ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr II.13.2014 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014 roku

Informacja ogłoszona dnia 2014-12-24 10:15:46 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr II.13.2014
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 19 grudnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014 roku


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) w związku z art. 35 a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2003 r. Nr  88, poz. 808 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXVII.217.2014 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie przeznaczenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014 r. (zmiana: uchwała Nr XLIII.249.2014 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 25 września 2014 r.; uchwała Nr XLIV.254.2014 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 30 października 2014 r.), zmienia się w § 1 tabelę, która po zmianach otrzymuje brzmienie:

L.p

Nazwa zadania

Plan 2014

1.

Finansowanie wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu (art. 11)- stypendia z tytułu stażu oraz szkoleń, zwrot kosztów dojazdów na staże i szkolenia, badania lekarskie: staże, szkolenia, dotacje

78.814,65

2.

Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych (art. 40 ) – zlecenie usługi szkoleniowej

3.740,00

3.

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy (art. 26 e)

105.000,00

 

Razem środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej

187.554,65

4.

Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej

739.800,00

5.

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

98.775,57

6.

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

96.000,49

7.

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

12.851,77

8.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznane osobom niepełnosprawnych

428.769,52

 

Razem środki finansowe na zadanie z zakresu rehabilitacji społecznej

1.376.197,35

 

OGÓŁEM

1.563.752,00

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-12-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Czesław Żdanuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-12-24 10:15:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-12-24 10:15:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-12-24 10:15:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1267 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony