ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich, administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku, w sezonie zimowym 2009-2010.Drukuj informację Zamówienie publiczne: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich, administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku, w sezonie zimowym 2009-2010.

Szczegóły informacji

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich, administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku, w sezonie zimowym 2009-2010.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: z wolnej ręki

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku

Nr UZP: 376504 - 2009

Ogłoszono dnia: 2009-10-28 przez Teresa Wołodźko

Treść:

Giżycko: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich, administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku, w sezonie zimowym 2009-2010
Numer ogłoszenia: 376504 - 2009; data zamieszczenia: 28.10.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Węgorzewska 4, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4293426, faks .

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich, administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku, w sezonie zimowym 2009-2010.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich, administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku, w sezonie zimowym 2009-2010.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 166130 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich, administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku, w sezonie zimowym 2009-2010

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.10.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Górniczo -Budowlane ŻWIR-BUD - Paweł Koroś, ul. Kilińskiego 19, 11-500 Giżycko, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 8250,00

 • Oferta z najniższą ceną: 8250,00 oferta z najwyższą ceną: 8250,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich, administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku, w sezonie zimowym 2009-2010

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.10.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Transport -Handel i Pozostałe Usługi; Kazimierz Kochański, ul. Smętna 23, 11-510 Wydminy, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 47600,00

 • Oferta z najniższą ceną: 47600,00 oferta z najwyższą ceną: 47600,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich, administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku, w sezonie zimowym 2009-2010

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.10.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PIOTREX -Piotr Pryczka, ul. Grunwaldzka 55, 11-510 Wydminy, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 7150,00

 • Oferta z najniższą ceną: 7150,00 oferta z najwyższą ceną: 7150,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich, administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku, w sezonie zimowym 2009-2010

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.10.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.P.H.U. Usługi Transportowe, Sprzęt Budowlany; Ewa Rubacka, Spytkowo 16 D, 11-500 Giżycko, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 8800,00

 • Oferta z najniższą ceną: 8800,00 oferta z najwyższą ceną: 8800,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich, administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku, w sezonie zimowym 2009-2010

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.10.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe; Edward Rubacki, Spytkowo 16 B, 11-500 Giżycko, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 8800,00

 • Oferta z najniższą ceną: 8800,00 oferta z najwyższą ceną: 8800,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 6   

Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich, administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku, w sezonie zimowym 2009-2010

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.10.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Karol Dobrzański, Pieczonki 19, 11-500 Giżycko, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 9000,00

 • Oferta z najniższą ceną: 9000,00 oferta z najwyższą ceną: 9000,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 7   

Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich, administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku, w sezonie zimowym 2009-2010

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.10.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Mechaniczno -Budowlany; Jacek Guzik, Kozin 8a, 11-520 Ryn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 5750,00

 • Oferta z najniższą ceną: 5750,00 oferta z najwyższą ceną: 5750,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 8   

Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich, administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku, w sezonie zimowym 2009-2010

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.10.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.P.H.U. Usługi Transportowe, Sprzęt Budowlany; Ewa Rubacka, Spytkowo 16 D, 11-500 Giżycko, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 3900,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3900,00 oferta z najwyższą ceną: 3900,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 9   

Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich, administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku, w sezonie zimowym 2009-2010

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.10.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe; Edward Rubacki, Spytkowo 16 B, 11-500 Giżycko, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 5060,00

 • Oferta z najniższą ceną: 5060,00 oferta z najwyższą ceną: 5060,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 10   

Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich, administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku, w sezonie zimowym 2009-2010

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.10.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • POLSPRZĘT; Adam Kochański, ul. Smętna 23, 11-510 Wydminy, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 640,00

 • Oferta z najniższą ceną: 640,00 oferta z najwyższą ceną: 640,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 11   

Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich, administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku, w sezonie zimowym 2009-2010

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.10.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Transport, Utrzymanie i Remontowanie Dróg Publicznych oraz Usługi Ziemne; Zenon Naruszewicz, ul. Kasztanowa 13, 11-500 Giżycko, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 3000,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3000,00 oferta z najwyższą ceną: 3000,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 12   

Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich, administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku, w sezonie zimowym 2009-2010

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.10.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Manufaktura Konopki; Krzysztof Grzegorz Ruciński, Konopki Nowe 4, 11-513 Miłki, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 6000,00

 • Oferta z najniższą ceną: 6000,00 oferta z najwyższą ceną: 6000,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 13   

Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich, administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku, w sezonie zimowym 2009-2010

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.10.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Handlowo -Produkcyjne KARPASZ; Zdzisław Karwowski, Marcinowa Wola 6, 11-513 Miłki, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 6000,00

 • Oferta z najniższą ceną: 6000,00 oferta z najwyższą ceną: 6000,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 14   

Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich, administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku, w sezonie zimowym 2009-2010

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.10.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PIOTREX; Piotr Pryczka, ul. Grunwaldzka 55, 11-510 Wydminy, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 7850,00

 • Oferta z najniższą ceną: 7850,00 oferta z najwyższą ceną: 7850,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 15   

Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich, administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku, w sezonie zimowym 2009-2010

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.10.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Górniczo -Budowlane ŻWIR -BUD; Paweł Koroś, ul. Kilińskiego 19, 11-500 Giżycko, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 3900,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3900,00 oferta z najwyższą ceną: 3900,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 16   

Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich, administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku, w sezonie zimowym 2009-2010

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.10.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Spółdzielnia Produkcyjno -Handlowo -Usługowa AGRO -MAZURY, ul. Wodna 9 B, 11-612 Kruklanki, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 5390,00

 • Oferta z najniższą ceną: 5390,00 oferta z najwyższą ceną: 5390,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 17   

Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich, administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku, w sezonie zimowym 2009-2010

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.10.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AGA; Leszek Rapita, Sulimy 39, 11-500 Giżycko, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 17250,00

 • Oferta z najniższą ceną: 17250,00 oferta z najwyższą ceną: 17250,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 18   

Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich, administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku, w sezonie zimowym 2009-2010

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.10.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Transport-Handel i Pozostałe Usługi; Kazimierz Kochański, ul. Smętna 23, 11-510 Wydminy, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 11790,00

 • Oferta z najniższą ceną: 11790,00 oferta z najwyższą ceną: 11790,00

 • Waluta: PLN.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
inż. Józef Pipiro

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-10-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Wołodźko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-10-28 12:24:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-10-28 12:24:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-03-22 11:27:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1215 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony