Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawa miejscowego

Szczegóły informacji

XXXIV.220.2017

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXIV

Kadencja: V kadencja (2014-2018)

Data wejścia w życie: 2017-10-31

Data podjęcia/podpisania: 2017-09-28

Tytuł aktu:

w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych ulic w Giżycku

Na podstawie:

art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.), art. 10 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 6a ust. 2 oraz ustawy z dnia  21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)

Treść:

uchwala się, co następuje:
 
§ 1
Pozbawia sięz dniem 1 stycznia 2018 r. nw. ulice:
 1. 4405N ul. Boczna – działka geod. nr 850, obręb geodezyjny 0002 Giżycko,
 2. 4411N ul. Emilii Plater – działki geod. nr: 289; 291, obręb geodezyjny 0002 Giżycko,
 3. 4413N ul. Górna – działki geod. nr: 749; 1093, obręb geodezyjny 0002 Giżycko,
 4. 4419N ul. Kętrzyńskiego – działki geod. nr: 541; 542; 559, obręb geodezyjny 0002 Giżycko,
 5. 4422N ul. Konarskiego – działka geod. nr 443, obręb geodezyjny 0002 Giżycko,
 6. 4434N ul. Mickiewicza – działki geod. nr: 464; 494; 558, obręb geodezyjny 0002 Giżycko,
 7. 4438N ul. Nowowiejska – działki geod. nr: 19/2; 20/2; obręb geodezyjny 0002 Giżycko,
 8. 4439N ul. Ogrodowa – działka geod. nr 761/1, obręb geodezyjny 0002 Giżycko,
 9. 4445N ul. Pionierska – działki geod. nr: 189; 517, obręb geodezyjny 0002 Giżycko,
 10. 4450N ul. Przejściowa – działka geod. nr 906, obręb geodezyjny 0002 Giżycko,
 11. 4457N ul. Sienkiewicza – działki geod. nr: 789/1; 789/2, obręb geodezyjny 0002 Giżycko,
 12. 4460N ul. Słowiańska – działki geod. nr: 871; 872, obręb geodezyjny 0002 Giżycko,
 13. 4477N ul. gen. Józefa Zajączka (poprzednio ul. Wyzwolenia) – część działki geod. nr: 638, obręb geodezyjny 0002 Giżycko,
 14. 4479N ul. Zielona – działka geod. nr 912, obręb geodezyjny 0002 Giżycko,
dotychczasowej kategorii dróg powiatowych w celu zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.