14.10.2021 Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą, przewidzianej do realizacji na części działki nr ewid. 229/2 i 230/7 (obszar D), obręb 0012-Ryn, gmina Ryn.  
03.11.2021 Budowa zbiornika na poferment  na terenie istniejącej biogazowni w miejscowości Upałty, na działce numer 359/2, obręb 0018 Upałty, gmina Giżycko 08.11.2021
12.11.2021 Zmiana decyzji nr 244.2017 dot. budowy elektrowni o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie projektu i zagospodarowania terenu w miejscowości Kożuchy Wielkie na działce 296, obręb 0009-Kożuchy Wielkie, gmina Giżycko. 17.11.2021
09.11.2021 Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 GIZ0302C, Wieża typu MONOBOT H-42 o wysokości całkowitej 43,3m n.p.t. wraz z infrastrukturą zasilającą w miejscowości Ryn na działce nr 172/2, obręb 0001-miasto Ryn, gmina Ryn 29.11.2021
18.11.2021 Budowa silosu, zbiornika na odcieki oraz  pomocniczych zabudowań kontenerowych szt. 3 na dz nr 256/4 w miejscowości Głąbowo, obręb 0002-Głąbowo, gmina Ryn 29.11.2021
02.11.2021
Rozbudowa stacji paliw w miejscowości Wilkasy, na działce numer 705/1, obręb 0020 Wilkasy, gmina Giżycko.
 
01.12.2021
14.12.2021 Budowa fermy brojlerów kurzych wraz  z obiektami zaplecza technicznego w miejscowości Boćwinka, na działkach o nr ewidencyjnym: 172/5, 174/2, obręb geodezyjny 0007 Boćwinka, gmina Kruklanki. 17.12.2021
21.12.2021 Zmiana decyzji nr  118.2018 na budowę biogazowni rolniczej o mocy 1,0 MW w zakresie zagospodarowania terenu i projektu na działce nr 256/4 (przed podziałem działka nr 256/3) w miejscowości Głąbowo, obręb 0002 Knis, gm. Ryn. 22.12.2021
03.12.2021 Budowa pomostów pływających przy porcie Żeglugi Mazurskiej w Giżycku w miejscowości Giżycko, na działkach numer 312/4, 314/2, 315, 312/19, obręb 0001 Miasto Giżycko, gmina miejska Giżycko 30.12.2021
29.12.2021 Zmiana decyzji nr 166.2021 dot. budowy elektrociepłowni na biogaz wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy 499 KW - zmiana w zakresie projektu oraz zagospodarowania terenu w miejscowości Upałty Małe na działce nr 359/7, obręb 0018-Upałty, gmina Giżycko. 30.12.2021
11.01.2022 Budowa portu wewnętrznego żeglarskiego z kanałem wejściowym w miejscowości Szymonka, działka nr 87/3, 87/6, obręb 0016 Szymonka, gm. Ryn. 17.01.2022
26.01.2022 Budowa budynku proszkowni serwatki w miejscowości Giżycko, działka nr 980/2, obręb 0002 Miasto Giżycko, gmina  miejska Giżycko. 27.01.2022
24.03.2022 Zmiana decyzji nr 675.2019 dot. budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy 9 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wewnętrzną siecią kablową SN i nN, stacjami transformatorowymi Sn/nN) na działkach nr  5/12, obręb 0015-Sulimy, gmina Giżycko,  - Etap II 29.03.2022
24.03.2022 Zmiana decyzji dec. nr 676.2019 dot. budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 9MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości na działce nr 292/1, obręb 0015-Sulimy, gmina Giżycko.- ETAP I 29.03.2022
05.04.2022 Rozbudowa i przebudowa stacji paliw w miejscowości Giżycko przy ul. Nadbrzeżnej na działkach nr 311, 535/4, obręb 0001-miasto Giżycko, gmina miejska Giżycko 07.04.2022
07.04.2022 Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0MW zlokalizowanej na części działki nr 82 w miejscowości Tors, obręb 0017-Tros, gmina Giżycko. 11.04.2022
08.04.2022 Zmiana decyzji dec. nr 676.2019 dot. budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 9MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości na działce nr 292/1, 5/12 obręb 0015-Sulimy, działka nr 24/3, obręb 0008- Kąp, gmina Giżycko.- ETAP I 13.04.2022
08.04.2022 Zmiana decyzji nr 675.2019 dot. budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy 9MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wewnętrzną siecią kablową SN i nN, stacjami transformatorowymi Sn/nN) na działkach nr  5/12, obręb 0015-Sulimy, działka nr 24/3, obręb 0008-Kąp, gmina Giżycko,  -Etap II 13.04.2022
30.05.2022 Przebudowa drogi gminnej nr 130001N w miejscowości Słabowo, na działkach numer 85/4, 156/2, 170, 187,212, obręb 0014 Słabowo, gmina Ryn 27.06.2022
23.06.2022 Zmiana pozwolenia nr 429.2020 dot. budowy elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia SN- 15kV na odcinkach A-B, C-D, E-F, G-H do przyłączenia dwóch farm fotowoltaicznych zakresie projektu i zagospodarowania terenu w miejscowości Giżycko  na działkach 1352, 1338, 1397, 984/25, 984/8, 985/2, obręb 0002-miasto Giżycko, gmina miejska Giżycko 27.06.2022
30.05.2022 Przebudowa  drogi gminnej nr 130007N w miejscowości Grzybowo, na działkach numer 17, 23, 29, 54, 55, 60, 418, 438, 454, 461, obręb 0004 Kronowo, gmina Ryn 28.06.2022
21.06.2022 Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na część działki ewidencyjnej 202, obręb 0013 Rydzewo, gmina Miłki 01.07.2022
29.06.2022 Rozbiórka istniejących i budowa nowych pomostów na jez. Kisajno w Pięknej Górze k. Giżycka, na działce numer 1, obręb 0001 Antonowo, gmina Giżycko.  
26.08.2022 Budowa instalacji agrofotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Elektrownia agrofotowoltaiczna PV Kożuchy Wielkie w miejscowości Kopżuchy Wielkie na działkach nr 249, 251, obręb 0009-Kożuchy Wielkie, gmina Giżycko 29.08.2022
03.10.2022 Budowa ciągów komunikacyjnych przeznaczonych do obsługi nowo zagospodarowanych terenów mieszkalno- usługowych na Osiedlu Mazury Residence w miejscowości Grajwo, na działkach numer 149/25, 172, 306/1, 306/7, obręb 0006 Grajwo, gmina Giżycko 25.10.2022
24.10.2022 Zmiana decyzji nr 197.2021 dot. budowy elektrowni fotowoltaicznej  "Radzie II" o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Radzie, na działce nr 4/11, obręb 0011 Radzie, gmina Wydminy. 25.10.2022
11.10.2022 Zmiana decyzji nr 261.2021 z dnia 21.06.2021 znak WB.6740.748.2020 pozwolenia na budowę parku handlowego KEYA w Giżycku budynki handlowo- usługowe wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Giżycko, na działkach numer 1364/2 oraz 1365/1 (pierwotnie 1365), obręb 0002 Miasto Giżycko, gmina miejska Giżycko  
28.10.2022 Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Miłkach, na działce numer 75/2, obręb 0011 Miłki, gmina Miłki 29.11.2022
14.11.2022 Budowa oraz przebudowa infrastruktury technicznej w zakresie demontażu istniejącej kolidującej infrastruktury, zasilania (poszczególnych budynków, oświetlenia zewnętrznego części portowej), przyłącza wodociągowego, zewnętrznej instalacji (wodociągowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, deszczowej), w miejscowości Giżycko, na działkach numer 305/5, 305/6, 305/7, 305/8, 305/9, 305/10, 305/11, 305/12, 305/13, 305/14, 305/15, 305/16, 306/3, 306/4, 306/5, 306/6, 306/7, obręb 0001 Miasto Giżycko, gmina miejska Giżycko 02.12.2022
24.11.2022 Budowa komunikacji wewnętrznej w miejscowości Grajwo, na działkach numer  305 i 306/1, obręb 0006 Grajwo, gmina Giżycko 19.12.2022
05.01.2023 Budowa sieci elektroenergetycznej- wprowadzeń napowietrznej linii 110kV Wydminy- Giżycko do stacji elektroenergetycznej 110kV RS Siedliska wraz z linią światłowodową i rozbiórką części istniejącej linii w miejscowości Siedliska, na działkach numer 174/8, 174/9, 468, 175/4, obręb 0012 Siedliska, gmina Wydminy 30.01.2023
30.01.2023 Zmiana decyzji nr 565.2017 z dnia 21.11.2017r. znak WB.6740.482.2017 pozwolenia na budowę zespołu  budynków ekomariny ETAP I- Przebudowa i rozbudowa istniejącej stodoły na cele obsługi ekomariny  oraz budowa zespołu lekkich domków pod wynajem  wraz z układem dróg wewnętrznych w miejscowości Szymonka na działce numer ewidencyjny 449/2, obręb 0016 Szymonka, gmina Ryn 14.02.2023
24.02.2023 Budowa przystani składającej się z dwóch pomostów pływających w kształcie litery „T” oraz pochylni do wodowania łodzi na działce nr 1 (jez. Ryńskie), obręb 0011 Rybical, gmina Ryn, na wysokości działki nr 1/190, obręb 0001 Miasto Ryn, gmina Ryn 10.03.2023
28.03.2023
Budowa budynku zakwaterowania turystycznego- domu wypoczynkowego nr „H” z 32 samodzielnymi lokalami wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Giżycko, na działce numer 615/1, obręb 0001 Miasto Giżycko, gmina miejska Giżycko
 
 
18.04.2023
04.04.2023
Budowa  zbiornika wielokomorowego na wodę p.poż. w miejscowości Wilkasy, na działce numer 890, 843/32, 843/37, obręb 0020 Wilkasy, gmina Giżycko
 
21.04.2023
15.06.2023
Budowa  farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Sołdany, na działce numer 95, obręb 0012 Sołdany, gmina Giżycko
 
27.06.2023
05.07.2023
Zmiana decyzji nr 561.2022 dot. budowy dwóch budynków usługowych w zakresie handlu z obsługującą infrastrukturą techniczną, parkingiem naziemnym oraz pylonem reklamowym zmiana w zakresie zagospodarowania i projektu na działkach nr 82/1, 82/2 w miejscowości Ryn, obręb 0001-miasto Ryn, gmina Ryn
12.07.2023
21.08.2023 Przebudowa portu w COS-OPO w Giżycku z infrastrukturą techniczną i niezbędnym zagospodarowaniem terenu w miejscowości Giżycko, na działce nr 342/4, obręb 0001 Miasto Giżycko, gmina miejska Giżycko. 22.08.2023
26.07.2023
Modernizacja przystani śródlądowej oraz zagospodarowanie przynależnej części lądowej na fragmencie działek nr ew. 305/8 oraz 306/3, obręb 0001 Miasto Giżycko, gmina miejska Giżycko
30.08.2023
31.08.2023 budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Giżycko, na działkach numer 1346/2, 1348/4, 1471, obręb 0002 Miasto Giżycko, gmina miejska Giżycko 22.09.2023
13.11.2023 Budowa elektrowni fotowoltaicznej "Okrągłe" wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą: magazynami energii, stacjami transformatorowymi, panelami, inwerterami, okablowaniem, drogami wewnętrznymi, ogrodzeniem, oraz placami manewrowymi w miejscowości Okrągłe, Talki, na działkach 8/2, 64/5, 64/3, 5/12, 2, 3, 16, obręb 0008 Okrągłe, oraz 162/2, obręb 0017 Talki, gmina Wydminy 13.11.2023
14.11.2023 Budowa budynku inwentarskiego kurnika, baterii silosów paszowych, doziemnej i wewnętrznej instalacji gazowej, utwardzonych nawierzchni (dojść, dojazdów, miejsc postojowych i placów gospodarczych) wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Antonowo, na działce nr 98/4, obręb 0001 Antonowo, gmina Giżycko 06.12.2023
01.12.2023 Budowa portu EKO PORT ROTARY wraz z obiektami towarzyszącymi nad jeziorem Popówka Duża w miejscowości Giżycko, na działce nr 350 oraz 370/1, obręb 0001 Miasto Giżycko, gmina miejska Giżycko. Inwestor: Stowarzyszenie ROTARY CLUB Giżycko 04.12.2023
28.03.2024 Budowa przystani na jeziorze Niegocin-Boczne na części działki 865/6, obręb 0020 Wilkasy, na wysokości działki 532/1, obręb 0003 Bogaczewo, gmina Giżycko 29.03.2024

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-10-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Renata Mielziuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-10-12 10:48:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-10-12 10:50:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-03-29 12:22:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1369 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »