ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-08-12
Termin składania ofert / wniosków
2021-09-02 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Kompleksowa obsługa prawna w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej Starostwa Powiatowego w Giżycku i organów powiatu
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-07-20
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-04 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Giżyckiego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Komplet dokumentów - ogłoszenie i załączniki. (ZIP, 89.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 241.4 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-06-21
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-28 15:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zapytanie ofertowe z zakresu stwierdzania zgonu, wystawiania kart zgonu oraz ustalania jego przyczyn na terenie powiatu giżyckiego
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • formularz ofertowy (DOC, 42 KiB)
 • projekt umowy (PDF, 157.9 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 37.4 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2021-04-08
Termin składania ofert / wniosków
2021-04-22 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług telefonii komórkowej na rzecz wybranych powiatowych jednostek organizacyjnych wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych (UWAGA - zmiany!)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Komplet dokumentów - ogłoszenie i załączniki. (ZIP, 70.5 KiB)
 • Odpowiedź Zamawiającego na pytania z dnia 16.04.2021 r. (PDF, 394.4 KiB)
 • Odpowiedź Zamawiającego na kolejne pytania z dnia 16.04.2021 r. (PDF, 290.2 KiB)
 • Informacja Zamawiającego o zmianach w treści ogłoszenia (PDF, 334.4 KiB)
 • Komplet dokumentów - ogłoszenie i załączniki - po zmianach (ZIP, 71 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty. (PDF, 165.5 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2021-02-04
Termin składania ofert / wniosków
2021-02-11 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Sporządzenie Świadectwa Charakterystyki Energetycznej dwóch budynków Powiatu Giżyckiego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie z kompletem załączników (ZIP, 1.3 MiB)
 • odpowiedź na pytanie z dnia 09 lutego 2021 r. (PDF, 321.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 163.9 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2021-01-21
Termin składania ofert / wniosków
2021-02-05 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa artykułów biurowych oraz tuszy i tonerów do Starostwa Powiatowego w Giżycku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Komplet dokumentów (ogłoszenie, załączniki) (ZIP, 115.7 KiB)
 • Protokół z otwarcia ofert (PDF, 282.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 190.2 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2020-12-04
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-16 15:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zapytanie ofertowe z zakresu stwierdzania zgonu, wystawiania kart zgonu oraz ustalania jego przyczyn na terenie powiatu giżyckiego.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego (DOC, 40.5 KiB)
 • zalacznik_nr_2_projekt_umowy (PDF, 174 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 33.2 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2020-11-05
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-23 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie odbioru, przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich zwrotów w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. na rzecz Starostwa Powiatowego w Giżycku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Komplet dokumentów (ogłoszenie, SIWZ, załączniki) (ZIP, 125.8 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania z dnia 10.11.2020 r. (PDF, 1.2 MiB)
 • Zmieniony załącznik nr 2 - formularz oferty (DOC, 77 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania z dnia 12.11.2020 r. (PDF, 427.1 KiB)
 • Zmieniony załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (DOC, 98.5 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania z dnia 16.11.2020 r. (PDF, 587.7 KiB)
 • Załącznik nr 6 po zmianach (DOC, 96 KiB)
 • Załącznik nr 1 po zmianach (DOC, 98.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 297.2 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty. (PDF, 219.1 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2020-11-04
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Komplet dokumentów (ogłoszenie, SIWZ, załączniki) (ZIP, 410.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 96.8 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty. (PDF, 86.5 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2020-11-04
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-16 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (wraz z usługą dystrybucji) w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Komplet dokumentów (ogłoszenie, SIWZ, załączniki) (ZIP, 297.1 KiB)
 • Ogłoszenie - wydruk z BZP (PDF, 142.4 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania z dnia 10.11.2020 r. (PDF, 280.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 261.6 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty. (PDF, 299.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. (PDF, 100.9 KiB)
Lp 11
Data ogłoszenia
2020-10-27
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-04 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie wraz z załącznikami (ZIP, 1.9 MiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2020-10-02
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-12 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (wraz z usługą dystrybucji) w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Komplet dokumentów (ogłoszenie, SIWZ, załączniki) (ZIP, 470.7 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 226.1 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2020-09-11
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-14 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Giżycka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie umieszczone w Dzienniku Urzędowym (PDF, 235.2 KiB)
 • Komplet dokumentów (ogłoszenie, SIWZ, załączniki) (ZIP, 6.5 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania z dnia 02.10.2020 r. (PDF, 2 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 515.2 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty. (PDF, 883.2 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy. (PDF, 194.8 KiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2020-08-12
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-24 15:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zapytanie ofertowe z zakresu stwierdzania zgonu, wystawiania kart zgonu oraz ustalania jego przyczyn na terenie powiatu giżyckiego.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Formularz ofertowy (DOC, 40.5 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 174 KiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2020-07-30
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-10 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup środków ochrony osobistej w ramach programu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie wraz z załącznikami (PDF, 1.5 MiB)

Nawigacja między stronami listy informacji