ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Dostawa płynów dezynfekujących i środków higienicznych do Starostwa Powiatowego w GiżyckuDrukuj informację Zamówienie publiczne: Dostawa płynów dezynfekujących i środków higienicznych do Starostwa Powiatowego w Giżycku

Szczegóły informacji

Dostawa płynów dezynfekujących i środków higienicznych do Starostwa Powiatowego w Giżycku

Status: rozstrzygnięty

Tryb: na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r, poz.2164 ze zm.)

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Giżycku

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: WO.272.3.26.2020

Termin składania ofert / wniosków: 2020-04-06 10:00:00

Miejsce złożenia oferty: Starostwo Powiatowe w Giżycku, Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, pok. nr 16

Ogłoszono dnia: 2020-04-01 przez Anna Bykowska

Treść:

Giżycko, 01.04.2020 r.
WO.272.3.26.2020    
                                                                      
Ogłoszenie
z dnia 01 kwietnia 2020 r.
w sprawie dostawy płynów dezynfekujących i środków higienicznych do Starostwa Powiatowego w Giżycku
 
Na podstawie art. 661 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.) wszczyna się postępowanie o udzielenie zamówienia w formie zapytania ofertowego na dostawę płynów dezynfekujących i środków higienicznych do Starostwa Powiatowego w Giżycku.
 1. Zamawiający:
  Starostwo Powiatowe w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, tel. 87 428 59 58, fax. 87 428 55 06, e-mail: archiwum@gizycko.starostwo.gov.pl
 2. Przedmiot zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zapytania jest dostawa płynów dezynfekujących i środków higienicznych wymienionego w załączniku nr 1 do budynku Starostwa Powiatowego w Giżycku, przy Al. 1 Maja 14, do pokoju nr 16 na parterze.
  2. Zamawiający wymaga dostarczenia kart charakterystyki produktów.
 3. Termin wykonania:
  Dostawa płynów dezynfekujących i środków higienicznych w ciągu 3 dni od ogłoszenia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 4. Wykaz oświadczeń i dokumentów do dostarczenia przez wykonawcę:
  1. formularz ofertowy – załącznik nr 2;
  2. karty charakterystyki produktów.
 5. Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena
  Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną ryczałtową brutto.
 6. Termin i miejsce składania ofert:
  Do 06 kwietnia 2020 r. (poniedziałek) do godz. 1000 drogą elektroniczną na adres: archiwum@gizycko.starostwo.gov.pl (skany dokumentów).
 7. Termin i miejsce rozpatrywania ofert:
  06.04.2020 r. godz. 1015 w Starostwie Powiatowym w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, pokój 16.
 8. Warunki finansowania:
  1. wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia ustala się w formie wynagrodzenia ryczałtowego z uwzględnieniem należnego podatku VAT zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług;
  2. zapłata wynagrodzenia nastąpi w oparciu o fakturę płatną w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego;
  3. faktura powinna być wystawiona w następujący sposób:
   NABYWCA: Powiat Giżycki, 11-500 Giżycko, Al. 1 Maja 14, NIP: 845-18-62-251
   ODBIORCA/PŁATNIK: Starostwo Powiatowe w Giżycku, 11-500 Giżycko, Al. 1 Maja 14
 9. Warunki rozpatrzenia oferty:
  Warunkiem rozpatrzenia oferty będzie:
  1. złożenie oferty w terminie i formie wskazanej w ogłoszeniu;
  2. zaoferowanie wykonania zamówienia spełniającego wymogi niniejszego postępowania;
  3. złożenie wszystkich wymaganych, kompletnych dokumentów podpisanych przez upoważnioną osobę;
 
Załączniki:
 1. załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia;
 2. załącznik nr 2 – formularz ofertowy.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-04-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Bykowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-04-01 13:55:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-04-01 13:58:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-04-08 07:53:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
531 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony