ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 91
Data ogłoszenia
2017-05-16
Termin składania ofert / wniosków
2017-06-05 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa ul. Kolejowej w Giżycku, na odcinku od ul. Wyzwolenia do ul. Dąbrowskiego. (uwaga - nastąpiła zmiana terminu składania ofert)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Komplet dokumentów (ogłoszenie, SIWZ, druki) (ZIP, 242 KiB)
 • Gdzie znajduje się dokumentacja techniczna? (PDF, 18.3 KiB)
 • Zmiany w przedmiarach - dopisano trzy pozycje. (ZIP, 245 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie w treści ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert. (PDF, 47.6 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania i wnioski Zamawiających oraz zmiany w przedmiarach. (ZIP, 777.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 26.3 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania. (PDF, 32.4 KiB)
Lp 92
Data ogłoszenia
2017-05-05
Termin składania ofert / wniosków
2017-05-18 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie na rzecz wybranych powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Giżyckiego kompleksowych usług telefonicznych: telefonia stacjonarna, komórkowa i dostęp do internetu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Komplet dokumentów (ogłoszenie, SIWZ, druki) (ZIP, 985.9 KiB)
 • Odpowiedź na pytanie z dnia 11.05.2017 r. (PDF, 31.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty. (PDF, 313.9 KiB)
Lp 93
Data ogłoszenia
2017-04-26
Termin składania ofert / wniosków
2017-05-05 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie audytu zewnętrznego na zakończenie okresu trwałości projektu pn.: „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1805N Giżycko - Pierkunowo”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 -2013
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Komplet dokumentów (ogłoszenie, SIWZ, druki) (ZIP, 232.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty. (PDF, 25 KiB)
Lp 94
Data ogłoszenia
2017-04-26
Termin składania ofert / wniosków
2017-05-05 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie audytu zewnętrznego na zakończenie okresu trwałości projektu pn.: „Przebudowa ulicy Warszawskiej i Placu Grunwaldzkiego w Giżycku”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 -2013
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Komplet dokumentów (ogłoszenie, SIWZ, druki) (ZIP, 231.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 25.2 KiB)
Lp 95
Data ogłoszenia
2017-03-30
Termin składania ofert / wniosków
2017-04-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Informatyzacja części zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu giżyckiego - skanowanie zasobu bazowego i użytkowego oraz włączenie do systemu Ośrodek.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Komplet dokumentów (ogłoszenie, SIWZ, druki) (ZIP, 502.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 45.5 KiB)
Lp 96
Data ogłoszenia
2017-03-23
Termin składania ofert / wniosków
2017-03-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługi związane z utrzymaniem zieleni przydrożnej, rosnącej w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie powiatu giżyckiego w latach 2017 - 2018
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Komplet dokumentów (ogłoszenie, druki) (ZIP, 50.4 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 34.9 KiB)
Lp 97
Data ogłoszenia
2017-03-22
Termin składania ofert / wniosków
2017-04-07 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1829N z drogą gminną nr 133004N w m. Paprotki.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Komplet dokumentów (ogłoszenie, SIWZ, druki) (ZIP, 234.1 KiB)
 • Gdzie znajduje się dokumentacja techniczna? (PDF, 18.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 27.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 33 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. (PDF, 54.2 KiB)
Lp 98
Data ogłoszenia
2017-03-21
Termin składania ofert / wniosków
2017-03-28 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach remontu drogi powiatowej nr 1724N Wronka –Wilkasy na odcinku od km 0+186 do km 1+176 w m. Wronka.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Komplet dokumentów (ogłoszenie, druki) (ZIP, 66 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 29.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze kolejnej oferty. (PDF, 22.6 KiB)
Lp 99
Data ogłoszenia
2017-03-07
Termin składania ofert / wniosków
2017-03-16 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zapytanie ofertowe wstępne w sprawie wykonania mebli biurowych do Starostwa Powiatowego w Giżycku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Komplet dokumentów (zapytanie ofertowe, formularz ofertowy) (ZIP, 187.6 KiB)
 • Informacja z przeprowadzonego postępowania. (PDF, 309.8 KiB)
Lp 100
Data ogłoszenia
2017-03-02
Termin składania ofert / wniosków
2017-03-20 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi powiatowej nr 1724 N Wronka –Wilkasy na odcinku od km 0+186 do km 1+176 w m. Wronka
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Komplet dokumentów (ogłoszenie, SIWZ, druki) (ZIP, 234.8 KiB)
 • Gdzie znajduje się dokumentacja techniczna? (PDF, 18.3 KiB)
 • Odpowiedź na pytanie z dnia 14.03.2017 - forma wynagrodzenia (PDF, 15.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 27.1 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 35.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. (PDF, 37.3 KiB)
Lp 101
Data ogłoszenia
2017-02-16
Termin składania ofert / wniosków
2017-02-21 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji projektowej na remont ul. Traugutta w Giżycku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Komplet dokumentów (ogłoszenie, druki) (ZIP, 60.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 23.7 KiB)
Lp 102
Data ogłoszenia
2017-02-16
Termin składania ofert / wniosków
2017-02-21 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę ul. Kolejowej w Giżycku.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Komplet dokumentów (ogłoszenie, druki) (ZIP, 66.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 23.6 KiB)
Lp 103
Data ogłoszenia
2017-02-03
Termin składania ofert / wniosków
2017-02-14 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa artykułów biurowych, tuszy i tonerów oraz papieru do plotera i kserokopiarki wielkoformatowej do Starostwa Powiatowego w Giżycku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Komplet dokumentów (ogłoszenie, druki) (ZIP, 113.7 KiB)
 • Protokół z otwarcia ofert. (PDF, 232.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 525.4 KiB)
Lp 104
Data ogłoszenia
2017-02-02
Termin składania ofert / wniosków
2017-02-13 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego oraz ubezpieczenie pojazdów (UWAGA - informacja o zmianie specyfikacji, zmieniony załącznik!)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Komplet dokumentów (ogłoszenie, SIWZ, druki) (ZIP, 537 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania z dnia 03.02.2017 r. (PDF, 717.7 KiB)
 • 	informacja o zmianie specyfikacji, zmieniony załącznik (ZIP, 693.2 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania z dnia 08.02.2017 r. (PDF, 82.7 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania z dnia 09.02.2017 r. (PDF, 91.3 KiB)
 • Protokół z otwarcia ofert. (PDF, 1.9 MiB)
 • wybor_oferty_ubezpieczenie_mienia_2017 (PDF, 1 MiB)
Lp 105
Data ogłoszenia
2016-12-23
Termin składania ofert / wniosków
2017-01-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Konserwacja, obsługa i bieżące utrzymanie mostu obrotowego na Kanale Łuczańskim w Giżycku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Komplet dokumentów (ogłoszenie, SIWZ, druki) (ZIP, 392.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 30.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji