ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 106
Data ogłoszenia
2016-12-22
Termin składania ofert / wniosków
2017-01-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz pełnienie funkcji Inżyniera Projektu w ramach RPO WiM 2014-2020 działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych dla projektu p.n.: „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Giżyckiego ”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Komplet dokumentów (ogłoszenie, SIWZ, druki) (ZIP, 341.4 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 326.1 KiB)
Lp 107
Data ogłoszenia
2016-12-14
Termin składania ofert / wniosków
2016-12-21 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Konserwacja, obsługa i bieżące utrzymanie mostu obrotowego na Kanale Łuczańskim w Giżycku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Komplet dokumentów (ogłoszenie, druki) (ZIP, 390.2 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania. (PDF, 31.1 KiB)
Lp 108
Data ogłoszenia
2016-12-14
Termin składania ofert / wniosków
2016-12-21 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Konserwacja, obsługa i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach ulic w Giżycku.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Komplet dokumentów (ogłoszenie, druki) (ZIP, 65.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 21.7 KiB)
Lp 109
Data ogłoszenia
2016-12-08
Termin składania ofert / wniosków
2016-12-16 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup paliw do samochodów służbowych, pojazdów i sprzętu dla Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Komplet dokumentów (ogłoszenie, SIWZ, druki) (ZIP, 212.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 28.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. (PDF, 60.9 KiB)
Lp 110
Data ogłoszenia
2016-11-09
Termin składania ofert / wniosków
2016-11-24 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup z dostawą fabrycznie nowych barier drogowych N2/W5/A w ilości 800mb oraz fabrycznie nowego słupka drogowego C140 do barier N2W5/A w ilości 40 sztuk
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Komplet dokumentów (ogłoszenie, druki) (ZIP, 27.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 31 KiB)
Lp 111
Data ogłoszenia
2016-10-28
Termin składania ofert / wniosków
2016-11-15 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Giżycku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Komplet dokumentów (ogłoszenie, SIWZ, druki) (ZIP, 312.1 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 141.8 KiB)
Lp 112
Data ogłoszenia
2016-10-25
Termin składania ofert / wniosków
2016-11-09 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych, w podziale na dwa zadania.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Komplet dokumentów (ogłoszenie, SIWZ, przedmiary, druki) (ZIP, 1.8 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 29.1 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 33.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zawarciu umowy. (PDF, 81.5 KiB)
Lp 113
Data ogłoszenia
2016-10-13
Termin składania ofert / wniosków
2016-10-28 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa skrzyżowań na sieci dróg powiatowych, w podziale na trzy zadania.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Komplet dokumentów (ogłoszenie, SIWZ, druki) (ZIP, 231.2 KiB)
 • Gdzie znajduje się dokumentacja techniczna? (PDF, 17.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 28.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 34.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zawarciu umowy. (PDF, 94.2 KiB)
Lp 114
Data ogłoszenia
2016-10-06
Termin składania ofert / wniosków
2016-10-11 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont przepustu w ciągu dr. pow. nr 1734N w km 4+105, k/m Jeziorowskie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Komplet dokumentów (ogłoszenie, SIWZ, przedmiary, druki) (ZIP, 2.7 MiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 22.2 KiB)
Lp 115
Data ogłoszenia
2016-10-05
Termin składania ofert / wniosków
2016-10-13 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebudowy drogi powiatowej - dwa zadania: 1728N i 1734N
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Komplet dokumentów (ogłoszenie, druki) (ZIP, 83.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 34.3 KiB)
Lp 116
Data ogłoszenia
2016-10-04
Termin składania ofert / wniosków
2016-10-14 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez Kanał Kula w ciągu drogi pow. nr 1829N: dr. woj. nr 643 – Paprotki – dr. pow. nr 1839N (UWAGA - korekta daty składania wykonanej dokumentacji)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Komplet dokumentów (ogłoszenie, druki) (ZIP, 58.8 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania. (PDF, 32.1 KiB)
Lp 117
Data ogłoszenia
2016-09-30
Termin składania ofert / wniosków
2016-10-10 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonywanie nadzoru inwestorskiego w ramach przebudowy dróg powiatowych - dwa zadania.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Komplet dokumentów (ogłoszenie, druki) (ZIP, 94.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 33 KiB)
Lp 118
Data ogłoszenia
2016-09-29
Termin składania ofert / wniosków
2016-10-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu komputerowego i kserokopiarki do Starostwa Powiatowego w Giżycku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Komplet dokumentów (ogłoszenie, druki) (ZIP, 351.1 KiB)
 • Odpowiedź na pytanie z dnia 30.09.2016 r. (PDF, 16.4 KiB)
 • Odpowiedź na pytanie z dnia 03.10.2016 r. (PDF, 25.7 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania z dnia 04.10.2016 (PDF, 41.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 294.3 KiB)
Lp 119
Data ogłoszenia
2016-09-20
Termin składania ofert / wniosków
2016-10-05 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi powiatowej nr 1805 N Pierkunowo - Giżycko
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Komplet dokumentów (ogłoszenie, SIWZ, przedmiary, druki) (ZIP, 268.1 KiB)
 • Gdzie znajduje się projekt budowlany? (PDF, 25.5 KiB)
 • sprostowanie (PDF, 30.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 27.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 34.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zawarciu umowy. (PDF, 84.6 KiB)
Lp 120
Data ogłoszenia
2016-09-20
Termin składania ofert / wniosków
2016-10-04 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług z zakresu administratora obsługi informatycznej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Komplet dokumentów (ogłoszenie, druki) (ZIP, 127.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji