ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

INFORMACJA O WPŁYWIE WNIOSKÓW O POZWOLENIE NA BUDOWĘ DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ MOGĄCYCH ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO

Akapit nr 1 - brak tytułu

.Starosta Giżycki na podstawie art. 21 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2021r. Dz.U. poz. 247 z późn. zm.) zawiadamia o wpływie wniosku o pozwolenie na budowę dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:
 
 
Data wpływu
Rodzaj i adres zamierzenia budowlanego
Data zamieszczenia
14.09.2021 Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ulicy Giżyckiej w miejscowości Wydminy, na działkach numer 570, 75/27, 566, 587, 586, 592/2, obręb 0019 Wydminy, gmina Wydminy  
28.09.2021
Budowa:
  1. Amfiteatru: budynku zapleczowego, stałej trybuny, stałego zadaszenia
  2. Placu zabaw 
  3. Placu zabaw „małpi gaj”
  4. Remontu odcinka ścieżki przy jeziorze Ołów
  5. Pomostu na jeziorze Ołów
  6. Budowę i przebudowę odpowiedniej infrastruktury dla wszystkich zadań objętych
W mieście Ryn, na działkach numer 386, 388/1, 388/2,148/1, 66, 63/11, obręb 0001 Miasto Ryn, gmina Ryn
 
11.10.2021 Budowa elektrowni słonecznej o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Siemionki, obręb 0013-Siemionki, gmina Wydminy  
11.10.2021 Budowa elektrowni słonecznej o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Siemionki, obręb 0013-Siemionki, gmina Wydminy  
14.10.2021 Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą, przewidzianej do realizacji na części działki nr ewid. 229/2 i 230/7 (obszar D), obręb 0012-Ryn, gmina Ryn.  
03.11.2021 Budowa zbiornika na poferment  na terenie istniejącej biogazowni w miejscowości Upałty, na działce numer 359/2, obręb 0018 Upałty, gmina Giżycko 08.11.2021
12.11.2021 Zmiana decyzji nr 244.2017 dot. budowy elektrowni o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie projektu i zagospodarowania terenu w miejscowości Kożuchy Wielkie na działce 296, obręb 0009-Kożuchy Wielkie, gmina Giżycko. 17.11.2021

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-10-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Renata Mielziuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-10-12 10:48:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-10-12 10:50:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-17 14:25:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
92 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »