ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-02-10
Termin składania ofert / wniosków
2022-02-21 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa tonerów i tuszy do Starostwa Powiatowego w Giżycku
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-01-26
Termin składania ofert / wniosków
2022-02-07 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa artykułów biurowych do Starostwa Powiatowego w Giżycku.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
  • wydłużenie terminu skladania ofert (PDF, 105.3 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-10-27
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-04 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
  • Ogłoszenie wraz z załącznikami (ZIP, 1.9 MiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-08-12
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-24 15:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zapytanie ofertowe z zakresu stwierdzania zgonu, wystawiania kart zgonu oraz ustalania jego przyczyn na terenie powiatu giżyckiego.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
  • Formularz ofertowy (DOC, 40.5 KiB)
  • Projekt umowy (PDF, 174 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-07-30
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-10 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup środków ochrony osobistej w ramach programu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Status zamówienia
w toku
Załączniki
  • Ogłoszenie wraz z załącznikami (PDF, 1.5 MiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-07-30
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-10 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup sprzętu komputerowego w ramach programu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Status zamówienia
w toku
Załączniki
  • Ogłoszenie wraz z załącznikami (PDF, 1.2 MiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2015-06-30
Termin składania ofert / wniosków
2016-06-30 15:22:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zmiana ogłoszenia z dnia 23 czerwca 2015 r. o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie publicznego transportu zbiorowego
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 8
Data ogłoszenia
2015-06-23
Termin składania ofert / wniosków
2016-06-30 14:23:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie publicznego transportu zbiorowego
Status zamówienia
w toku
Załączniki