Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

ogłoszenia

Szczegóły informacji

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia - położenie: gmina Giżycko, obręb 0003 Bogaczewo

Informacja ogłoszona dnia 2024-03-20 09:53:49 przez Sławomir Maculewicz, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Giżycko, 19  marca 2024 roku
WG.6840.1.2.2023
 
W  y  k  a  z
  
Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) Starosta Giżycki, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej,  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej  do zbycia.
 1.  położenie: gmina Giżycko, obręb 0003 Bogaczewo,  
 2. numer geodezyjny i powierzchnia nieruchomości: obręb 0003 Bogaczewo, działka numer 251 o  powierzchni 0,3353 ha,
 3. numer  księgi wieczystej:  OL1G/00042509/9,
 4. opis nieruchomości: nieruchomość opisana w operacie ewidencji gruntów i budynków jako nieużytki, porośnięta zadrzewieniami,
 5. przeznaczenie w mpzp: nieruchomość nie jest objęta zapisami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, nie wydano dla niej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Tereny objęte studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Giżycko, określające obszar wskazań do rozwoju zabudowy w kierunku funkcji mieszkaniowych i działalności gospodarczych rolniczych i nierolniczych.
 6. przeznaczenie: nieruchomość przeznaczona do zbycia w trybie przetargowym
 7. cena nieruchomości: 11 347,00 zł brutto.
Uwagi:
 1. Osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości oraz poprzedniemu właścicielowi nieruchomości, przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu pod warunkiem, że złoży wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
 2.  Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-03-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Balewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-03-20 09:53:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-03-20 09:53:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-03-20 09:56:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
189 raz(y)