ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2024-06-11
Termin składania ofert / wniosków
2024-06-14 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Sporządzenie operatów szacunkowych dla nieruchomości położonych w gminie Giżycko, w obrębach geodezyjnych 00015 Sulimy i 0009 Kożuchy Wielkie, na potrzeby ustalenia wartości odszkodowania za nieruchomości zajęte pod inwestycje drogowe
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • skan podpisanego ogłoszenia (PDF, 158 KiB)
 • Załącznik nr 1 - projekt umowy (PDF, 71.1 KiB)
 • Załącznik nr 2 - formularz ofertowy (DOCX, 15.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 - klauzula RODO (PDF, 49.5 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 48.7 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2024-06-06
Termin składania ofert / wniosków
2024-06-18 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usługi w postaci stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Giżyckiego
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 87 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 45 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 156.1 KiB)
 • Klauzula informacyjna do umowy (PDF, 74.4 KiB)
 • Załącznik do umowy - karta stwierdzania zgonu (PDF, 76.6 KiB)
 • unieważnienie (PDF, 35.9 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2024-05-17
Termin składania ofert / wniosków
2024-05-24 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Skanowanie analogowych dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych ewidencji gruntów i budynków powiatu giżyckiego.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie wraz z kompletem załączników. (ZIP, 631.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 108.8 KiB)
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania. (PDF, 49.1 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2024-01-08
Termin składania ofert / wniosków
2024-01-17 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usługi w postaci stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Giżyckiego
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 87.1 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 45 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 156.1 KiB)
 • Klauzula do umowy (PDF, 74.4 KiB)
 • Załącznik do umowy - karta stwierdzania zgonu (PDF, 76.6 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 34.3 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2024-01-04
Termin składania ofert / wniosków
2024-01-11 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Drugie zaproszenie do składania ofert w ramach konkursu na udzielanie świadczeń na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Giżycku orzekającej o zdolności do służby wojskowej
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 91.7 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOCX, 19.8 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 90.9 KiB)
 • Klauzula informacyjna do umowy (PDF, 73.8 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 40.6 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2023-12-19
Termin składania ofert / wniosków
2024-01-03 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zaproszenie do składania ofert w ramach konkursu na udzielanie świadczeń na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Giżycku orzekającej o zdolności do służby wojskowej
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (PDF, 91.6 KiB)
 • FORMULARZ OFERTOWY (DOCX, 19.8 KiB)
 • PROJEKT UMOWY (PDF, 90.9 KiB)
 • Klauzula informacyjna do umowy (PDF, 73.8 KiB)
 • Unieważanienie (PDF, 39.3 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2023-08-31
Termin składania ofert / wniosków
2023-09-12 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Skanowanie analogowych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (operaty klasyfikacji gruntów) oraz włączenie ich do programu Ośrodek
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie z kompletem załączników (ZIP, 385.4 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty. (PDF, 79.7 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2023-07-28
Termin składania ofert / wniosków
2023-08-17 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Sporządzenie operatów szacunkowych dla nieruchomości celem określenia wartości rynkowej prawa własności gruntu dla potrzeb aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie wraz z kompletem załączników. (ZIP, 243.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty. (PDF, 64.9 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2023-06-27
Termin składania ofert / wniosków
2023-06-30 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Sporządzenie operatów szacunkowych dla nieruchomości stanowiących własność Powiatu Giżyckiego położonych w obrębie geodezyjnym 0002 Bogacko, gmina Giżycko
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Komplet dokumentów (skan ogłoszenia oraz załączniki) (ZIP, 275.2 KiB)
 • Informacja dla oferentów (DOCX, 31.1 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 64.6 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2023-06-09
Termin składania ofert / wniosków
2023-06-23 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Świadczenie usługi w postaci stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Giżyckiego"
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 87.1 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 45 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 155.3 KiB)
 • Klauzula informacyjna (PDF, 74.4 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 34.6 KiB)
Lp 11
Data ogłoszenia
2023-05-25
Termin składania ofert / wniosków
2023-06-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przeliczanie rzędnych punktów osnów z układu KRONSZTAD 60 I KRONSZTAD 86 do układu PL-EVRF2007-NH
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie z kompletem załączników (ZIP, 859.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 70.9 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty. (PDF, 93.4 KiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2023-05-18
Termin składania ofert / wniosków
2023-05-25 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Drugie zaproszenie do składania ofert w ramach konkursu na udzielanie świadczeń na potrzeby Powiatowej Komisji lekarskiej w Giżycku orzekającej o zdolności do służby wojskowej (badania specjalistyczne: kardiologiczne, okulistyczne oraz badania psychologiczne).
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (PDF, 180.1 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOCX, 19.8 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 91.1 KiB)
 • Klauzula informacyjna do umowy (DOCX, 18.4 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 38.7 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2023-05-08
Termin składania ofert / wniosków
2023-05-15 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zaproszenie do składania ofert w ramach konkursu na udzielanie świadczeń na potrzeby Powiatowej Komisji lekarskiej w Giżycku orzekającej o zdolności do służby wojskowej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (PDF, 179.9 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOCX, 19.9 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 91 KiB)
 • Klauzula informacyjna do umowy (DOCX, 18.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty - oferta częściowa (PDF, 42.8 KiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2023-03-07
Termin składania ofert / wniosków
2023-03-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zapytanie ofertowe z ogłoszeniem na świadczenie usługi polegającej na przewozie zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie powiatu giżyckiego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • zapytanie ofertowe (PDF, 239.7 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 37.5 KiB)
 • Projekt umowy (DOC, 57 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 37.4 KiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2023-02-17
Termin składania ofert / wniosków
2023-03-07 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa tuszy i tonerów do Starostwa Powiatowego w Giżycku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze oferty. (PDF, 485.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji