ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2008-05-12 15:03:37 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Starosta Giżycki

Mirosław Dariusz Drzażdżewski

Al. 1 Maja 14, pokój nr 15
tel. 429-28-71,  centrala 428-59-58 wew. 40
e-mail:

<e-mail>

Starosta jest:

 • Przewodniczącym Zarządu Powiatu

 • Kierownikiem Starostwa Powiatowego

 • Zwierzchnikiem powiatowej administracji zespolonej

 

 

Do zakresu zadań i kompetencji Starosty w szczególności należy:

 • podejmowanie czynności organizacyjnych, w celu niezakłóconego i sprawnego funkcjonowania Zarządu Powiatu,

 • organizowanie pracy Starostwa,

 • podejmowanie działań zapewniających prawidłową realizację zadań,

 • upoważnianie członków Zarządu i innych pracowników Starostwa do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu administracji publicznej,

 • realizowanie polityki personalnej w Starostwie i wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników Starostwa z zakresu kodeksu pracy i wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec Wicestarosty i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych,

 • reprezentowanie Starostwa na zewnątrz,

 • zwoływanie narad z udziałem kierowników jednostek organizacyjnych,

 • organizowanie pracy Zarządu i przewodniczenie jego posiedzeniom,

 • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Starosty ustawami, uchwałami Rady i Zarządu oraz wynikającymi z postanowień Statutu i Regulaminu Organizacyjnego,

 • składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Starostwa.

« powrót do poprzedniej strony