Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XXVI.163.2016 RADY POWIATU w GIŻYCKU z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Giżyckiego na lata 2016 - 2029

Informacja ogłoszona dnia 2016-12-28 09:21:17 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XXVI.163.2016
RADY POWIATU w GIŻYCKU
z dnia 22 grudnia 2016 r.
 
w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Giżyckiego na lata 2016 - 2029
 
   Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.), w związku z art. 226, art. 227, art. 229 i art. 231 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
Dokonuje się zmiany w Uchwale Nr XV.104.2015 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Giżyckiego na lata 2016 - 2029 (zm. uchwała Nr XVIII.119.2016 z dnia 31 marca 2016 r., uchwała Nr XX.125.2016 z dnia 30 maja 2016 r., uchwała Nr XXI.130.2016 z dnia 30 czerwca 2016 r., uchwała Nr XXII.138.2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r., uchwała Nr XXIII.150.2016 z dnia 29 września 2016 r. oraz uchwała Nr XXIV.152.2016 z dnia 27 października 2016 r.) w ten sposób, że:
  1. Wieloletnia Prognozy Finansowa stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
  2. wykaz przedsięwzięć do WPF Powiatu Giżyckiego stanowiący załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.  
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji. 
 
 
 
Objaśnienia do Uchwały Nr XXVI.163.2016 z dnia 22 grudnia 2016 r.   
Zmiany uchwały w sprawie WPF spowodowane są aktualizacją załącznika dotyczącego przedsięwzięć w zakresie aktualizacji planów finansowych na rok 2016:
  1. „Europejskie praktyki szansą na lepszą przyszłość” – zwiększenie o 100 zł,
  2. „Europejskie standardy w polskiej edukacji zawodowej” – zwiększenie o 3.500 zł,
  3. „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób zagrożonych chorobami zakaźnymi, w tym przenoszonymi przez kleszcze, na obszarze WJM oraz podniesienie standardów leczenia chorób zakaźnych poprzez rozbudowę oddziału zakaźnego szpitala powiatowego w Giżycku w celu poprawy warunków leczenia pacjentów z terenu Wielkich Jezior Mazurskich i całego województwa Warmińsko-Mazurskiego” – przesunięcie realizacji na lata 2018-2020.
 
Ponadto aktualizuje się załącznik pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” uwzględniając zmiany uchwały budżetowej Powiatu Giżyckiego na rok 2016.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-12-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Makar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-12-28 09:20:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-12-28 09:21:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-12-28 09:21:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1380 raz(y)