ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 16
Data ogłoszenia
2020-07-30
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-10 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup sprzętu komputerowego w ramach programu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie wraz z załącznikami (PDF, 1.2 MiB)
Lp 17
Data ogłoszenia
2020-04-01
Termin składania ofert / wniosków
2020-04-06 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa płynów dezynfekujących i środków higienicznych do Starostwa Powiatowego w Giżycku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie wraz z załącznikami (ZIP, 38.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 164.2 KiB)
Lp 18
Data ogłoszenia
2020-03-12
Termin składania ofert / wniosków
2020-03-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu komputerowego do Starostwa Powiatowego w Giżycku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Komplet dokumentów (ogłoszenie, SIWZ, załączniki) (ZIP, 760.9 KiB)
 • Protokół z otwarcia ofert. (PDF, 600.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 171.6 KiB)
Lp 19
Data ogłoszenia
2020-03-02
Termin składania ofert / wniosków
2020-03-10 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zapytanie ofertowe wstępne w sprawie wykonania mebli biurowych do Starostwa Powiatowego w Giżycku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie wraz z kompletem załączników. (ZIP, 2.3 MiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 177.8 KiB)
Lp 20
Data ogłoszenia
2020-02-17
Termin składania ofert / wniosków
2020-02-27 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie mebli biurowych do Starostwa Powiatowego w Giżycku
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie wraz z kompletem załączników. (ZIP, 2.7 MiB)
 • Informacja o zmianach w treści ogłoszenia z dnia 20.02.2020 r. (PDF, 427.5 KiB)
 • Zmieniony załącznik nr 2 - formularz ofertowy (DOC, 57.5 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 173.4 KiB)
Lp 21
Data ogłoszenia
2020-02-11
Termin składania ofert / wniosków
2020-02-24 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego oraz ubezpieczenie pojazdów
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie wraz z kompletem załączników. (ZIP, 515.5 KiB)
 • Zmiany w SIWZ - zał. nr 6 tabela nr 8 (PDF, 162.3 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania z dnia 19.02.2020 r. (PDF, 3.5 MiB)
 • SIWZ oraz załączniki zmienione po pytaniach Wykonawców z dnia 19.02.2020 (ZIP, 4.5 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 530.1 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 580.4 KiB)
Lp 22
Data ogłoszenia
2020-01-23
Termin składania ofert / wniosków
2020-02-03 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa artykułów biurowych oraz tuszy i tonerów do Starostwa Powiatowego w Giżycku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Komplet dokumentów (ogłoszenie, SIWZ, załączniki) (ZIP, 290.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 184.3 KiB)
Lp 23
Data ogłoszenia
2019-11-28
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-06 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Giżycku oraz odbiór i utylizacja wycofanych tablic rejestracyjnych.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o przetargu. (PDF, 154.9 KiB)
 • Załączniki do ogłoszenia. (DOC, 95.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 89.8 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. (PDF, 100.9 KiB)
Lp 24
Data ogłoszenia
2019-11-20
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-28 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (wraz z usługą dystrybucji) w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ i komplet załączników (ZIP, 342.6 KiB)
 • Ogłoszenie - opublikowane w BZP (PDF, 144.4 KiB)
 • Odpowiedzi i wyjaśnienia z dnia 26.11.2019 r. (PDF, 413.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 263 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 159.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z BZP) (PDF, 100.5 KiB)
Lp 25
Data ogłoszenia
2019-11-13
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-26 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Giżycku oraz odbiór i utylizacja wycofanych tablic rejestracyjnych.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie wraz z kompletem załączników - po zmianie z dn. 15.11.2019 (ZIP, 170.3 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania z dnia 15.11.2019 r. (PDF, 115.2 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania. (PDF, 109.9 KiB)
Lp 26
Data ogłoszenia
2019-10-10
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-28 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Giżycku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Komplet dokumentów (ogłoszenie, załączniki) (ZIP, 213.5 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania z dnia 16.10.2019 r. (PDF, 1.6 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania z dnia 23.10.2019 r. (PDF, 2 MiB)
 • Załącznik nr 4 - projekt umowy - po zmianach z dnia 23.10.2019 (PDF, 109.3 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania z dnia 24.10.2019 r. (PDF, 435.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 173.3 KiB)
Lp 27
Data ogłoszenia
2019-09-23
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-25 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Giżycka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Potwierdzenie skierowania ogłoszenia do publikacji. (PDF, 206.7 KiB)
 • Opublikowane ogłoszenie o postępowaniu - pobrane z Dziennika Urzędowego (PDF, 213.5 KiB)
 • Komplet dokumentów (ogłoszenie, SIWZ, załączniki) (ZIP, 2.1 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania z dnia 03.10.2019 r. (PDF, 2.2 MiB)
 • Załącznik nr 5 - Umowa - po zmianach z dnia 03.10.2019 r. (PDF, 229.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 481.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 394.1 KiB)
Lp 28
Data ogłoszenia
2019-09-18
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-02 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Giżyckiego”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o przetargu - pobrane z Biuletynu Zamówień Publicznych (PDF, 402.4 KiB)
 • Opis Przedmiotu Zamówienia (PDF, 8.4 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 5.7 MiB)
 • Projekt umowy (PDF, 1.9 MiB)
 • Projekt umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (PDF, 1.2 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania z dnia 27.09.2019 r. (PDF, 127.7 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 360 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 639.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z BZP) (PDF, 297.1 KiB)
Lp 29
Data ogłoszenia
2019-09-05
Termin składania ofert / wniosków
2019-09-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Kompleksowa obsługa prawna w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej Starostwa Powiatowego w Giżycku i organów powiatu (Uwaga - zmiany w treści ogłoszenia i w załącznikach)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie wraz z kompletem załączników. (ZIP, 276.4 KiB)
 • Informacja o zmianach w treści ogłoszenia z dnia 11.09.2019 r. (PDF, 323.1 KiB)
 • Ogłoszenie wraz z kompletem załączników po zmianach z dnia 11.09.2019 r. (ZIP, 2.6 MiB)
 • Odpowiedź na pytania z dnia 16.09.2019 r. (PDF, 238.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 156.2 KiB)
Lp 30
Data ogłoszenia
2019-08-14
Termin składania ofert / wniosków
2019-09-03 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie prac remontowych w budynku przy al. 1 Maja 14 w Giżycku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • komplet dokumentów (ogłoszenie, załączniki) (ZIP, 343.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 166.9 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji