Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Szczegóły informacji

Skanowanie analogowych dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych ewidencji gruntów i budynków powiatu giżyckiego.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: Zarządzenie nr 1.2021 Starosty Giżyckiego z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie regulaminu zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł netto

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Giżycku

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: WG.272.5.2024

Termin składania ofert / wniosków: 2024-05-24 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2024-05-24 12:00:00

Miejsce złożenia oferty: pocztą elektroniczną na adres geodeta@powiatgizycki.pl

Ogłoszono dnia: 2024-05-17 przez Piotr Czerep

Treść:

Giżycko, dnia 16 maja 2024 r.
WG.272.5.2024
 
Zapytanie ofertowe z ogłoszeniem z dnia 16 maja 2024 roku
 
SKANOWANIE ANALOGOWYCH DOKUMENTÓW UZASADNIAJĄCYCH WPISY DO BAZY DANYCH EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW POWIATU GIŻYCKIEGO
 
Na podstawie zarządzenia nr 1.2021 Starosty Giżyckiego z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie regulaminu zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł netto, oraz zarządzenia nr 16.2021 Starosty  Giżyckiego z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany regulaminu zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł netto,   wszczyna się postępowanie o udzielenie zamówienia  w formie zapytania ofertowego na:
„Skanowanie analogowych dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych ewidencji gruntów i budynków powiatu giżyckiego”
 
 1. Zamawiający:
  Starostwo Powiatowe w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, tel. 87 429 18 39, fax. 87 428 55 06, e-mail: skrzynka@gizycko.starostwo.gov.pl
 2. Przedmiot zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zeskanowanie analogowych dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych ewidencyjnych dla wszystkich gmin powiatu Giżyckiego (format JPG) oraz utworzenie repozytorium.
  Szczegółowy opis prac określony został w Warunkach Technicznych, stanowiących Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego WG.272.5.2024.
 3. Termin wykonania zamówienia:
  Do dnia  15.11.2024 r.
 4. Termin i miejsce składania ofert:
  Do 24.05.2024 roku (piątek) do godz. 10.00 
  pocztą elektroniczną na adres geodeta@powiatgizycki.pl  
 5. Termin otwarcia ofert:
  Otwarcie ofert nastąpi w dniu  24 maja  2024 r. o godz. 12.00 w siedzibie Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Starostwa Powiatowego w Giżycku, ul. Gen. J. Zajączka 2, 11-500 Giżycko, pokój nr 104.
 6. Kryteria oceny ofert:
  Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę brutto za całość prac.
 7. Warunki rozpatrzenia oferty:
  Warunkiem rozpatrzenia oferty będzie:
  1. złożenie oferty w terminie i w sposób opisany w pkt 4 na formularzu, który stanowi Załącznik nr 4;
  2. zaoferowanie wykonania zamówienia spełniającego wymogi niniejszego postępowania, poprzez podpisanie ustalonych warunków w załączonych formularzach.
 8. Dodatkowe informacje:
  1. złożenie oferty nie powoduje powstania wzajemnych zobowiązań pomiędzy stronami do czasu ostatecznej decyzji podjętej przez Zamawiającego w zakresie podpisania umowy;
  2. Zamawiający może zaniechać dalszego prowadzenia postępowania w ramach niniejszego zapytania w przypadku nie wpłynięcia żadnej oferty lub złożenia ofert nie spełniających warunków zapytania lub zaproponowania ceny przekraczającej możliwości finansowe Zamawiającego.
 9. Uwagi:
  Osoby upoważnione do udzielania informacji:
 
Załącznik:
1. Załącznik nr 1 – Warunki techniczne wykonania prac
2. Załącznik nr 2 - Projekt umowy
3. Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy
4. Załącznik nr 4 - Klauzula RODO
5. Załącznik nr 5 – Projekt umowy powierzenia danych

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-05-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Piotr Czerep
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-05-17 09:47:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-05-17 09:59:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-13 08:08:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
412 raz(y)