ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa w powiecie giżyckim

Akapit nr 1 - brak tytułu

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA
POWIAT GIŻYCKI
 
(Lista zawiera dane o jednostkach z terenu Powiatu oraz informacje o centralnych tematycznych infoliniach i urzędach)
 
 
Część I
Poradnictwo z zakresu przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Uzależnień
 1. Gminny Punkt Konsultacyjno – Informacyjny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Uzależnień ul. 22 Lipca 10, 11-612 Kruklanki. Czynny w każdy poniedziałek w godzinach 15.30 – 18.30. Podmiot prowadzący – Gmina Kruklanki.
 2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych /w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych/, ul. Sportowa 4, 11-513 Miłki, tel. 87 4281801.
 3. Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie /w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie/, ul. Sportowa 4, 11-513 Miłki, tel. 87 4281801.
 4. Konsultacje terapeutyczne dla osób uzależnionych i po leczeniu odwykowym  świadczy Punkt Konsultacyjny Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej, ul. Sikorskiego 3B, 11-500 Giżycko we wtorek w godz. 15.00 – 17.00, czwartek 17.00 -19.00 – grupa wsparcia / grafik godzin w 2018r., godziny porad w 2019 roku mogą ulec zmianie, więcej informacji pod numerem tel. 87 4291336, e-mail: /.
 5. Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie działający w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach, w którym przyjmują specjaliści z zakresu przemocy tj. terapeuta ds. przemocy, terapeuta ds. uzależnień, psycholog, terapeuta ds. pracy z rodziną, pomoc prawna, trener więzi rodzinnych (tel. GOPS 87 4210115).
 6. Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani w Wydminach – przyjmuje specjalista: terapeuta d/s uzależnień (tel. GOPS w Wydminach 87 4210115, tel. Urzędu Gminy w Wydminach 87 4210019).
 7. Komisja ds. Rozwiązywania problemów alkoholowych  - Urząd Miasta i Gminy Ryn, tel. UMiG Ryn 87 4293960.
 8. Zespół Interdyscyplinarny - Urząd Miasta i Gminy Ryn (przeciwdziałanie przemocy) tel. UMiG Ryn 87 4293960.
 9. Punkt konsultacyjny – psycholog kliniczny, terapeuta  - Urząd Miasta i Gminy Ryn (konsultacje dla osób używających substancji psychotropowych i osób z problemem alkoholowym), tel. UMiG Ryn 87 4293960.
 10. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku, ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko zapewnia poradnictwo terapeutyczne świadczone przez NZOZ Poradnię Terapii Uzależnień w formie indywidualnych konsultacji terapeutycznych dla osób skierowanych przez PCPR.
 11. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, wsparcie, pomoc psychologiczna, informacje o najbliższym miejscu pomocy w problemach przemocy domowej,  adres: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa, tel.  800 120 002 Bezpłatna infolinia, pn. – sob. godz. 8.00-22.00, ndz. i święta godz. 8.00-16.00, e-mail: www.niebieskalinia.info, biuro@niebieskalinia, pomoc dla osób doświadczających przemocy domowej.
 
Poradnictwo dla bezrobotnych, doradztwo zawodowe  
 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach ul. Szkolna 3, 11-513 Miłki, tel. 87 4281801 – prowadzi poradnictwo dla bezrobotnych tj. w ramach edycji dla uczestników Klubu Integracji Społecznej realizowane są spotkania z doradcą zawodowym.
 2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku, ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko w dniach i godzinach działania jednostki, po umówieniu terminu wizyty, pod numerem tel. 87 4291089 świadczy doradztwo zawodowe  dla mieszkańców Powiatu Giżyckiego.
 3. Infolinia Urzędów Pracy – Zielona Infolinia, pod tym numerem udzielane są informacje o usługach urzędów pracy, Centrum Informacyjno – Konsultacyjne - Urząd Pracy ul. Ciepła 20, 15 – 472 Białystok, tel. 19 524 (z Polski), pn. – pt godz. 8.00 – 18.00, www.zielonalinia.gov.pl,
 
Poradnictwo psychologiczne
 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach ul. Szkolna 3, 11-513 Miłki, tel. 87 4281801 – prowadzi poradnictwo psychologiczne tj. w ramach edycji dla uczestników Klubu Integracji Społecznej realizowane są spotkania z psychologiem.
 2. Pomoc psychologiczna dla osób uzależnionych od alkoholu, środków psychotropowych, konsultacje dla rodziców (problemy wychowawcze) świadczy Punkt Konsultacyjny Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej, ul. Sikorskiego 3B, 11-500 Giżycko w poniedziałek w godz. 12.00 – 14.00 / grafik godzin w 2018r., godziny porad w 2019 roku mogą ulec zmianie, więcej informacji pod numerem tel. 87 4291336, e-mail: /.
 3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku, ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko w dniach i godzinach działania jednostki, po umówieniu terminu wizyty, pod numerem  tel. 87 429 10 89 świadczy pomoc psychologiczną dla mieszkańców Powiatu Giżyckiego.
 4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie – świadczy poradnictwo psychologiczne, tel. 87 4218030.
 5. Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego (zlecenie NFZ), kryzysy psychiczne, stany depresyjne, myśli samobójcze, Fundacja ITAKA, skr. pocztowa 127, 00-958 Warszawa 66, tel. 800 70 2222 bezpłatna infolinia, 24 godz. przez 7 dni w tygodniu, www.liniawsparcia.pl, e-mail:
 
Poradnictwo pedagogiczne
 1. Poradnictwo pedagogiczne  w zakresie diagnozy dzieci i młodzieży uzależnionych od alkoholu i substancji psychotropowych, pomoc pedagogiczna dla rodziców świadczy Punkt Konsultacyjny Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej, ul. Sikorskiego 3B, 11-500 Giżycko we wtorek w godz. 15.30 – 17.30 (grafik godzin w 2018r., godziny porad w 2019 roku mogą ulec zmianie, więcej informacji pod numerem tel. 87 4291336, e-mail: ).
 2. W placówkach szkolnych na terenie gminy Wydminy działają pedagodzy szkolni – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach  tel. 87 4210028.
 3. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rynie świadczy poradnictwo pedagogiczne tel. 87 4218030.
 4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku, ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko w dniach i godzinach działania jednostki, po umówieniu terminu wizyty, pod numerem tel. 87 4291089 świadczy pomoc pedagogiczną dla mieszkańców Powiatu Giżyckiego.
Poradnictwo prawne, w tym pracy i podatkowe
 1. Kompleksowa pomoc prawna dla ofiar i sprawców przemocy, w problemach będących następstwem nadużywania alkoholu świadczy Punkt Konsultacyjny Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej, ul. Sikorskiego 3B, 11-500 Giżycko
  w poniedziałek w godz. 16.00 – 18.00, w środę w godz. 15.00 – 18.00 / grafik godzin w 2018r., godziny porad w 2019 roku mogą ulec zmianie, więcej informacji pod numerem tel. 87 4291336, e-mail: /.
 2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku, ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko w dniach i godzinach działania jednostki, po umówieniu terminu wizyty, pod numerem tel. 87 4291089 - świadczy poradnictwo prawne realizowane przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony prawa lokatorów dla mieszkańców Powiatu Giżyckiego.
 3. Centrum Poradnictwa Państwowej Inspekcji Pracy (PIP), porady z zakresu prawa pracy, Główny Inspektor Pracy, ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa, tel. 22 391 82 15, tel. 801 002 006 (dla tel. stacj.), tel. 459 599 000 (dla tel. kom.), www.bip.pip.gov.pl, e – mail:
 4. Krajowa Informacja Skarbowa, informacje podatkowe dot. PIT, CIT, VAT, podatki lokalne, akcyza, etc.,  ul. Teodora Sixta 17, 43 – 300 Bielsko – Biała, tel. 801 055 055 (z tel. stacjonarnych), tel. 22 330 03 30 (z tel. komórkowych),  koszt zgodnie z taryfą operatora pn. - pt godz. 07.00 – 18.00, www.kis.gov.pl, e-mail Kancelarii:
 
Porady z zakresu pomocy społecznej
Świadczą pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach, ul. Sportowa 4, 11-513 Miłki, tel. 87 4281801.
 
Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem
           Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pokrzywdzonym i Pomocy Prawnej „SAPERE AUDE”  ul. Kopernika 7 11-500 Giżycko
Pomoc udzielana jest w formie m. in.: prawnej, psychologicznej, psychoterapeutycznej, materialno-rzeczowej
           
Interwencja Kryzysowa
 1. W ramach interwencji kryzysowych na terenie Gminy Wydminy działa Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego we współpracy z Jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej w Wydminach.
 2. Centralne Zarządzanie Kryzysowe, Monitorowanie bezpieczeństwa, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, ul. Rakowiecka 2A, 00-993 Warszawa, całodobowy dyżur (22) 361 69 00, (22) 785 700 177, e – mail: l, 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, http://rcb.gov.pl/zarzadzanie-kryzysowe/ , , dla osób: świadek zagrożenia kryzysowego, osoba poszukująca informacji na temat zarządzania kryzysowego.
 
Prawo konsumenckie
 1. Powiatowy Rzecznik Konsumentów  - zakres: poradnictwo konsumenckie. Z pomocy rzecznika mogą korzystać mieszkańcy miasta i gminy Giżycko, miasta i gminy Ryn oraz gminy Wydminy, Kruklanki, Miłki. Starostwo Powiatowe w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, tel. 87 428 59 58 w. 52.
 2. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ochrona prawa konsumenckich, UOKiK Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, Infolinia konsumencka (prowadzona przez Federację Konsumentów) tel. 801 440 220, 22 290 89 16, Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora, pn. – pt godz. 8.00 – 18.00, https://www.uokik.gov.pl, e-mail: .
 
