ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 121
Data ogłoszenia
2016-09-16
Termin składania ofert / wniosków
2016-10-04 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi powiatowej nr 1734 N na odcinku Jeziorowskie – Kruklanki o długości 1500 m.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Komplet dokumentów (ogłoszenie, SIWZ, przedmiary, druki) (ZIP, 276.6 KiB)
 • Gdzie znajduje się projekt techniczny? (PDF, 25.3 KiB)
 • sprostowanie (PDF, 31.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 27.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 36 KiB)
 • Ogłoszenie o zawarciu umowy. (PDF, 85.7 KiB)
Lp 122
Data ogłoszenia
2016-09-13
Termin składania ofert / wniosków
2016-09-29 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi powiatowej nr 1728 N na odcinku Sterławki Wlk. - Jeziorko
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Komplet dokumentów (ogłoszenie, SIWZ, przedmiary, dokumentacja techn.) (ZIP, 4.6 MiB)
 • sprostowanie (PDF, 30.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 27 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 34.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zawarciu umowy. (PDF, 85.2 KiB)
Lp 123
Data ogłoszenia
2016-08-12
Termin składania ofert / wniosków
2016-08-22 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zapytanie ofertowe na weryfikację, aktualizację i uszczegółowienie koncepcji przebiegu oraz programu funkcjonalno-użytkowego Mazurskiej Pętli Rowerowej oraz przygotowanie części SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) na wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie zapytania ofertowego (DOCX, 126.8 KiB)
 • Gdzie jest reszta dokumentacji? (PDF, 13.1 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 372.4 KiB)
Lp 124
Data ogłoszenia
2016-08-08
Termin składania ofert / wniosków
2016-08-22 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług z zakresu administratora obsługi informatycznej.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Komplet dokumentów (ogłoszenie, druki) (ZIP, 35.3 KiB)
Lp 125
Data ogłoszenia
2016-07-26
Termin składania ofert / wniosków
2016-08-12 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa chodnika przy drodze pow. nr 1738 N w miejscowości Kruklanki (strona prawa, od siedziby Nadleśnictwa Borki do skrzyżowania z drogą pow. nr 1734 N), w lokalizacji od km 1+098 do km 1+229
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Komplet dokumentów (ogłoszenie, SIWZ, druki) (ZIP, 233.8 KiB)
 • Gdzie znajduje się projekt techniczny? (PDF, 18.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 39.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zawarciu umowy. (PDF, 61.7 KiB)
Lp 126
Data ogłoszenia
2016-07-25
Termin składania ofert / wniosków
2016-08-10 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wymiana nawierzchni chodnika przy drodze pow. nr 1720N: dr. kraj. nr 63 (Miłki) - Marcinowa Wola, w miejscowości Marcinowa Wola, od km 4+924 do km 5+464
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Komplet dokumentów (ogłoszenie, SIWZ, specyfikacje, druki) (ZIP, 487.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 35.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zawarciu umowy. (PDF, 61.6 KiB)
Lp 127
Data ogłoszenia
2016-07-22
Termin składania ofert / wniosków
2016-09-01 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Giżycka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów w okresie od 1.12.2016 do31.12.2017.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Komplet dokumentów (ogłoszenie, SIWZ, druki) (ZIP, 929.1 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania z dnia 12.08.2016 - cz.1 (PDF, 978.7 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania z dnia 12.08.2016 - cz.2 (PDF, 1.5 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania z dnia 22.08.2016 r. (PDF, 178.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 554.2 KiB)
Lp 128
Data ogłoszenia
2016-07-22
Termin składania ofert / wniosków
2016-08-08 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa chodnika przy drodze pow. nr 1726 N Ryn - Stara Rudówka w m. Stara Rudówka w lokalizacji od km 6+614 do km 6+885 długości 0,271 km (strona lewa).
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Komplet dokumentów (ogłoszenie, SIWZ, druki) (ZIP, 236.6 KiB)
 • Gdzie znajduje się projekt budowlany? (PDF, 13.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 38 KiB)
 • Ogłoszenie o zawarciu umowy. (PDF, 61.8 KiB)
Lp 129
Data ogłoszenia
2016-07-15
Termin składania ofert / wniosków
2016-08-01 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa zatoki autobusowej w m. Jagodne Wielkie w ciągu drogi powiatowej nr 1718 N na działce o nr 190/1
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Komplet dokumentów (ogłoszenie, SIWZ, specyfikacje, druki) (ZIP, 1.6 MiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty. (PDF, 39.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zawarciu umowy. (PDF, 60.5 KiB)
Lp 130
Data ogłoszenia
2016-07-15
Termin składania ofert / wniosków
2016-08-01 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni na drodze pow. nr 1726 N Ryn - Stara Rudówka -dr. woj. nr 643, od km 1+637 do km 2+487 długości 0,850 km
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Komplet dokumentów (ogłoszenie, SIWZ, specyfikacje, druki) (ZIP, 2.1 MiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 37.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zawarciu umowy. (PDF, 61.6 KiB)
Lp 131
Data ogłoszenia
2016-07-14
Termin składania ofert / wniosków
2016-08-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przetarg nieograniczony na obsługę prawną Starostwa Powiatowego w Giżycku i organów powiatu.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Komplet dokumentów (ogłoszenie, SIWZ, druki) (ZIP, 262.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 107.7 KiB)
Lp 132
Data ogłoszenia
2016-07-08
Termin składania ofert / wniosków
2016-08-02 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 5.565.685 zł (słownie złotych: pięć milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć 00/100) UWAGA: zmiana terminu składania ofert.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Komplet dokumentów (ogłoszenie, SIWZ, druki) (ZIP, 112 KiB)
 • Pomocnicze dokumenty (NIP, REGON, zaświadczenia, wybór Starosty...) (ZIP, 2 MiB)
 • Zmiany w SIWZ i treści ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert. (PDF, 30.9 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania z dnia 14.07.2016 r. (PDF, 49.8 KiB)
 • Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu długoterminowego. (PDF, 377.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 245.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zawarciu umowy. (PDF, 31.6 KiB)
Lp 133
Data ogłoszenia
2016-07-05
Termin składania ofert / wniosków
2016-07-20 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni na drodze pow. nr 1616 N gr. pow. - Słabowo - Ryn, na odcinkach: od km 3+171 do km 3+245, długości 0,074 km i od km 4+675 do km 4+870, długości 0,198 km
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Komplet dokumentów (ogłoszenie, SIWZ, druki) (ZIP, 209.1 KiB)
 • Gdzie znajduje się dokumentacja techniczna? (PDF, 13 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 36.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zawarciu umowy. (PDF, 63.4 KiB)
Lp 134
Data ogłoszenia
2016-07-05
Termin składania ofert / wniosków
2016-07-11 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji na przebudowę skrzyżowania i chodników drogi pow. nr 1736 N z droga gminną w miejscowości Sulimy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Komplet dokumentów (ogłoszenie, SIWZ, druki) (ZIP, 59.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 15.5 KiB)
Lp 135
Data ogłoszenia
2016-06-29
Termin składania ofert / wniosków
2016-07-14 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa chodnika przy drodze pow. nr 1726 N Ryn - Stara Rudówka w miejscowości Stara Rudówka, w lokalizacji od km 6+442 do km 6+885
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Komplet dokumentów (ogłoszenie, SIWZ, druki) (ZIP, 206.9 KiB)
 • Gdzie znajduje się projekt budowlany? (PDF, 13.1 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania. (PDF, 38.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji