ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-03-10
Termin składania ofert / wniosków
2022-03-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych – działka nr 1 obręb Żabinka, gmina Kruklanki.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie wraz z kompletem załączników. (ZIP, 760.2 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 230.5 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-02-24
Termin składania ofert / wniosków
2022-03-10 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Obsługa bankowa budżetu Powiatu w okresie od dnia 1 czerwca 2022 roku do dnia 31 maja 2028 roku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe - ogłoszenie (DOC, 119 KiB)
 • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (DOC, 86.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy (DOCX, 21.8 KiB)
 • Ogłoszenie wyniku postępowania. (PDF, 336.3 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-02-10
Termin składania ofert / wniosków
2022-02-21 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa tonerów i tuszy do Starostwa Powiatowego w Giżycku
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-01-26
Termin składania ofert / wniosków
2022-02-07 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa artykułów biurowych do Starostwa Powiatowego w Giżycku.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • wydłużenie terminu skladania ofert (PDF, 105.3 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2022-01-18
Termin składania ofert / wniosków
2022-01-28 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Świadczenie usługi w postaci stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Giżyckiego"
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 36.7 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2022-01-18
Termin składania ofert / wniosków
2022-01-26 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zapytanie ofertowe z ogłoszeniem w sprawie ustalenia granic działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków obrębu Kożuchy Wielkie, gmina Giżycko numerami 146/4, 146/3, 145/2, 149, 148/2
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe WG.272.1.2022.pdf (PDF, 480.4 KiB)
 • Zał1_WG.272.1.2022_kopia_mapy_ewidencyjnej.pdf (PDF, 47.5 KiB)
 • Zał2_WG.272.1.2022_UMOWA_projekt.pdf (PDF, 67 KiB)
 • Zał3_Formularz Ofertowy_2022_WG.272.1.2022.docx (DOCX, 15.3 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 119.9 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2022-01-14
Termin składania ofert / wniosków
2022-01-21 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa artykułów biurowych do Starostwa Powiatowego w Giżycku.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 163.6 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2021-08-12
Termin składania ofert / wniosków
2021-09-02 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Kompleksowa obsługa prawna w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej Starostwa Powiatowego w Giżycku i organów powiatu
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Informacja o unieważnieniu postępowania. (PDF, 223.4 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2021-07-20
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-04 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Giżyckiego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Komplet dokumentów - ogłoszenie i załączniki. (ZIP, 89.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 241.4 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2021-06-21
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-28 15:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zapytanie ofertowe z zakresu stwierdzania zgonu, wystawiania kart zgonu oraz ustalania jego przyczyn na terenie powiatu giżyckiego
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • formularz ofertowy (DOC, 42 KiB)
 • projekt umowy (PDF, 157.9 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 37.4 KiB)
Lp 11
Data ogłoszenia
2021-04-08
Termin składania ofert / wniosków
2021-04-22 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług telefonii komórkowej na rzecz wybranych powiatowych jednostek organizacyjnych wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych (UWAGA - zmiany!)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Komplet dokumentów - ogłoszenie i załączniki. (ZIP, 70.5 KiB)
 • Odpowiedź Zamawiającego na pytania z dnia 16.04.2021 r. (PDF, 394.4 KiB)
 • Odpowiedź Zamawiającego na kolejne pytania z dnia 16.04.2021 r. (PDF, 290.2 KiB)
 • Informacja Zamawiającego o zmianach w treści ogłoszenia (PDF, 334.4 KiB)
 • Komplet dokumentów - ogłoszenie i załączniki - po zmianach (ZIP, 71 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty. (PDF, 165.5 KiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2021-02-04
Termin składania ofert / wniosków
2021-02-11 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Sporządzenie Świadectwa Charakterystyki Energetycznej dwóch budynków Powiatu Giżyckiego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie z kompletem załączników (ZIP, 1.3 MiB)
 • odpowiedź na pytanie z dnia 09 lutego 2021 r. (PDF, 321.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 163.9 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2021-01-21
Termin składania ofert / wniosków
2021-02-05 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa artykułów biurowych oraz tuszy i tonerów do Starostwa Powiatowego w Giżycku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Komplet dokumentów (ogłoszenie, załączniki) (ZIP, 115.7 KiB)
 • Protokół z otwarcia ofert (PDF, 282.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 190.2 KiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2020-12-04
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-16 15:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zapytanie ofertowe z zakresu stwierdzania zgonu, wystawiania kart zgonu oraz ustalania jego przyczyn na terenie powiatu giżyckiego.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego (DOC, 40.5 KiB)
 • zalacznik_nr_2_projekt_umowy (PDF, 174 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 33.2 KiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2020-11-05
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-23 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie odbioru, przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich zwrotów w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. na rzecz Starostwa Powiatowego w Giżycku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Komplet dokumentów (ogłoszenie, SIWZ, załączniki) (ZIP, 125.8 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania z dnia 10.11.2020 r. (PDF, 1.2 MiB)
 • Zmieniony załącznik nr 2 - formularz oferty (DOC, 77 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania z dnia 12.11.2020 r. (PDF, 427.1 KiB)
 • Zmieniony załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (DOC, 98.5 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania z dnia 16.11.2020 r. (PDF, 587.7 KiB)
 • Załącznik nr 6 po zmianach (DOC, 96 KiB)
 • Załącznik nr 1 po zmianach (DOC, 98.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 297.2 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty. (PDF, 219.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji