ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich, administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku, w sezonie zimowym 2008-2009.Drukuj informację Zamówienie publiczne: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich, administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku, w sezonie zimowym 2008-2009.

Szczegóły informacji

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich, administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku, w sezonie zimowym 2008-2009.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: z wolnej ręki

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku

Nr UZP: 273853-2008

Ogłoszono dnia: 2008-10-20 przez Teresa Wołodźko

Treść:

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Węgorzewska 4, Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4293426, fax .

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich, administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku, w sezonie zimowym 2008-2009..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej na drogach powiatowych zamiejskich, administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku, w sezonie zimowym 2008-2009..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 231455 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich, administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku, w sezonie zimowym 2008-2009 -odśnieżanie dróg

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.10.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Transport-Handel i Pozostałe Usługi, Kazimierz Kochański, ul. Smętna 23, 11-510 Wydminy, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 15530

 • Oferta z najniższą ceną: 15530 oferta z najwyższą ceną: 15530

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich, administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku, w sezonie zimowym 2008-2009 - odśnieżanie dróg

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.10.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AGA - Leszek Rapita, Sulimy 39, 11-500 Giżycko, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 20375

 • Oferta z najniższą ceną: 20375 oferta z najwyższą ceną: 20375

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich, administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku, w sezonie zimowym 2008-2009 - odśnieżanie dróg

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.10.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Spółdzielnia Produkcyjno - Handlowo - Usługowa AGRO - MAZURY w Kruklankach, ul. Wodna 9B, 11-612 Kruklanki, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 10680

 • Oferta z najniższą ceną: 10680 oferta z najwyższą ceną: 10680

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich, administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku, w sezonie zimowym 2008-2009 - odśnieżanie dróg

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.10.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Górniczo - Budowlane ŻWIR - BUD, Paweł Koroś, ul. Kilińskiego 19, 11-500 Giżycko, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 5200

 • Oferta z najniższą ceną: 5200 oferta z najwyższą ceną: 5200

 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich, administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku, w sezonie zimowym 2008-2009 - odśnieżanie dróg.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.10.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • SKAN - Firma Budowlana, Jacek Stajuda, ul. I Dywizji im. T. Kościuszki 8A, 11-500 Giżycko, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 5770

 • Oferta z najniższą ceną: 5770 oferta z najwyższą ceną: 5770

 • Waluta: PLN.

Część NR: 6   

Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich, administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku, w sezonie zimowym 2008-2009 - odśnieżanie dróg.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.10.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PIOTREX -Piotr Pryczka, ul. Grunwaldzka 55, 11-510 Wydminy, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 5800

 • Oferta z najniższą ceną: 5800 oferta z najwyższą ceną: 5800

 • Waluta: PLN.

Część NR: 7   

Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich, administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku, w sezonie zimowym 2008 - 2009 - odśnieżanie dróg

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.10.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Handlowo - Produkcyjne KARPASZ - Zdzisław Karwowski, Marcinowa Wola 6, 11-513 Miłki, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 7475

 • Oferta z najniższą ceną: 7475 oferta z najwyższą ceną: 7475

 • Waluta: PLN.

Część NR: 8   

Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich, administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku, w sezonie zimowym 2008-2009 - odśnieżanie dróg.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.10.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Manufaktura Konopki - Krzysztof Grzegorz Ruciński, Konopki Nowe 4, 11-513 Miłki, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 8050

 • Oferta z najniższą ceną: 8050 oferta z najwyższą ceną: 8050

 • Waluta: PLN.

Część NR: 9   

Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich, administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku, w sezonie zimowym 2008-2009 - odśnieżanie dróg.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.10.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Transport Utrzymanie i Remontowanie Dróg Publicznych oraz Usługi Ziemne - Zenon Naruszewicz, ul. Kasztanowa 13, 11-500 Giżycko, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 3300

 • Oferta z najniższą ceną: 3300 oferta z najwyższą ceną: 3300

 • Waluta: PLN.

Część NR: 10   

Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich, administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku, w sezonie zimowym 2008-2009 - odśnieżanie dróg

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.10.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • POLSPRZĘT - Adam Kochański, ul. Smętna 23, 11-510 Wydminy, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 1600

 • Oferta z najniższą ceną: 1600 oferta z najwyższą ceną: 1600

 • Waluta: PLN.

Część NR: 11   

Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich, administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku, w sezonie zimowym 2008-2009 -odśnieżanie dróg

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.10.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe - Edward Rubacki, Spytkowo 16 B, 11-500 Giżycko, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 1600

 • Oferta z najniższą ceną: 1600 oferta z najwyższą ceną: 1600

 • Waluta: PLN.

Część NR: 12   

Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich, administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku, w sezonie zimowym 2008-2009 - odśnieżanie dróg

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.10.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Budowlane - Marian Cieślik, Kozin 7, 11-500 Giżycko, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 3600

 • Oferta z najniższą ceną: 3600 oferta z najwyższą ceną: 3600

 • Waluta: PLN.

Część NR: 13   

Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich, administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku, w sezonie zimowym 2008 -2009 - odśnieżanie dróg

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.10.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Karol Dobrzański, Pieczonki 19, 11-500 Giżycko, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 10225

 • Oferta z najniższą ceną: 10225 oferta z najwyższą ceną: 10225

 • Waluta: PLN.

Część NR: 14   

Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich, administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku, w sezonie zimowym 2008-2009 - zwalczanie śliskości zimowej wraz z odśnieżaniem

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.10.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Transport - Handel i Pozostałe Usługi - Kazimierz Kochański, ul. Smętna 23, 11-510 Wydminy, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 69500

 • Oferta z najniższą ceną: 69500 oferta z najwyższą ceną: 69500

 • Waluta: PLN.

Część NR: 15   

Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich, administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku, w sezonie zimowym 2008-2009 - zwalczanie śliskości zimowej wraz z odśnieżaniem.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.10.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Spółdzielnia Produkcyjno- Handlowo- Usługowa AGRO - MAZURY w Kruklankach, ul. Wodna 9B, 11-612 Kruklanki, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 15500

 • Oferta z najniższą ceną: 15500 oferta z najwyższą ceną: 15500

 • Waluta: PLN.

Część NR: 16   

Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich, administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku, w sezonie zimowym 2008 -2009 - zwalczanie śliskości zimowej wraz z odśnieżaniem

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.10.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Górniczo - Budowlane ŻWIR - BUD - Paweł Koroś, ul. Kilińskiego 19, 11-500 Giżycko, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 24500

 • Oferta z najniższą ceną: 24500 oferta z najwyższą ceną: 24500

 • Waluta: PLN.

Część NR: 17   

Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich, administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku, w sezonie zimowym 2008-2009 - zwalczanie śliskości zimowej wraz z odśnieżaniem

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.10.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • SKAN - Firma Budowlana - Jacek Stajuda, ul. I Dyw. im. T. Kościuszki 8A, 11-500 Giżycko, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 22750

 • Oferta z najniższą ceną: 22750 oferta z najwyższą ceną: 22750

 • Waluta: PLN.

 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
inż. Józef Pipiro

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-10-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Wołodźko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-10-20 11:57:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-10-20 11:58:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-10-20 11:58:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1578 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony