Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Szczegóły informacji

Sporządzenie operatów szacunkowych dla nieruchomości położonych w gminie Giżycko, w obrębach geodezyjnych 00015 Sulimy i 0009 Kożuchy Wielkie, na potrzeby ustalenia wartości odszkodowania za nieruchomości zajęte pod inwestycje drogowe

Status: rozstrzygnięty

Tryb: Zarządzenie nr 1.2021 Starosty Giżyckiego z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie regulaminu zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł netto

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Giżycku

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: WG.272.11.2024

Termin składania ofert / wniosków: 2024-06-14 12:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2024-06-14 13:00:00

Miejsce złożenia oferty: Pocztą elektroniczną na adres p.czerep@powiatgizycki.pl

Ogłoszono dnia: 2024-06-11 przez Piotr Czerep

Treść:

Giżycko, dnia 6 czerwca 2024 r.
WG.272.11.2024
 
Zapytanie ofertowe ogłoszeniem z dnia 6 czerwca 2024 roku
W sprawie: „Sporządzenia operatów szacunkowych dla nieruchomości położonych w gminie Giżycko, w obrębach geodezyjnych 00015 Sulimy i 0009 Kożuchy Wielkie, na potrzeby ustalenia wartości odszkodowania za nieruchomości zajęte pod inwestycje drogowe”
 
Na podstawie zarządzenia nr 1.2021 Starosty Giżyckiego z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie regulaminu zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł netto, oraz zarządzenia nr 16.2021 Starosty  Giżyckiego z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany regulaminu zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł netto,   wszczyna się postępowanie o udzielenie zamówienia  w formie zapytania ofertowego na:
„Sporządzenie operatów szacunkowych dla nieruchomości położonych w gminie Giżycko, w obrębach geodezyjnych 00015 Sulimy i 0009 Kożuchy Wielkie, na potrzeby ustalenia wartości odszkodowania za nieruchomości zajęte pod inwestycje drogowe”
Zamawiający:
Starostwo Powiatowe w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, tel. 87 428 59 58, e-mail: skrzynka@gizycko.starostwo.gov.pl
 
 1. Przedmiot zamówienia:
  Sporządzenie operatów szacunkowych dla każdej z wymienionych niżej nieruchomości określających  wartość należnego właścicielom nieruchomości odszkodowania, za zajęte przez jednostki samorządu terytorialnego nieruchomości na potrzeby realizacji inwestycji drogowych, stosownie do art. 12 ust. 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.z 2024r., poz. 311)
  Nieruchomości dla których należy sporządzić operaty szacunkowe:
  • 143/7 obręb Sulimy, gmina Giżycko, powstała z podziału działki 143/5
  • 19/35 obręb Kożuchy Wielkie, gmina Giżycko, powstała z podziału działki 19/3
  • 20/22 obręb Kożuchy Wielkie, gmina Giżycko, powstała z podziału działki 20/1
  • 20/16 obręb Kożuchy Wielkie, gmina Giżycko, powstała z podziału działki 20/8
  • 20/18 obręb Kożuchy Wielkie, gmina Giżycko, powstała z podziału działki 20/11
  • 20/20 obręb Kożuchy Wielkie, gmina Giżycko, powstała z podziału działki 20/12
  • 22/4 obręb Kożuchy Wielkie, gmina Giżycko, powstała z podziału działki 22/1
  • 22/6 obręb Kożuchy Wielkie, gmina Giżycko, powstała z podziału działki 22/2
  • 23/49 obręb Kożuchy Wielkie, gmina Giżycko, powstała z podziału działki 23
  • 25/2 obręb Kożuchy Wielkie, gmina Giżycko, powstała z podziału działki 25
  • 40/4 obręb Kożuchy Wielkie, gmina Giżycko, powstała z podziału działki 40/1
  • 40/6 obręb Kożuchy Wielkie, gmina Giżycko, powstała z podziału działki 40/2
  • 41/6 obręb Kożuchy Wielkie, gmina Giżycko, powstała z podziału działki 41
Operat szacunkowy powinien zawierać kolorowe zdjęcia nieruchomości z przeprowadzonej wizji lokalnej.
Prace należy wykonać zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2023. poz. 344 ze zm.), oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii  z dnia 5 września 2023 r. w sprawie wyceny nieruchomości (Dz.U.2023.1832)
 
 1. Termin wykonania zamówienia:
  30 września 2024 roku
   
 2. Termin i miejsce składania ofert:
  Do  14.06.2024  r. (piątek) do godz. 12.00 
  pocztą elektroniczną na adres p.czerep@powiatgizycki.pl
   
 3. Termin otwarcia ofert:
  Otwarcie ofert nastąpi w dniu  14 czerwca 2024 r. o godz. 13.00 w siedzibie Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Starostwa Powiatowego w Giżycku, ul. Gen. J. Zajączka 2, 11-500 Giżycko, pokój nr 104.
   
 4. Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena
  Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę brutto za całość prac.
   
 5. Warunki rozpatrzenia oferty:
  Warunkiem rozpatrzenia oferty będzie:
  • złożenie oferty podpisanej przez wykonawcę  w terminie i w sposób  wskazany w zapytaniu ofertowym, według wzoru, który stanowi Załącznik nr 2;
  • zaoferowanie wykonania zamówienia spełniającego wymogi niniejszego postępowania, poprzez podpisanie ustalonych warunków w załączonych formularzach.
    
 6. Dodatkowe informacje:
  Złożenie oferty nie powoduje powstania wzajemnych zobowiązań pomiędzy stronami do czasu ostatecznej decyzji podjętej przez Zamawiającego w zakresie podpisania umowy;
  Zamawiający może zaniechać dalszego prowadzenia postępowania w ramach niniejszego zapytania w przypadku nie wpłynięcia żadnej oferty lub złożenia ofert nie spełniających warunków zapytania lub zaproponowania ceny przekraczającej możliwości finansowe Zamawiającego.
   
 7. Uwagi:
  Osobami upoważnionymi do udzielania informacji są:
  Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami: Piotr Czerep tel. 87 482 15 28, e mail : p.czerep@powiatgizycki.pl 
  Inspektor Katarzyna Eustachiewicz, tel. 87 429 17 57 wew. 31, e mail: mienie@powiatgizycki.pl  .
 
 
Załącznik:
Załącznik nr 1 - Projekt umowy
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – Klauzula RODO

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Piotr Czerep
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-11 09:34:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-11 09:40:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Kusznerczuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-18 12:34:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
71 raz(y)