ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

ZARZĄDZENIE NR 316 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad powiatów województwa warmińsko-mazurskiego na kadencję 2024-2029

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2024-02-02 13:35:26 przez Paweł Kusznerczuk

Akapit nr - brak tytułu

ZARZĄDZENIE NR 316 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
z dnia 1 grudnia 2023 r.
w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad powiatów województwa warmińsko-mazurskiego na kadencję 2024-2029

Na podstawie art. 373 i art. 374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), w oparciu o dane z Centralnego Rejestru Wyborców, w związku z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572), po porozumieniu z właściwymi Komisarzami Wyborczymi - zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się liczbę radnych wybieranych na kadencję 2024-2029 do rad w poszczególnych powiatach województwa warmińsko-mazurskiego:
 1. Powiat bartoszycki - 17
 2. Powiat braniewski - 15
 3. Powiat działdowski - 19
 4. Powiat elbląski - 17
 5. Powiat ełcki - 21
 6. Powiat giżycki - 17
 7. Powiat gołdapski - 15
 8. Powiat iławski - 21
 9. Powiat kętrzyński - 17
 10. Powiat lidzbarski - 15
 11. Powiat mrągowski - 17
 12. Powiat nidzicki - 15
 13. Powiat nowomiejski - 17
 14. Powiat olecki - 15
 15. Powiat olsztyński - 25
 16. Powiat ostródzki - 21
 17. Powiat piski - 17
 18. Powiat szczycieński - 19
 19. Powiat węgorzewski - 15
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia.

wz. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
Piotr Opaczewski
II Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony