Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Rachunki bankowe

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-01-26 15:21:59 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr - brak tytułu

Rachunki bankowe
 
Kasa Starostwa Powiatowego w Giżycku jest zamknięta do odwołania.
Wszelkie płatności mogą być dokonywane przelewem bez ponoszenia dodatkowych opłat (wpłata bez prowizji) - w Oddziale Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Giżycku, ul. Gen. J. Zajączka na następujące rachunki bankowe:
 
62 9343 0005 0013 0101 2000 0010
Starostwo Powiatowe - rachunek dochodów: opłaty komunikacyjne (wydanie prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego itp.); wydanie karty wędkarskiej; dzierżawa mienia, udostępnienie informacji publicznej; opłaty geodezyjne (na przykład wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków)
 49 9343 0005 0013 0101 2000 0050 
Starostwo Powiatowe - sumy depozytowe:  zaliczki na operaty szacunkowe
 09 9343 0005 0013 0130 2000 0070
Powiat Giżycki - dochody Skarbu Państwa  (wieczyste użytkowanie) oraz od 1 września 2020 r. wpłaty związane z procedurą wydania karty parkingowej
 64 1240 5787 1111 0010 5856 4306
opłata skarbowa (rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Giżycku, Bank PEKAO S.A.)
 91 9343 0005 0013 0101 2000 0070
Starostwo Powiatowe w Giżycku: Kary pieniężne za naruszenie przepisów o rejestracji pojazdów.
 
Ponadto informujemy, że opłatę skarbową należy wnosić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Giżycku w Banku PEKAO S.A – nr rachunku:  64 1240 5787 1111 0010 5856 4306
 
W Wydziale Komunikacji i Wydziale Geodezji można dokonywać wpłat za pośrednictwem terminali płatniczych.