Rzecznik Praw Obywatelskich,
Ochrona prawa obywatelskich, Biuro RPO, Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa, tel. 800 676 676, połączenie bezpłatne z tel. stacjonarnych i komórkowych, pon. godz. 10-18.00, wt.-pt. godz. 8.00 – 16.00, https://www.rpo.gov.pl, e-mail: .
 
Rzecznik Praw Pacjenta
Ochrona prawa pacjenta, Biuro RPP, ul. Młynarska 46, 01 -171 Warszawa, tel. 800 190 590 – bezpłatna infolinia, zapisy na poradę osobistą:   lub (22) 532 82 43, pn.-pt godz. 8.00 - 20.00, https://www.bpp.gov.pl, e- mail: .  
 
Rzecznik Praw Dziecka – dziecięcy telefon zaufania
Ochrona prawa dziecka, Biuro ul. Przemysłowa 30/32, 00-450 Warszawa, tel. (22) 583 66 00, Biuro czynne pn. – pt w godz. 08.15-16.15, Bezpłatna infolinia tel. 800 121 212 w godz. 8.15 - 20.00 (dzwoniąc po godzinach i w dni wolne można opisać problem
i zostawić kontakt do siebie a doradcy oddzwonią), Adres poczty elektronicznej: ,  https://brpd.gov.pl.
 
Rzecznik Finansowy (Ubezpieczonych)
Prawa ubezpieczonych, Biuro Rzecznika Finansowego, Al. Jerozolimskie 87, 02 -001 Warszawa, Ubezpieczenia gospodarcze tel.  (22) 333 73 28, pn. –pt. godz. 8.00 – 18.00, ubezpieczenia społeczne, OFE, ZUS tel. (22) 333 73 26 lub (22) 333 73 27
pn.-pt. godz. 11.00 -15.00, ubezpieczenia bankowe i rynku kapitałowego tel.  (22) 333 73 25 pn.-pt. godz. 8.00 -16.00, porady dla osób ubezpieczonych i wsporze dotyczącym ubezpieczeń, porady e – mail: , , https://rf.gov.pl/kontakt
 
Część II
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Giżycku, znajdujący się przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku ul. Smętka 5  prowadzony przez Powiat Giżycki działa w poniedziałek w godz. 8.00 -12.00, we wtorek w godz. 8.00 -12.00,
w środy w godz. 11.30 -15.30, w czwartek w godz. 8.00 – 12.00, w piątek w godz. 8.00 – 12.00. Zapisy na wizyty odbywają się pod numerem 87 -  4291089. Punkt usytuowany w lokalu z dogodnym dostępem dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
strona internetowa: http://pcpr-gizycko.lo.pl/?cid=191 , e-mail:
 
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez organizację pozarządową pod nazwą: Stowarzyszenie „Inicjatywa na Rzecz Praw i Ochrony Obywateli” z siedzibą w Olsztynie zlokalizowany w 4 miejscach  tj.: w poniedziałek w Miłkach w Ośrodku Kultury w godz. od 10.00 do 14.00, w środę Kruklankach w Urzędzie Gminy w godz. od 9.00 do 13.00, w czwartek w Wydminach  Urzędzie Gminy w godz. od 8.00 do 12.00, we wtorek i piątek w Rynie w Urzędzie Miasta i Gminy w godz. od 9.30 do 13.30). Każda gmina prowadzi zapisy do nieodpłatnej pomocy prawnej obywającej się na jej terenie: Kruklanki 87 421 70 02, Miłki 87 421 10 60, Ryn 87 429 39 60, Wydminy tel. 87 421 00 19.
Punkt usytuowany w lokalu z dogodnym dostępem dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
strona internetowa: http://pcpr-gizycko.lo.pl/?cid=191 , e-mail:
 
Informacje można znaleźć między innymi na stronach:
http://www.bip.miastoryn.pl/10005/Nieodplatna_Pomoc_Prawna
https://bip.ugg.pl/wiadomosci/12560/wiadomosc/471726/nieodplatna_pomoc_prawna
http://www.kruklanki.pl/pl/Nieodplatna_pomoc_prawna_dla_mieszkancow_Powiatu_Gizyckiego,11,817
http://gminamilki.pl/lista-jednostek-nieodplatnego-poradnictwa-powiat-gizycki/
http://bip.wydminy.pl/80/2839/LISTA_JEDNOSTEK_NIEODPLATNEGO_PORADNICTWA_0D_0APOWIAT_GIZYCKI/
 
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie  uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i złoży oświadczenie.
 
Listę przygotowano m. in. w oparciu o dane otrzymane z gmin z terenu Powiatu Giżyckiego. Zastrzega się, że podane informacje mogą być uzupełniane i  ulegać zmianie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-05-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zbigniew Piestrzyński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-05-17 07:52:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-05-17 07:52:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-07-10 14:57:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2078 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »