ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 76
Data ogłoszenia
2017-05-17
Data rozstrzygnięcia
2017-05-31
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Giżycku oraz odbiór i utylizacja wycofanych tablic rejestracyjnych.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 27.8 KiB)
Lp 77
Data ogłoszenia
2017-05-16
Data rozstrzygnięcia
2017-08-04
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa ul. Kolejowej w Giżycku, na odcinku od ul. Wyzwolenia do ul. Dąbrowskiego. (uwaga - nastąpiła zmiana terminu składania ofert)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania. (PDF, 32.4 KiB)
Lp 78
Data ogłoszenia
2017-05-05
Data rozstrzygnięcia
2017-05-24
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie na rzecz wybranych powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Giżyckiego kompleksowych usług telefonicznych: telefonia stacjonarna, komórkowa i dostęp do internetu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty. (PDF, 313.9 KiB)
Lp 79
Data ogłoszenia
2017-04-26
Data rozstrzygnięcia
2017-05-08
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie audytu zewnętrznego na zakończenie okresu trwałości projektu pn.: „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1805N Giżycko - Pierkunowo”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 -2013
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty. (PDF, 25 KiB)
Lp 80
Data ogłoszenia
2017-04-26
Data rozstrzygnięcia
2017-05-08
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie audytu zewnętrznego na zakończenie okresu trwałości projektu pn.: „Przebudowa ulicy Warszawskiej i Placu Grunwaldzkiego w Giżycku”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 -2013
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 25.2 KiB)
Lp 81
Data ogłoszenia
2017-03-30
Data rozstrzygnięcia
2017-04-18
Tytuł zamówienia publicznego
Informatyzacja części zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu giżyckiego - skanowanie zasobu bazowego i użytkowego oraz włączenie do systemu Ośrodek.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 45.5 KiB)
Lp 82
Data ogłoszenia
2017-03-23
Data rozstrzygnięcia
2018-01-26
Tytuł zamówienia publicznego
Usługi związane z utrzymaniem zieleni przydrożnej, rosnącej w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie powiatu giżyckiego w latach 2017 - 2018
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 34.9 KiB)
Lp 83
Data ogłoszenia
2017-03-22
Data rozstrzygnięcia
2017-04-26
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1829N z drogą gminną nr 133004N w m. Paprotki.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 33 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. (PDF, 54.2 KiB)
Lp 84
Data ogłoszenia
2017-03-21
Data rozstrzygnięcia
2017-03-30
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach remontu drogi powiatowej nr 1724N Wronka –Wilkasy na odcinku od km 0+186 do km 1+176 w m. Wronka.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 29.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze kolejnej oferty. (PDF, 22.6 KiB)
Lp 85
Data ogłoszenia
2017-03-07
Data rozstrzygnięcia
2017-03-20
Tytuł zamówienia publicznego
Zapytanie ofertowe wstępne w sprawie wykonania mebli biurowych do Starostwa Powiatowego w Giżycku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja z przeprowadzonego postępowania. (PDF, 309.8 KiB)
Lp 86
Data ogłoszenia
2017-03-02
Data rozstrzygnięcia
2017-04-06
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi powiatowej nr 1724 N Wronka –Wilkasy na odcinku od km 0+186 do km 1+176 w m. Wronka
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 35.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. (PDF, 37.3 KiB)
Lp 87
Data ogłoszenia
2017-02-16
Data rozstrzygnięcia
2017-02-22
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji projektowej na remont ul. Traugutta w Giżycku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 23.7 KiB)
Lp 88
Data ogłoszenia
2017-02-16
Data rozstrzygnięcia
2017-02-22
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę ul. Kolejowej w Giżycku.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 23.6 KiB)
Lp 89
Data ogłoszenia
2017-02-03
Data rozstrzygnięcia
2017-02-20
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa artykułów biurowych, tuszy i tonerów oraz papieru do plotera i kserokopiarki wielkoformatowej do Starostwa Powiatowego w Giżycku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 525.4 KiB)
Lp 90
Data ogłoszenia
2017-02-02
Data rozstrzygnięcia
2017-02-28
Tytuł zamówienia publicznego
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego oraz ubezpieczenie pojazdów (UWAGA - informacja o zmianie specyfikacji, zmieniony załącznik!)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • wybor_oferty_ubezpieczenie_mienia_2017 (PDF, 1 MiB)

Nawigacja między stronami listy informacji