ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 76
Data ogłoszenia
2017-08-01
Termin składania ofert / wniosków
2017-08-17 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi pow. nr 1831N z drogą gminną Nr 133002N w m. Kleszczewo.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Komplet dokumentów (ogłoszenie, SIWZ, druki, specyfikacje techniczne) (ZIP, 1.4 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert dr. nr 1831N (PDF, 267.2 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania. (PDF, 260.1 KiB)
Lp 77
Data ogłoszenia
2017-08-01
Termin składania ofert / wniosków
2017-08-17 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utwardzenie drogi pow. nr 1708N gr. pow. -Danowo – Bielskie – Konopki Małe, na odcinku od km 0+776 do km 1+056, długości 0,280 km.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Komplet dokumentów (ogłoszenie, SIWZ, druki, specyfikacje techniczne) (ZIP, 729 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert dr. nr 1708N (PDF, 321.1 KiB)
 • Wybór oferty - utwardzenie drogi Danowo-Bielskie (PDF, 470.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Utwardzenie drogi 1708N Danowo-Bielskie (PDF, 93.3 KiB)
Lp 78
Data ogłoszenia
2017-07-31
Termin składania ofert / wniosków
2017-08-16 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Poprawa bezpieczeństwa na drodze pow. nr 1616 N gr. pow. - Słabowo – Ryn, na odcinku od km 4+870 do km 5+070 o długości 200 m.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Komplet dokumentów (ogłoszenie, SIWZ, druki, specyfikacje techniczne) (ZIP, 490.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert dr. 1616N (PDF, 311.5 KiB)
 • Wybór oferty - poprawa bezpieczeństwa Słabowo-Ryn (PDF, 468.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 98.6 KiB)
Lp 79
Data ogłoszenia
2017-07-31
Termin składania ofert / wniosków
2017-08-16 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wzmocnienie nawierzchni drogi pow. nr 1726N Ryn – Stara Rudówka – dr. woj. nr 643, od km 2+487 do km 2+937, długości 0,450 km.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Komplet dokumentów (ogłoszenie, SIWZ, druki, specyfikacje techniczne) (ZIP, 780.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert dr. 1726N (PDF, 317.4 KiB)
 • Wybór oferty - wzmocnienie nawierzchni Ryn-Stara Rudówka (PDF, 467.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 98.8 KiB)
Lp 80
Data ogłoszenia
2017-07-18
Termin składania ofert / wniosków
2017-07-21 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach przebudowy ul. Kolejowej w Giżycku, na odcinku od ul. Wyzwolenia do ul. Dąbrowskiego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Komplet dokumentów (ogłoszenie, SIWZ, druki) (ZIP, 62.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 34.1 KiB)
Lp 81
Data ogłoszenia
2017-07-13
Termin składania ofert / wniosków
2017-07-18 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie zatoki autobusowej przy drodze powiatowej nr 1738N k/m Mazuchówka
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Komplet dokumentów (ogłoszenie, druki, SIWZ) (ZIP, 1 MiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty. (PDF, 32.9 KiB)
Lp 82
Data ogłoszenia
2017-07-03
Termin składania ofert / wniosków
2017-07-07 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie zatoki autobusowej przy drodze pow. nr 1738N k/m Mazuchówka
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Komplet dokumentów (ogłoszenie, SIWZ, druki) (ZIP, 548.2 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania. (PDF, 31.4 KiB)
Lp 83
Data ogłoszenia
2017-07-03
Termin składania ofert / wniosków
2017-07-07 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont chodnika przy ul. Daszyńskiego w Giżycku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Komplet dokumentów (ogłoszenie, SIWZ, druki) (ZIP, 678.4 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 22.3 KiB)
Lp 84
Data ogłoszenia
2017-06-29
Termin składania ofert / wniosków
2017-07-17 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa ul. Kolejowej w Giżycku, na odcinku od ul. Wyzwolenia do ul. Dąbrowskiego.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Komplet dokumentów (ogłoszenie, SIWZ, druki) (ZIP, 240.4 KiB)
 • Gdzie znajduje się dokumentacja techniczna? (PDF, 18.3 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania z dnia 12.07,2017 r. (PDF, 47.3 KiB)
 • Do odpowiedzi na pytania z 12.07.2017 - poprawiony przedmiar robót. (PDF, 398.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 38.9 KiB)
 • Wybór oferty - Przebudowa ul. Kolejowej (PDF, 25.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 857.7 KiB)
Lp 85
Data ogłoszenia
2017-06-26
Termin składania ofert / wniosków
2017-07-04 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont zatoki parkingowej i postojowej w miejscowości Boćwinka, przy drodze pow. nr 1742N
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Komplet dokumentów (ogłoszenie, SIWZ, druki) (ZIP, 520.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 24.1 KiB)
Lp 86
Data ogłoszenia
2017-06-22
Termin składania ofert / wniosków
2017-06-27 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach remontu drogi powiatowej nr1733N gr. pow. - Knis - Ryn, na odcinku od km 1+440 do km 2+433 w m. Knis.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Komplet dokumentów (ogłoszenie, SIWZ, druki) (ZIP, 66.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 22.8 KiB)
Lp 87
Data ogłoszenia
2017-06-07
Termin składania ofert / wniosków
2017-07-24 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Giżycka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. (UWAGA - nastąpiły zmiany w załącznikach.)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie - formularz wysłany do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. (PDF, 226.1 KiB)
 • Komplet dokumentów (ogłoszenie, SIWZ, druki) - ze zmianami z dnia 16.06.2017 (ZIP, 2.1 MiB)
 • Odpowiedzi Zamawiającego na pytania - 16.06.2017 r. (PDF, 1.4 MiB)
 • Zmieniony załącznik nr 1b - wykaz (16.06.2017) (PDF, 1.2 MiB)
 • Zmieniony załącznik nr 4 - umowa (16.06.2017 r) (PDF, 129.3 KiB)
 • Odpowiedzi Zamawiającego na pytania - 23.06.2017 r. (PDF, 1.7 MiB)
 • Odpowiedzi Zamawiającego na pytania - 29.06.2017 r. (PDF, 1.9 MiB)
 • Informacja Zamawiającego z dnia 19.07.2017 r. (PDF, 445.8 KiB)
 • Zmieniony załącznik nr 1b - wykaz (19.07.2017) (PDF, 1.2 MiB)
 • Komplet dokumentów (ogłoszenie, SIWZ, druki) - ze zmianami z dnia 19.07.2017 (ZIP, 2.4 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 529.1 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 198 KiB)
Lp 88
Data ogłoszenia
2017-05-30
Termin składania ofert / wniosków
2017-06-14 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi pow. nr 1733 N gr. pow. - Knis - Ryn, na odcinku od km 1+440 do km 2+433 w m. Knis
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Komplet dokumentów (ogłoszenie, SIWZ, druki) (ZIP, 240.9 KiB)
 • Gdzie znajduje się dokumentacja techniczna? (PDF, 18.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianach w przedmiarach robót. (PDF, 15.1 KiB)
 • Poprawiony wycinkowy przedmiar robót. (PDF, 539.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 329.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 33.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. (PDF, 72.3 KiB)
Lp 89
Data ogłoszenia
2017-05-23
Termin składania ofert / wniosków
2017-06-08 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Likwidacja miejsc niebezpiecznych na drogach powiatowych.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Komplet dokumentów (ogłoszenie, SIWZ, druki) (ZIP, 314.3 KiB)
 • Gdzie znajduje się dokumentacja techniczna? (PDF, 18.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 30.9 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - zadanie 1. (PDF, 291.9 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - zadanie 2. (PDF, 291.3 KiB)
Lp 90
Data ogłoszenia
2017-05-17
Termin składania ofert / wniosków
2017-05-31 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Giżycku oraz odbiór i utylizacja wycofanych tablic rejestracyjnych.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Komplet dokumentów (ogłoszenie, SIWZ, druki) (DOC, 122 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 27.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji