Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr III.37.2018 RADY POWIATU w GIŻYCKU z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Giżyckiego na lata 2019 – 2033

Informacja ogłoszona dnia 2018-12-28 11:00:25 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr III.37.2018
RADY POWIATU w GIŻYCKU
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Giżyckiego na lata 2019 – 2033
 
Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995 z późn.zm.), w związku z art. 226, art.227, art.228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.) oraz art.36 ust. 2 Ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1456 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu na lata 2019–2033 oraz wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019–2028 wraz z objaśnieniami, jak w załącznikach od nr 1 do nr 3 do niniejszej uchwały
 
§ 2
  1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
  2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
 
§ 3
Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
  1. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
  2. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
 
§ 4
Traci moc Uchwała Nr XXXVII.237.2017 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Giżyckiego na lata 2018 – 2033.
 
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-12-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Makar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-12-28 10:58:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-12-28 11:00:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-12-28 13:15:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1037 raz(y)