ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 121
Data ogłoszenia
2016-06-29
Data rozstrzygnięcia
2016-07-21
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa chodnika przy drodze pow. nr 1726 N Ryn - Stara Rudówka w miejscowości Stara Rudówka, w lokalizacji od km 6+442 do km 6+885
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania. (PDF, 38.2 KiB)
Lp 122
Data ogłoszenia
2016-06-27
Data rozstrzygnięcia
2016-07-20
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie chodnika przy drodze pow. nr 1853 N Talki -Pańska Wola w miejscowości Biała Giżycka, w lokalizacji od km 3+143 do km 3+231 oraz od km 3+409 do km 3+440
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 36 KiB)
 • Ogłoszenie o zawarciu umowy. (PDF, 63.1 KiB)
Lp 123
Data ogłoszenia
2016-06-22
Data rozstrzygnięcia
2016-07-20
Tytuł zamówienia publicznego
Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1823 N Giżycko - Kożuchy Wielkie - Kruklin - Sucholaski, na odcinkach: od km 0+438 do km 0+662, długości 0,224 km oraz od km 0+813 do km 0+94, długości 0,127 km
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 37.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zawarciu umowy. (PDF, 63 KiB)
Lp 124
Data ogłoszenia
2016-06-17
Data rozstrzygnięcia
2016-07-12
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi powiatowej nr 1710N Miłki - Lipińskie - Wydminy, w miejscowości Lipińskie, w lokalizacji od km 5+235 do km 5+535, długości 0,300 km
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 36.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zawarciu umowy. (PDF, 40.7 KiB)
Lp 125
Data ogłoszenia
2016-06-15
Data rozstrzygnięcia
2016-07-12
Tytuł zamówienia publicznego
Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni na drodze powiatowej nr 1720N: dr. kraj. nr 63 (Miłki) - Marcinowa Wola - granica powiatu, na odcinku Miłki - Marcinowa Wola, w lokalizacji od km 0+858 do km 1+318, długości 0,460 km
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 35.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zawarciu umowy. (PDF, 41.8 KiB)
Lp 126
Data ogłoszenia
2016-06-09
Data rozstrzygnięcia
2016-07-12
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie zatok autobusowych przy drogach powiatowych.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 37.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zawarciu umowy. (PDF, 40.5 KiB)
Lp 127
Data ogłoszenia
2016-06-06
Data rozstrzygnięcia
2016-06-30
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi pow. nr 1859 N: dr. woj. nr 655 (Pietrasze)-gr. pow., w lokalizacji od km 0+770 do km 0+970, długości 0,200 km
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 35.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zawarciu umowy. (PDF, 40.6 KiB)
Lp 128
Data ogłoszenia
2016-06-01
Data rozstrzygnięcia
2016-07-12
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa ciągu pieszego przy ulicy Białostockiej w Giżycku (od ulicy Gdańskiej do ulicy Warmińskiej).
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 39.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zawarciu umowy. (PDF, 41.1 KiB)
Lp 129
Data ogłoszenia
2016-05-31
Data rozstrzygnięcia
2016-06-27
Tytuł zamówienia publicznego
Wymiana nawierzchni chodnika przy drodze pow. nr 1738 N gr. pow. - Kruklanki - Żywki - Mazuchówka, w miejscowości Sołtmany od km 10+569 do km 10+811, długości 0,242 km.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 37.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zawarciu umowy. (PDF, 41.4 KiB)
Lp 130
Data ogłoszenia
2016-04-15
Data rozstrzygnięcia
2016-05-16
Tytuł zamówienia publicznego
Likwidacja miejsc niebezpiecznych i przełomów na drogach powiatowych.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 35.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zawarciu umowy. (PDF, 40.9 KiB)
Lp 131
Data ogłoszenia
2016-04-15
Data rozstrzygnięcia
2016-05-11
Tytuł zamówienia publicznego
Odnowa nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 35.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zawarciu umowy. (PDF, 35.3 KiB)
Lp 132
Data ogłoszenia
2016-04-08
Data rozstrzygnięcia
2016-04-19
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach przebudowy ulicy Suwalskiej w Giżycku, na odcinku od skrzyżowania z ul. Gdańską do skrzyżowania z ul. Staszica
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 29.9 KiB)
Lp 133
Data ogłoszenia
2016-03-18
Data rozstrzygnięcia
2016-03-29
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach przebudowy drogi pow. nr 1718N: dr. kraj. nr 63 – Rydzewo – Jagodne Małe w m. Rydzewo
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 27.6 KiB)
Lp 134
Data ogłoszenia
2016-03-17
Data rozstrzygnięcia
2016-04-26
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa ulicy Suwalskiej w Giżycku na odcinku od skrzyżowania z ul. Gdańską do skrzyżowania z ul. Staszica UWAGA - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 38.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zawarciu umowy. (PDF, 45.5 KiB)
Lp 135
Data ogłoszenia
2016-02-25
Data rozstrzygnięcia
2016-04-04
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi powiatowej nr 1718 N dr. kraj. nr 63 - Rydzewo - Jagodne Małe w m. Rydzewo
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty. (PDF, 39.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zawarciu umowy. (PDF, 41.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji