ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 61
Data ogłoszenia
2017-10-11
Termin składania ofert / wniosków
2017-10-16 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi pow. nr 1720N, na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną Nr 133002N do miejscowości Marcinowa Wola
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Komplet dokumentów (ogłoszenie, SIWZ, druki) (ZIP, 63.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 263.9 KiB)
Lp 62
Data ogłoszenia
2017-10-10
Termin składania ofert / wniosków
2017-10-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych i kserokopiarek do Starostwa Powiatowego w Giżycku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Komplet dokumentów (ogłoszenie, SIWZ, druki) (ZIP, 145.7 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania z dnia 16.10.2017 r. (PDF, 61.3 KiB)
 • Poprawiony załącznik nr 4 - projekt umowy. (DOC, 97 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 602.4 KiB)
Lp 63
Data ogłoszenia
2017-10-10
Termin składania ofert / wniosków
2017-10-13 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji projektowej na remont/przebudowę drogi pow. nr 1823N na odcinku m. Kożuchy Wielkie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Komplet dokumentów (ogłoszenie, SIWZ, druki) (ZIP, 58.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 31.8 KiB)
Lp 64
Data ogłoszenia
2017-10-09
Termin składania ofert / wniosków
2017-10-12 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 1831N z drogą gminną nr 133002N w m. Kleszczewo
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Komplet dokumentów (ogłoszenie, SIWZ, druki) (ZIP, 60.4 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 32.4 KiB)
Lp 65
Data ogłoszenia
2017-10-05
Termin składania ofert / wniosków
2017-10-20 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi pow. nr 1774 N Jurkowo - Wolisko - droga pow. 1746 N
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Komplet dokumentów (ogłoszenie, SIWZ, druki, specyfikacje techniczne) (ZIP, 488.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 232.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 35.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. (PDF, 90.8 KiB)
Lp 66
Data ogłoszenia
2017-10-04
Termin składania ofert / wniosków
2017-10-12 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich, administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku, w sezonach zimowych 2017/2018 i 2018/2019
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zimowe utrzymanie dróg 2017-2018 i 2018-2019 (ZIP, 963.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 60.9 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 55.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. (PDF, 85.7 KiB)
Lp 67
Data ogłoszenia
2017-10-03
Termin składania ofert / wniosków
2017-10-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi - przygotowanie rozwarstwienia wraz z przeniesieniem numerycznej bazy danych EGiB oraz treści mapy zasadniczej do zintegrowanej bazy danych jednostek ewidencyjnych dla powiatu giżyckiego, w celu wdrożenia systemu teleinformatycznego do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego, zgodnego z obowiązującymi przepisami. Praca realizowana jest w ramach projektu „Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Komplet dokumentów (zapytanie ofertowe, warunki techniczne, umowa, opis przedmiotu zamówienia, formularz ofertowy) (ZIP, 103.6 KiB)
 • Wynik postępowania. (PDF, 444.4 KiB)
Lp 68
Data ogłoszenia
2017-09-29
Termin składania ofert / wniosków
2017-10-16 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Likwidacja przełomów na drogach powiatowych.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Komplet dokumentów (ogłoszenie, SIWZ, druki, specyfikacje techniczne) (ZIP, 629.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 235.1 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 35.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. (PDF, 93.4 KiB)
Lp 69
Data ogłoszenia
2017-09-19
Termin składania ofert / wniosków
2017-10-04 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Roboty remontowo - konserwacyjne na ul. Białostockiej w Giżycku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Komplet dokumentów (ogłoszenie, SIWZ, druki) (ZIP, 258.8 KiB)
 • Specyfikacje techniczne (ZIP, 15.9 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - Roboty remontowo - konserwacyjne ul. Białostocka (PDF, 239.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 395.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. (PDF, 90.9 KiB)
Lp 70
Data ogłoszenia
2017-09-13
Termin składania ofert / wniosków
2017-09-27 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa i montaż energooszczędnego oświetlenia LED Hali Sportowej Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu z siedzibą w Giżycku przy ul. Tadeusza Kościuszki 23
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie plus załącznik (ZIP, 90.4 KiB)
 • Informacja o wyniku zamówienia (PDF, 24.7 KiB)
 • Unieważnienie zapytania ofertowego (PDF, 174.5 KiB)
Lp 71
Data ogłoszenia
2017-09-07
Termin składania ofert / wniosków
2017-09-18 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie, dostawa, i montaż nowych mebli biurowych do Starostwa Powiatowego w Giżycku.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie plus załącznik (formularz ofertowy) (ZIP, 72.2 KiB)
 • Informacja z przeprowadzonego postępowania (PDF, 317.2 KiB)
Lp 72
Data ogłoszenia
2017-09-06
Termin składania ofert / wniosków
2017-09-21 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa skrzyżowania i chodników drogi powiatowej nr 1736N z drogą gminną w m. Sulimy.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Komplet dokumentów (ogłoszenie, SIWZ, druki) (ZIP, 276.4 KiB)
 • Gdzie znajduje się dokumentacja techniczna? (PDF, 18.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 239.7 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania. (PDF, 267.6 KiB)
Lp 73
Data ogłoszenia
2017-09-06
Termin składania ofert / wniosków
2017-09-21 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Likwidacja przełomów na drogach powiatowych.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Komplet dokumentów (ogłoszenie, SIWZ, druki, specyfikacje techniczne) (ZIP, 934.4 KiB)
 • Informacja (PDF, 164.4 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 160.9 KiB)
Lp 74
Data ogłoszenia
2017-08-01
Termin składania ofert / wniosków
2017-08-17 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Likwidacja przełomu na drodze pow. nr 1734 N gr. pow. - Jeziorowskie - Kruklanki - Sołdany, m. Jeziorowskie, w lokalizacji od km 2+655 do km 2+730
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Komplet dokumentów (ogłoszenie, SIWZ, druki, specyfikacje techniczne) (ZIP, 364.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert dr. nr 1734N (PDF, 184.9 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania. (PDF, 178.8 KiB)
Lp 75
Data ogłoszenia
2017-08-01
Termin składania ofert / wniosków
2017-08-17 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utwardzenie drogi pow. nr 1857 N dr. woj. nr 655 - Orłowo - Gajrowskie - gr. pow., na odcinku od km 5+155 do km 5+355, długości 0,200 km.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Komplet dokumentów (ogłoszenie, SIWZ, druki, specyfikacje techniczne) (ZIP, 740 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert dr. nr 1857N (PDF, 306.6 KiB)
 • Wybór oferty - utwardzenie drogi Orłowo-Gajrowskie (PDF, 463.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- Utwardzenie dr.1857N Orłowo-Gajrowskie (PDF, 93.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji