Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Uchwała Nr XXXV/281/02 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku <font color="blue"> - zmieniona uchwałą XL/332/2002 z dn. 25.06.2002 r. </font>

Informacja ogłoszona dnia 2012-05-10 11:07:55 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXXV/281/02
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 29 stycznia 2002 r.

w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym, (t.j. D.U Nr 142 z 2001 r., poz. 1592) art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67 z 1996 r., poz. 329 z późn. zm.) oraz art. 10b ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12, poz. 96 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Z dniem 1 września 2002 r. ponadpodstawową szkołę publiczną o nazwie Zespół Szkół Zawodowych w Giżycku, przy ulicy Kościuszki 16, w skład którego wchodzą:

 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa,
 2. Technikum Gastronomiczne,
 3. Liceum Zawodowe,
 4. Liceum Techniczne,
 5. Technikum Gastronomiczne dla Dorosłych po Zasadniczej Szkole Zawodowej,
 6. Technikum Handlowe dla Dorosłych po Zasadniczej Szkole Zawodowej,
 7. Gimnazjum Sportowe

przekształca się w publiczną szkołę ponadgimnazjalną o nazwie Zespół Szkół Zawodowych w Giżycku, przy ulicy Kościuszki 16, w skład którego wchodzą:

 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla młodzieży,
 2. Technikum Gastronomiczne dla młodzieży, kształcące w zawodzie:
  - technik technologii żywienia,
  - technik organizacji usług gastronomicznych
 3. Liceum Profilowane dla młodzieży o profilu:
  - usługowo-gospodarczym,
  - ekonomiczno-administracyjnym,
  - socjalnym
 4. Technikum Gastronomiczne dla Dorosłych w formie stacjonarnej,
 5. Technikum Handlowe dla Dorosłych w formie stacjonarnej.
 6. Gimnazjum Sportowe

§ 2

Statut przekształconej szkoły zostanie nadany odrębną uchwałą.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-05-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Jarocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-05-10 11:07:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-05-10 11:07:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-05-14 15:22:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1355 raz(y)