ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-01-18
Termin składania ofert / wniosków
2022-01-28 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Świadczenie usługi w postaci stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Giżyckiego"
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 36.7 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-01-14
Termin składania ofert / wniosków
2022-01-21 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa artykułów biurowych do Starostwa Powiatowego w Giżycku.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 163.6 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-08-12
Termin składania ofert / wniosków
2021-09-02 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Kompleksowa obsługa prawna w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej Starostwa Powiatowego w Giżycku i organów powiatu
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Informacja o unieważnieniu postępowania. (PDF, 223.4 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2021-06-21
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-28 15:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zapytanie ofertowe z zakresu stwierdzania zgonu, wystawiania kart zgonu oraz ustalania jego przyczyn na terenie powiatu giżyckiego
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • formularz ofertowy (DOC, 42 KiB)
 • projekt umowy (PDF, 157.9 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 37.4 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-12-04
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-16 15:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zapytanie ofertowe z zakresu stwierdzania zgonu, wystawiania kart zgonu oraz ustalania jego przyczyn na terenie powiatu giżyckiego.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego (DOC, 40.5 KiB)
 • zalacznik_nr_2_projekt_umowy (PDF, 174 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 33.2 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-10-02
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-12 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (wraz z usługą dystrybucji) w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Komplet dokumentów (ogłoszenie, SIWZ, załączniki) (ZIP, 470.7 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 226.1 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2020-02-17
Termin składania ofert / wniosków
2020-02-27 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie mebli biurowych do Starostwa Powiatowego w Giżycku
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie wraz z kompletem załączników. (ZIP, 2.7 MiB)
 • Informacja o zmianach w treści ogłoszenia z dnia 20.02.2020 r. (PDF, 427.5 KiB)
 • Zmieniony załącznik nr 2 - formularz ofertowy (DOC, 57.5 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 173.4 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2019-11-13
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-26 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Giżycku oraz odbiór i utylizacja wycofanych tablic rejestracyjnych.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie wraz z kompletem załączników - po zmianie z dn. 15.11.2019 (ZIP, 170.3 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania z dnia 15.11.2019 r. (PDF, 115.2 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania. (PDF, 109.9 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2019-07-24
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-06 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie prac remontowych w budynku przy al. 1 Maja 14 w Giżycku
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Komplet dokumentów (ogłoszenie, załączniki) (ZIP, 305.1 KiB)
 • informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 164.7 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2019-07-10
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-23 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie prac remontowych w budynku przy al. 1 Maja 14 w Giżycku
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Komplet dokumentów (ogłoszenie, załączniki) (ZIP, 256 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. (PDF, 171.5 KiB)
Lp 11
Data ogłoszenia
2019-06-28
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-15 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Giżyckiego”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Komplet dokumentów (ogłoszenie, SIWZ, załączniki) (ZIP, 4.5 MiB)
 • Odpowiedź na pytania z dnia 04.07.2019 r. plus wyjaśnienie (PDF, 104.3 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania z dnia 08.07.2019 r. (PDF, 102.7 KiB)
 • OPZ (załącznik nr 1 do SIWZ) po zmianach z dnia 04 i 08 lipca 2019 r. (PDF, 449.2 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia - zmieniony termimn składania ofert (PDF, 195.1 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania z dnia 09.07.2019 r. (PDF, 121 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 77.5 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania. (PDF, 190.4 KiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2018-06-12
Termin składania ofert / wniosków
2018-06-26 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa i montaż drzwi przeciwpożarowych w Starostwie Powiatowym w Giżycku
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie. (PDF, 1.1 MiB)
 • Formularz ofertowy. (DOCX, 18.2 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 275.2 KiB)