ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA nr XXII/184/2000 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 28.12.2000 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2000 r.

Informacja ogłoszona dnia 2012-04-20 11:42:32 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA nr XXII/184/2000
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 28.12.2000 r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2000 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. h Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. nr 91 poz.578 z póżn.zm.) i art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 155 poz. 1014 z póżn.zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§1

W planie dochodów budżetu powiatu na 2000 r. dokonuje się następujących zmian:

 1. Zwiększa się o kwotę 237.861 zł z tego:
  1. dz. 94, rozdz. 9492 (odsetki od środków na rachunkach bankowych), § 81 - o 5.241 zł
  2. dz. 79, rozdz. 7921 (licea ogólnokształcące), § 94 - o 72.438 zł
  3. dz. 79, rozdz. 7931 (szkoły ogólnokształcące specjalne), § 94 - o 19.075 zł
  4. dz. 79, rozdz. 7941 (internaty i stypendia dla uczniów), § 94 - o 10.607 zł
  5. dz. 79, rozdz. 8011 (szkoły zawodowe), § 94 - o 104.377 zł
  6. dz. 79, rozdz. 8041 (szkoły zawodowe specjalne), § 94 - o 6.444 zł
  7. dz. 79, rozdz. 8071 (jednostki pomocnicze szkolnictwa), § 94 - o 7.280 zł
  8. dz. 79, rozdz. 8221 (zakłady opiekuńczo-wychowawcze), § 94 - o 10.189 zł
  9. dz. 79, rozdz. 8231 (placówki wychowania pozaszkolnego), § 94 - o 2.024 zł
  10. dz. 79, rozdz. 8232 (świetlice dla uczniów i wychowanków), § 94 - o 186 zł
 2. Zmniejsza się o kwotę 232.620 zł, z tego:
  1. dz. 79, rozdz. 8295 (pozostała działalność), § 94 - o 232.620 zł

Powyższe zmiany związane są z:

W pkt. 1a) - zwiększeniem dochodów własnych z tytułu odsetek bankowych i przeznaczeniem ich na wydatki w Powiatowym Urzędzie Pracy (§ 2, pkt. la) wobec niewystarczającej wysokości dotacji przekazywanej przez wojewodę.

W pkt. lb-j i 2 a) - zapisaniem dotacji na wdrożenie Karty Nauczyciela zgodnie z otrzymaną 23.11.2000 r. decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr F37/2000 z dnia 14.11.2000 r. (pierwotnie do budżetu kwotę tę wprowadzono tak, jak została ona przekazana na konto powiatu - tj. dz. 79, rozdz. 8295).

§ 2

W planie wydatków' budżetu powiatu na 2000 r. dokonuje się następujących zmian:

 1. Zwiększa się o kwotę 5.241 zł, z tego:
  1. dz. 85, rozdz. 8524 (składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego), § 40 (różne opłaty i składki) - o 5.241 zł

§ 3

W planie wydatków budżetu powiatu dokonuje się następujących zmian w dz. 50, rozdz. 5614 (drogi publiczne powiatowe):

 1. Zmniejsza się o kwotę 69.623 zł, z tego:
  1. § 36 (usługi materialne) - o 69.623 zł
 2. Zwiększa się o kwotę 69.623 zł, z tego:
  1. § 11 (wynagrodzenia osobowe) - o 24.675 zł
  2. § 41 (składki na ubezpieczenia zdrowotne) - o 4.205 zł
  3. § 72 (wydatki na finansowanie inwestycji) - o 40.743 zł

Powyższe zmiany związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłaty dla pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych (brak refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy) oraz ze zwiększonym zakresem robót inwestycyjnych w m. Kruklanki w ramach zawartego z Gminą porozumienia.

§ 4

W planie wydatków budżetu powiatu dokonuje się następujących zmian w dz. 91. rozdz. 9143 (starostwo powiatowe):

 1. Zmniejsza się o kwotę 1.582 zł, z tego:
  1. § 31 (materiały i wyposażenie) - o 1.582 zł
 2. Zwiększa się o kwotę 1.582 zł, z tego:
  1. § 72 (wydatki na finansowanie inwestycji) - o 1.582 zł

Powyższe zmiany dotyczą zakupu komputera na potrzeby starostwa.

§ 5

 1. W związku ze zmianami dokonanymi w §§ 1-4 dochody budżetu powiatu na rok 2000 wynoszą: 54.853.176 zł
  Wydatki budżetu powiatu na rok 2000 wynoszą: 55.480.690 zł
  Deficyt: 627.514 zł
  Źródło pokrycia deficytu:
  1. wolne środki w wysokości: 80.284 zł
  2. kredyt bankowy w wysokości: 547.230 zł
 2. Zestawienie dokonanych zmian zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 3. Wydatki inwestycyjne po zmianach zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w roku 2000 i podlega publikacji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Makar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-20 11:39:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-20 11:42:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-04-20 11:42:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1056 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony