ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 46
Data ogłoszenia
2017-10-12
Data rozstrzygnięcia
2017-10-18
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie chodnika przy drodze pow. nr 1726N Ryn- Stara Rudówka w m. Stara Rudówka
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 32.9 KiB)
Lp 47
Data ogłoszenia
2017-10-11
Data rozstrzygnięcia
2017-10-30
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi pow. nr 1720N, na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną Nr 133002N do miejscowości Marcinowa Wola
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 263.9 KiB)
Lp 48
Data ogłoszenia
2017-10-10
Data rozstrzygnięcia
2017-10-20
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych i kserokopiarek do Starostwa Powiatowego w Giżycku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 602.4 KiB)
Lp 49
Data ogłoszenia
2017-10-10
Data rozstrzygnięcia
2017-10-23
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji projektowej na remont/przebudowę drogi pow. nr 1823N na odcinku m. Kożuchy Wielkie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 31.8 KiB)
Lp 50
Data ogłoszenia
2017-10-09
Data rozstrzygnięcia
2017-10-19
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 1831N z drogą gminną nr 133002N w m. Kleszczewo
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 32.4 KiB)
Lp 51
Data ogłoszenia
2017-10-05
Data rozstrzygnięcia
2017-11-14
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi pow. nr 1774 N Jurkowo - Wolisko - droga pow. 1746 N
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 35.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. (PDF, 90.8 KiB)
Lp 52
Data ogłoszenia
2017-10-04
Data rozstrzygnięcia
2017-10-24
Tytuł zamówienia publicznego
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich, administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku, w sezonach zimowych 2017/2018 i 2018/2019
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 55.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. (PDF, 85.7 KiB)
Lp 53
Data ogłoszenia
2017-10-03
Data rozstrzygnięcia
2017-10-12
Tytuł zamówienia publicznego
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi - przygotowanie rozwarstwienia wraz z przeniesieniem numerycznej bazy danych EGiB oraz treści mapy zasadniczej do zintegrowanej bazy danych jednostek ewidencyjnych dla powiatu giżyckiego, w celu wdrożenia systemu teleinformatycznego do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego, zgodnego z obowiązującymi przepisami. Praca realizowana jest w ramach projektu „Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik postępowania. (PDF, 444.4 KiB)
Lp 54
Data ogłoszenia
2017-09-29
Data rozstrzygnięcia
2017-10-31
Tytuł zamówienia publicznego
Likwidacja przełomów na drogach powiatowych.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 35.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. (PDF, 93.4 KiB)
Lp 55
Data ogłoszenia
2017-09-19
Data rozstrzygnięcia
2017-10-24
Tytuł zamówienia publicznego
Roboty remontowo - konserwacyjne na ul. Białostockiej w Giżycku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 395.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. (PDF, 90.9 KiB)
Lp 56
Data ogłoszenia
2017-09-13
Data rozstrzygnięcia
2017-10-10
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa i montaż energooszczędnego oświetlenia LED Hali Sportowej Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu z siedzibą w Giżycku przy ul. Tadeusza Kościuszki 23
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyniku zamówienia (PDF, 24.7 KiB)
 • Unieważnienie zapytania ofertowego (PDF, 174.5 KiB)
Lp 57
Data ogłoszenia
2017-09-07
Data rozstrzygnięcia
2017-09-19
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie, dostawa, i montaż nowych mebli biurowych do Starostwa Powiatowego w Giżycku.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja z przeprowadzonego postępowania (PDF, 317.2 KiB)
Lp 58
Data ogłoszenia
2017-09-06
Data rozstrzygnięcia
2017-09-22
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa skrzyżowania i chodników drogi powiatowej nr 1736N z drogą gminną w m. Sulimy.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 239.7 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania. (PDF, 267.6 KiB)
Lp 59
Data ogłoszenia
2017-09-06
Data rozstrzygnięcia
2017-09-21
Tytuł zamówienia publicznego
Likwidacja przełomów na drogach powiatowych.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja (PDF, 164.4 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 160.9 KiB)
Lp 60
Data ogłoszenia
2017-08-01
Data rozstrzygnięcia
2017-08-30
Tytuł zamówienia publicznego
Likwidacja przełomu na drodze pow. nr 1734 N gr. pow. - Jeziorowskie - Kruklanki - Sołdany, m. Jeziorowskie, w lokalizacji od km 2+655 do km 2+730
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania. (PDF, 178.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji