ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Powiatu - rok 2006

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała nr XLIII/352/2006 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Giżycku <font color="blue"> - zmieniona uchwałą XXXIV/204/2009 </font> <font color= "red"> - utrata mocy z dniem 01.01.2011 r. - art. 93 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r nr 157 poz. 1241) </font>

Informacja ogłoszona dnia 2009-03-05 14:27:35 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała nr XLIII/352/2006
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 27 czerwca 2006r.

w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Giżycku

 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 22 ust.3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 § 1

Utworzyć z dniem 1 lipca 2006r. w jednostce budżetowej - Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku wydzielony rachunek dochodów własnych, na którym jednostka może gromadzić dochody pochodzące z następujących źródeł:

 1. Wpłat za przejazdy po drogach powiatowych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach na osi lub wymiarach ponadnormatywnych,

 2. Opłat za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie w nim urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg oraz reklam,

 3. Kar za niedotrzymywanie warunków określonych w zezwoleniu na zajęcie pasa drogowego lub zajęcie pasa bez zezwolenia,

 4. Opłat za sprzedane drewno opałowe pochodzące z wycinki drzew,

 5. Opłat za sprzedaną używaną siatkę przeciwśnieżną,

 6. Opłat za sprzedane materiały budowlane i elementy urządzeń drogowych pochodzące z odzysku,

 7. Opłat za wynajem pomieszczeń,

 8. Opłat za dzierżawę gruntów,

 9. Opłat za wynajem sprzętu i środków transportu,

 10. Opłat za energię,

 11. Odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych,

 12. Odsetek od należności za zajęcie pasa drogowego,

 13. Opłat za udostępnienie informacji publicznej pobranej w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

 § 2

Dochody własne jednostki będą przeznaczone, odpowiednio do jej działalności, na następujące cele:

 1. Wydatki bieżące dotyczące zakupów materiałów do robót drogowych, oznakowania dróg, materiałów do letniego i zimowego utrzymania dróg,

 2. Wydatki na budowę, przebudowę, remont i utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich,

 3. Wydatki na usługi remontowe sprzętu i środków transportowych wykorzystywanych do działań na drogach i obiektach mostowych,

 4. Wydatki inwestycyjne związane z robotami drogowymi,

 5. Wydatki związane z ochroną dróg, tj. zakup wyposażenia (sprzęt, programy informatyczne niezbędne do działalności związanej z ewidencją dróg i obiektów mostowych, ocena stanu technicznego, organizacją i zarządzaniem ruchem, zajęciem pasa drogowego i przygotowaniem inwestycji),

 6. Opłaty i prowizje bankowe,

 7. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, związane z uzyskaniem przez jednostkę dochodów wymienionych w § 1.

 

§ 3

 

Z dniem 30 czerwca 2006r. traci moc Uchwała nr XXVIII/198/2005 Rady Powiatu Giżyckiego z dnia 30 marca 2005r.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Giżycku.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-03-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sławomir Maculewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-03-05 14:27:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-03-05 14:27:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-03-11 12:48:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1089 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony