ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XXXIX.228.2014 RADY POWIATU W GIŻYCKU z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2014

Informacja ogłoszona dnia 2014-04-28 14:41:19 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XXXIX.228.2014
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 25 kwietnia 2014 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2014

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) w związku z art. 211 i art. 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2014, uchwalonym Uchwałą nr XXXV.208.2013 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2014, poprzez:
  1. zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
  2. zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 2. Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2014 po zmianach wynosi:
  1. plan dochodów ogółem w wysokości 76.010.336 zł, w tym:
   1. dochody bieżące w wysokości 66.526.945 zł,
   2. dochody majątkowe w wysokości 9.483.391 zł;
  2. plan wydatków ogółem w wysokości 80.210.336 zł, w tym:
   1. wydatki bieżące w wysokości 70.146.523 zł,
   2. wydatki majątkowe w wysokości 10.063.813 zł;
  3. deficyt budżetu Powiatu w wysokości 4.200.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 4.200.000 zł.
  4. przychody budżetu w wysokości 6.359.316 zł, w tym:
   1. kredyty: 2.159.316 zł,
   2. wolne środki: 4.200.000 zł;
  5. rozchody budżetu w wysokości 2.159.316 zł z tytułu spłaty kredytów.
 3. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2014 r. po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 4. Wydatki w 2014 r. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
 5. Zestawienie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2014, po zmianach zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
 6. Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej na rok 2014 zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.Objaśnienia do uchwały Nr XXXIX.228.2014 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 25 kwietnia 2014 r.

Dochody i wydatki:

Rozdz.60014 – zmiany dotyczą udzielenia przez Miasto i Gminę Ryn pomocy finansowej w kwocie 200.000 zł na wykonanie nawierzchni bitumicznej na dr. pow. Nr 1728N Jeziorko-Tros oraz przeznaczenia na ten cel dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego (200.000 zł) i nadwyżki środków własnych po rozstrzygnięciu przetargów na przebudowę dróg: Giżycko-Pierkunowo i Soldany-Kruklanki.

Rozdz.80130 – zmiana dotyczy projektu pn. ”Staże informatyków” w związku z otrzymaniem dodatkowych wytycznych odnośnie ewidencjonowania środków otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Rozdz.85204 – dotyczy uzyskania dofinansowania z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014” (38.408 zł).

 

Wydatki:

Rozdz.71015 i 75411 – dotyczy zmian na wniosek – odpowiednio:

 • PINB - w związku ze zbyt niskim planem finansowym w zakresie tzw. wydatków rzeczowych
 • KPPSP – w związku ze zwiększeniem (zgodnie z poleceniem Komendanta Głównego PSP) funduszu wynagrodzeń w drodze przesunięć między paragrafami.

Rozdz.85407 – dotyczy zmian w planie wydatków na zakupy inwestycyjne w MBSW:

 • zakup silnika do łodzi motorowej – zmniejszenie o 725 zł,
 • zakup pompy do pieca c.o. – zwiększenie o 753 zł.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-04-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Makar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-04-28 14:38:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-04-28 14:41:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-04-28 14:41:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1122 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony