ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 91
Data ogłoszenia
2016-12-23
Data rozstrzygnięcia
2017-01-20
Tytuł zamówienia publicznego
Konserwacja, obsługa i bieżące utrzymanie mostu obrotowego na Kanale Łuczańskim w Giżycku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 30.3 KiB)
Lp 92
Data ogłoszenia
2016-12-22
Data rozstrzygnięcia
2017-01-10
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz pełnienie funkcji Inżyniera Projektu w ramach RPO WiM 2014-2020 działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych dla projektu p.n.: „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Giżyckiego ”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 326.1 KiB)
Lp 93
Data ogłoszenia
2016-12-14
Data rozstrzygnięcia
2016-12-22
Tytuł zamówienia publicznego
Konserwacja, obsługa i bieżące utrzymanie mostu obrotowego na Kanale Łuczańskim w Giżycku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania. (PDF, 31.1 KiB)
Lp 94
Data ogłoszenia
2016-12-14
Data rozstrzygnięcia
2016-12-22
Tytuł zamówienia publicznego
Konserwacja, obsługa i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach ulic w Giżycku.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 21.7 KiB)
Lp 95
Data ogłoszenia
2016-12-08
Data rozstrzygnięcia
2017-01-05
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup paliw do samochodów służbowych, pojazdów i sprzętu dla Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. (PDF, 60.9 KiB)
Lp 96
Data ogłoszenia
2016-11-09
Data rozstrzygnięcia
2016-11-24
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup z dostawą fabrycznie nowych barier drogowych N2/W5/A w ilości 800mb oraz fabrycznie nowego słupka drogowego C140 do barier N2W5/A w ilości 40 sztuk
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 31 KiB)
Lp 97
Data ogłoszenia
2016-10-28
Data rozstrzygnięcia
2016-11-16
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Giżycku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 141.8 KiB)
Lp 98
Data ogłoszenia
2016-10-25
Data rozstrzygnięcia
2016-11-17
Tytuł zamówienia publicznego
Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych, w podziale na dwa zadania.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 33.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zawarciu umowy. (PDF, 81.5 KiB)
Lp 99
Data ogłoszenia
2016-10-13
Data rozstrzygnięcia
2016-11-07
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa skrzyżowań na sieci dróg powiatowych, w podziale na trzy zadania.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 34.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zawarciu umowy. (PDF, 94.2 KiB)
Lp 100
Data ogłoszenia
2016-10-06
Data rozstrzygnięcia
2016-10-17
Tytuł zamówienia publicznego
Remont przepustu w ciągu dr. pow. nr 1734N w km 4+105, k/m Jeziorowskie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 22.2 KiB)
Lp 101
Data ogłoszenia
2016-10-05
Data rozstrzygnięcia
2016-10-17
Tytuł zamówienia publicznego
Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebudowy drogi powiatowej - dwa zadania: 1728N i 1734N
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 34.3 KiB)
Lp 102
Data ogłoszenia
2016-10-04
Data rozstrzygnięcia
2016-10-17
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez Kanał Kula w ciągu drogi pow. nr 1829N: dr. woj. nr 643 – Paprotki – dr. pow. nr 1839N (UWAGA - korekta daty składania wykonanej dokumentacji)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania. (PDF, 32.1 KiB)
Lp 103
Data ogłoszenia
2016-09-30
Data rozstrzygnięcia
2016-10-17
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonywanie nadzoru inwestorskiego w ramach przebudowy dróg powiatowych - dwa zadania.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 33 KiB)
Lp 104
Data ogłoszenia
2016-09-29
Data rozstrzygnięcia
2016-10-20
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu komputerowego i kserokopiarki do Starostwa Powiatowego w Giżycku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 294.3 KiB)
Lp 105
Data ogłoszenia
2016-09-20
Data rozstrzygnięcia
2016-10-25
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi powiatowej nr 1805 N Pierkunowo - Giżycko
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 34.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zawarciu umowy. (PDF, 84.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji