ˆ

Nabór na wolne stanowiska

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko Nazwa wydziału ogłaszającego
Lp: 1
Data ogłoszenia
2022-04-21
Termin składania dokumentów
2022-05-23 14:00:00
Stanowisko
dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
Nazwa wydziału ogłaszającego
˙
Lp: 2
Data ogłoszenia
2022-04-21
Termin składania dokumentów
2022-05-23 14:00:00
Stanowisko
dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych
Nazwa wydziału ogłaszającego
˙
Lp: 3
Data ogłoszenia
2022-03-07
Termin składania dokumentów
2022-03-22 14:00:00
Stanowisko
dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Nazwa wydziału ogłaszającego
˙
Lp: 4
Data ogłoszenia
2021-02-09
Termin składania dokumentów
2021-02-26 09:00:00
Stanowisko
stanowisko ds. budowy dróg i mostów
Nazwa wydziału ogłaszającego
Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku