ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 46
Data ogłoszenia
2018-02-02
Termin składania ofert / wniosków
2018-02-15 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usługi Inspektora Ochrony Danych w powiatowych jednostkach organizacyjnych Powiatu Giżyckiego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Komplet dokumentów (ogłoszenie, druki) (ZIP, 85 KiB)
 • Dodatkowa informacja Zamawiającego - liczba pracowników (PDF, 34.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 31.8 KiB)
Lp 47
Data ogłoszenia
2018-02-01
Termin składania ofert / wniosków
2018-02-12 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa artykułów biurowych, tuszy i tonerów oraz papieru do plotera i kserokopiarki wielkoformatowej do Starostwa Powiatowego w Giżycku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Komplet dokumentów (ogłoszenie, druki) (ZIP, 100.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 587.6 KiB)
Lp 48
Data ogłoszenia
2018-01-31
Termin składania ofert / wniosków
2018-02-14 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usługi Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Giżycku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Komplet dokumentów (ogłoszenie, druki) (ZIP, 84.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 31.7 KiB)
Lp 49
Data ogłoszenia
2018-01-25
Termin składania ofert / wniosków
2018-02-02 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup i dostawa niszczarek do Starostwa Powiatowego w Giżycku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Komplet dokumentów (ogłoszenie, druki) (ZIP, 65.1 KiB)
 • Odpowiedź na pytanie z dnia 31.01.2018 r. (PDF, 40.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 455.7 KiB)
Lp 50
Data ogłoszenia
2017-11-06
Termin składania ofert / wniosków
2017-11-16 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Giżycku (Uwaga - zmiany w załączniku nr 4 - projekt umowy)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Komplet dokumentów (ogłoszenie, SIWZ, druki) (ZIP, 91.7 KiB)
 • odpowiedź Zamawiającego 10.11.2017 (PDF, 7 MiB)
 • POCZTA Załacznik nr 4 - projekt umowy - ZMIANA (DOC, 86 KiB)
 • informacja o wyborze oferty (PDF, 315.5 KiB)
Lp 51
Data ogłoszenia
2017-10-30
Termin składania ofert / wniosków
2017-11-30 12:45:00
Tytuł zamówienia publicznego
Konkurs ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o konkursie wraz z załącznikami. (DOCX, 101.1 KiB)
 • Informacja o przesunięciu terminu składania ofert. (PDF, 51.4 KiB)
 • wyniki konkursu (PDF, 75.6 KiB)
Lp 52
Data ogłoszenia
2017-10-25
Termin składania ofert / wniosków
2017-10-31 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa kalendarzy na rok 2018 do Starostwa Powiatowego w Giżycku - unieważnienie postępowania
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie i załącznik. (ZIP, 38.6 KiB)
 • unieważnienie postępowania (PDF, 238.8 KiB)
Lp 53
Data ogłoszenia
2017-10-25
Termin składania ofert / wniosków
2017-10-30 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont urządzenia drogowo-melioracyjnego na drodze pow. nr 1712N: dr. woj. nr 656 (Malinka) - Siemionki – Wydminy, w lokalizacji km 3+485
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Komplet dokumentów (ogłoszenie, SIWZ, przedmiar, druki) (ZIP, 747.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 227.1 KiB)
Lp 54
Data ogłoszenia
2017-10-20
Termin składania ofert / wniosków
2017-10-26 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego do Starostwa Powiatowego w Giżycku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Komplet dokumentów (ogłoszenie, druki) (ZIP, 97.1 KiB)
 • zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 360.9 KiB)
Lp 55
Data ogłoszenia
2017-10-19
Termin składania ofert / wniosków
2017-10-24 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji projektowej na remont/przebudowę drogi pow. nr 1712N w miejscowości Siemionki
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Komplet dokumentów (ogłoszenie, druki) (ZIP, 61.9 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania. (PDF, 40.9 KiB)
Lp 56
Data ogłoszenia
2017-10-18
Termin składania ofert / wniosków
2017-10-23 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont urządzenia drogowo-melioracyjnego na drodze pow. nr 1712N: dr. woj. nr 656 (Malinka) - Siemionki – Wydminy, w lokalizacji km 3+485
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Komplet dokumentów (ogłoszenie, SIWZ, druki, specyfikacje techniczne) (ZIP, 782.1 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania. (PDF, 40.9 KiB)
Lp 57
Data ogłoszenia
2017-10-16
Termin składania ofert / wniosków
2017-10-19 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji projektowej na remont/przebudowę drogi pow. nr 1728N w miejscowości Jeziorko
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Komplet dokumentów (ogłoszenie, druki) (ZIP, 62 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 214 KiB)
Lp 58
Data ogłoszenia
2017-10-16
Termin składania ofert / wniosków
2017-10-19 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji projektowej na remont/przebudowę drogi pow. nr 1728N w miejscowości Tros
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Komplet dokumentów (ogłoszenie, SIWZ, druki) (ZIP, 61.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 194.6 KiB)
Lp 59
Data ogłoszenia
2017-10-16
Termin składania ofert / wniosków
2017-10-19 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka drogi pow. nr 1736N Kruklanki – Pieczonki – Sulimy w m. Sulimy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Komplet dokumentów (ogłoszenie, SIWZ, druki) (ZIP, 59.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 31.1 KiB)
Lp 60
Data ogłoszenia
2017-10-12
Termin składania ofert / wniosków
2017-10-17 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie chodnika przy drodze pow. nr 1726N Ryn- Stara Rudówka w m. Stara Rudówka
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Komplet dokumentów (ogłoszenie, SIWZ, druki, specyfikacje techniczne) (ZIP, 1.1 MiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 32.9 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji