ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 1Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: wychowawca

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Giżycko

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Dom dla Dzieci Małgosia

Data udostępnienia: 2024-01-24

Ogłoszono dnia: 2024-01-24

Termin składania dokumentów: 2024-02-15 15:00:00

Nr ogłoszenia: 1

Zlecający: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu socjalnego "Dom dla dzieci - Jaś, Małgosia, Wojtek"

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
- spełnienie wymogów określonych w art 98 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U.2019.poz111)
 • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, praca socjalna, nauki o rodzinie lub innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą,
 • albo na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie pedagogiki, nauki o rodzinie lub resocjalizacji.
b. Wymagania dodatkowe:
 • bardzo duża odporność na stres,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • doświadczenie z zakresu pracy z dziećmi i młodzieżą,
 • wiedza z zakresu zaburzeń zachowania i emocji występujących u młodych osób,
 • prawo jazdy kat B.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

zapewnienie bezpieczeństwa, opieki, wychowania wychowankom oraz organizacja ich czasu wolnego

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

- umowa  etat (40 godzin).
- praca w równoważnym systemie czasu pracy,
- miejsce pracy: placówka opiekuńczo-wychowawcza  tupu socjalizacyjnego Dom dla Dzieci Małgosia  ul. Staszica 13/3

V. Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje
 • zaświadczenie o niekaralności
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2024-02-15 15:00:00
b. Sposób:
do 15.02.2024 r. w sekretariacie Domu dla Dzieci Jaś, ul Staszica 13/1, 11-500 Giżycko lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@jasmalgosiawojtek.pl
c. Miejsce:
do 15.02.2024 r. w sekretariacie Domu dla Dzieci Jaś, ul Staszica 13/1, 11-500 Giżycko lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@jasmalgosiawojtek.pl

VII. Informacje dodatkowe:

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony