ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Rozkłady jazdy w powiatowych przewozach pasażerskich

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-01-24 12:39:08 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr - brak tytułu

System informacji dla pasażera
Działając w oparciu o art. 15 ust. 1 pkt 3 lit. e ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.  o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.), Starosta Giżycki podaje do publicznej wiadomości rozkłady jazdy w powiatowych przewozach pasażerskich:
 1. Przewozy Krajowe i Zagraniczne „LELO” Antoni Lelo, 11-510 Mazuchówka 112
  • Zezwolenie nr 000117 GIŻYCKO - WYDMINY - GAJROWSKIE
  • Zezwolenie nr 000120 GIŻYCKO - WYDMINY - GAWLIKI WIELKIE
  • Zezwolenie nr 000121 GIŻYCKO - WYDMINY
 2. Krzysztof Zieliński Przewozy Pasażerskie Autobusem, 11-510 Biała Giżycka 5/2
  • Zezwolenie nr 0000093 RYN - GIŻYCKO - RYN
 3. Andrzej Jasionowski, 11-500 Giżycko ul. Kolejowa 2A
  • Zezwolenie nr 000122 GIŻYCKO - KRUKLANKI
  • Zezwolenie nr 000128 GIŻYCKO - SOŁTMANY
  • Zezwolenie nr 000130 GIŻYCKO - MIŁKI - KONOPKI WIELKIE
  • Zezwolenie nr 000136 GIŻYCKO - JAGODNE MAŁE
  • Zezwolenie nr 000137 GIŻYCKO - WYDMINY
 4. Beata Czaplicka, Krzysztof Czaplicki Przewozy Krajowe i Zagraniczne Osób S.C., 06-300 Przasnysz ul. Makowska 108
  • Zezwolenie nr 000139 RYN - GIŻYCKO
 5. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o., 11-500 Bystry 1H
  • przewozy pasażerskie realizowane na terenie gminy wiejskiej i gminy miejskiej miasta Giżycka – aktualne rozkłady jazdy dostępne na stronie internetowej: gizycko.kiedyprzyjedzie.pl
Rozkłady jazdy na wymienionych wyżej trasach dostępne są w postaci załączników do niniejszej informacji.

Załączniki