Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr II.20.2014 RADY POWIATU W GIŻYCKU z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Giżyckiego na lata 2014 - 2029

Informacja ogłoszona dnia 2014-12-24 10:53:23 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr II.20.2014
RADY POWIATU W GIŻYCKU

z dnia 19 grudnia 2014 r.

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Giżyckiego na lata 2014 - 2029

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.), w związku z art. 226, art. 227, art. 229 i art. 231 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany w Uchwale Nr XXXV.207.2013 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Giżyckiego na lata 2014 - 2029 (zm.: Uchwały Rady Powiatu w Giżycku Nr XXXVI.213.2014 z dnia 30 stycznia 2014 r., Nr XXXVII.218.2014 z dnia 27 lutego 2014 r. i Nr XL.231.2014 z dnia 23 maja 2014 r.) w ten sposób, że wykaz przedsięwzięć do WPF Powiatu Giżyckiego stanowiący załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.


Objaśnienia do Uchwały Nr II.20.2014 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 19 grudnia 2014 r.

Zmiany uchwały związane są ze zmianami budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2014 w zakresie planowanych na rok 2014 do realizacji programów i  projektów finansowanych z udziałem środków europejskich pn.:

  • „Nauka z pasją drogą do sukcesu” – zwiększenie o 55.446 zł w 2014 r.,
  • „Podniesienie kompetencji uczniów Technikum Nr 3 drogą do ich sukcesu zawodowego” – zwiększenie o 1.500 zł w 2014 r.,
  • „Rozwój moją szansą - wieloprofilowe wspomaganie rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem” – zwiększenie o 40.001 zł w 2014 r.,
  • „Zagraniczne praktyki szansą na rozwój kompetencji przyszłych pracowników branży gastronomiczno –hotelarskiej” – nowe zadanie z okresem realizacji: 2014-2016 r. (kwota łączna: 133.617 zł).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-12-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Makar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-12-24 10:52:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-12-24 10:53:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-12-24 10:53:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1260 raz(y)