ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej

Informacja ogłoszona dnia 2008-09-09 11:58:56 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Zadania Samodzielnego Stanowiska ds. Kontroli Zarządczej

Telefon ->
 
Podlega bezpośrednio Staroście i współdziała ze Skarbnikiem Powiatu i Sekretarzem Powiatu.
 
Do podstawowych zadań Stanowiska należy w szczególności:

W zakresie kontroli zarządczej:
 1. sporządzanie półrocznych planów kontroli Starostwa Powiatowego, powiatowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek, którym udzielono dotacji ze środków powiatu;
 2. przeprowadzanie zgodnie z planem lub na doraźne polecenie kontroli powiatowych jednostek organizacyjnych;
 3. przeprowadzanie kontroli innych podmiotów w zakresie udzielonej im dotacji ze środków budżetu powiatu;  
 4. w toku prowadzonej kontroli powiatowych jednostek organizacyjnych ustalanie :
  • zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
  • badanie i porównywanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie dotyczącym procesów pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych, dokonywania wydatków ze środków  publicznych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych,
  • skuteczności i efektywności działania,
  • wiarygodności sprawozdań,
  • zasobów,
  • ochrony przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
  • efektywności i skuteczności przepływu informacji,
  • zarządzania ryzykiem;
 5. udzielanie pracownikom jednostek kontrolowanych instruktażu w zakresie spraw objętych kontrolą;
 6. sporządzanie protokołów z kontroli oraz projektów wniosków i wystąpień pokontrolnych;
 7. przygotowywanie projektów zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych i prowadzenie w tym zakresie dokumentacji;
 8. czuwanie nad realizacją wystąpień pokontrolnych w zakresie terminowości składania sprawozdań pokontrolnych;
 9. koordynowanie funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym oraz współdziałanie z kierownikami jednostek organizacyjnych w sprawach dotyczących zasad funkcjonowania kontroli zarządczej;
 10. koordynowanie realizacji zadań związanych z zarządzaniem ryzykiem i dokumentowanie procesu realizacji zarządzania ryzykiem.
 
W zakresie wykonywania zadań audytora wewnętrznego w Starostwie Powiatowym i powiatowych jednostkach organizacyjnych:
 1. przygotowywanie planów audytu w oparciu o analizę ryzyka i ustaloną metodologię zadania audytowego;
 2. przeprowadzanie audytów;
 3. sporządzanie sprawozdań z wykonania planów audytu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Maciejczuk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-09-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Dębek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-09-09 11:58:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-09-09 11:58:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Maciejczuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-12-11 13:09:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3458 raz(y)